přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr Gandalovič jednal se svým saským protějškem Rolandem Wöllerem

28.3.2008

Tisková zpráva – Možnosti spolupráce v oblasti vodního a lesního hospodářství mezi ČR a Spolkovou zemí Sasko řešili český ministr zemědělství Petr Gandalovič a saský ministr zemědělství a životního prostředí Roland Wöller.

Debata se týkala nejen společných projektů v péči o kvalitu vody, ale třeba i přeshraniční povodňové ochrany, dále partnerství zemědělských univerzit nebo spolupráce na velkoplošných melioračních opatřeních v Krušných Horách. Oba ministři sdílejí obavy ze stanovení horní hranice přímých plateb a progresivního krácení plateb vázaného na velikost farem, tak jak ho představila EK v rámci prověrky funkčnosti Společné zemědělské politiky. K tomuto bodu chtějí vést další pracovní jednání a odborné semináře. Dnešní jednání na ministerstvu zemědělství navázalo na setkání uskutečněné na veletrhu Grüne Woche letos v lednu.
 
„Společně se Slovenskem, Lotyšskem, Maďarskem, Rumunskem a právě Německem jsme podepsali memorandum vyjadřující obavy ohledně navrženého zastropování přímých plateb a progresivního krácení plateb a z negativního dopadu, který může mít pouze na některé členské státy. Opakovaně zdůrazňujeme, že taková opatření mohou ohrozit konkurenceschopnost v těchto zemích,“ připomněl ministr Gandalovič.
 
„Tak jako Česká republika, i Německo nesouhlasí s tím, aby se degrese prováděly v závislosti na velikosti farem, protože struktura našich zemědělských podniků je podobná, jako vaše,“ uvedl saský ministr Wöller. „Ačkoliv dvě spolkové země – Bavorsko a Bádensko-Würternbersko – mají strukturu jinou, podařilo se mi přesvědčit kolegy, aby se solidárně připojily k většině spolkových zemí. Díky tomu jsme mohli naši pozici v Bruselu hájit mnohem efektivněji. A také vám, pane ministře, děkuji za vaše výrazné nasazení na  evropské úrovni,“dodal Wöller. Podle posledních informací EK připravuje řešení, které by mělo být svým způsobem kompromisem zachovávajícím alespoň finanční prostředky v tzv. národních obálkách. Jednotlivým členským státům by měla být ponechána značná míra svobody v rozhodování, jak s těmito prostředky naloží.
 
Diskuze se dále dotkla i aktuálního problému varroázy: Podle ministra Wöllera jsou včely po dobytku druhým nejvýznamnějším hospodářským zvířetem v Sasku. Kromě obecných problémů jako snižování stavu včelstev a stárnutí včelařů se aktuálně i tato spolková země potýká s hrozbou varroázy a očekává pokles včelstev až o 30 %. „O kompenzacích ale neuvažujeme, finanční prostředky vkládáme spíš do šlechtění odolnějších včelstev a vývoje očkovacích látek,“ uvedl ministr Wöller a nabídl spolupráci se saskými odborníky.
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe


  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem