přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Čeští rybáři mohou z operačního programu čerpat ročně asi 150 milionů korun

10.4.2008

Tisková zpráva – Brusel schválil v prosinci 2007 Operační program Rybářství na období 2007 – 2013. Českému rybářství program zajistí zhruba 1 miliardu korun na modernizaci sektoru. Příspěvek české strany představuje čtvrtinu prostředků. Dále vláda schválila rámec metodiky pro opatření z OP Rybářství zaměřené na environmentálně šetrné nakládání s rybníky. O dokončení vyjednávání Národního strategického plánu rybářství a Operačního programu Rybářství s Evropskou komisí dnes vládu informoval ministr zemědělství Petr Gandalovič.

„Operační program Rybářství zajistí českému produkčnímu i svazovému rybářství prostředky na modernizaci sektoru ve výši zhruba jedné miliardy korun, tedy ročně kolem sto padesáti milionů korun,“ informoval ministr Gandalovič. „Produkční rybáři se jednoznačně chtějí opřít o tradiční chov kapra a modernizovat a podpořit konkurenceschopnost českého rybářství. Podpora je zacílena na menší rybníky do dvaceti hektarů,“ doplnil.

Tomu odpovídá i prosazované spektrum výdajů v prioritní ose 2.

Do OP Rybářství byla v rámci jednotlivých prioritních os zařazena následující opatření:

Prioritní osa 2 Akvakultura

Opatření 2.1. Investice do produkce akvakultury

Opatření 2.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí

Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví ryb

Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh

 

Prioritní osa 3

Opatření společného zájmu

Opatření 3.1. Opatření ve společném zájmu

Opatření 3.2. Opatření na vytváření vhodných podmínek pro život vodních
                         živočichů

Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně

Opatření 3.4. Pilotní projekty

Prioritní osa 5 Technická pomoc
Opatření 5.1. Technická pomoc

Příspěvek z Evropského rybářského fondu a z národních zdrojů jsou navrženy v poměru 75 % : 25 %. Domácí spolufinancování bude zajišťováno z kapitoly 329 – ministerstvo zemědělství po celou dobu programovacího období.

Petr Vorlíček

Tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem