přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Správné znění Pravidel pro žadatele v rámci Programu rozvoje venkova

15.2.2008

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství upozorňuje na tiskovou chybu v některých Pravidlech pro žadatele v rámci Programu rozvoje venkova. K chybě došlo při úpravách Pravidel v tiskárně. Z důvodu sjednocení s verzí Pravidel, která byla schválena a podepsána ministrem zemědělství, uveřejňujeme Metodiku finančního zdraví, která vzniklou chybu napravuje.

V Pravidlech pro žadatele je uvedeno nesprávné bodové hodnocení u dvou ukazatelů (3 Celková zadluženost v tabulce Daňová evidence a 3 Přidaná hodnota/vstupy v tabulce Účetnictví).
   
Konkrétně se jedná o tato opatření:
Opatření/podopatření
Špatné znění
Správné znění
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – v tabulce daňová evidence na str. 42 ukazatel 3 Celková zadluženost
 
5 – 3 - 3
 
5 – 3 - 1
I.1.2 Investice do lesů – v tabulce daňová evidence na str. 64 ukazatel 3 Celková zadluženost
 
5 – 3 - 3
 
5 – 3 - 1
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců – v tabulce daňová evidence na str. 37 ukazatel 3 Celková zadluženost
 
5 – 3 - 3
 
5 – 3 - 1
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – v tabulce daňová evidence na str. 36 u 2. kola příjmu žádostí a na str. 46 u 3. kola ukazatel 3 Celková zadluženost
 
5 – 3 - 3
 
5 – 3 - 1
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – v tabulce účetnictví str. 44 ukazatel 3 Přidaná hodnota/vstupy
 
5 – 3 - 3
 
1 – 2 - 3
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - v tabulce daňová evidence na str. 46 ukazatel 3 Celková zadluženost
 
5 – 3 - 3
 
5 – 3 - 1
III.1.3 Podpora cestovního ruchu – v tabulce účetnictví str. 35 ukazatel 3 Přidaná hodnota/vstupy
 
5 – 3 - 3
 
1 – 2 - 3
III.1.3 Podpora cestovního ruchu – v tabulce daňová evidence str. 37 ukazatel 3 Celková zadluženost
 
5 – 3 - 3
 
5 – 3 - 1
 
S ohledem na tuto skutečnost je na stránkách MZe v sekci Podpora z EU a národní dotace>EAFRD - Program rozvoje venkova>Aktuality uveřejněna platná Metodika výpočtu finančního zdraví, dle které bude SZIF při výpočtu finančního zdraví postupovat.Postup uvedený v této metodice je neměnný a univerzální pro všechna opatření a všechna kola, resp. pro všechny projekty, u kterých se finanční zdraví hodnotí.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem