přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
30.12.2013

Historický okamžik: Lesy ČR převedly do státního rozpočtu 6 miliard korun

Tisková zpráva – Lesy České republiky, s. p. poprvé za celou svou dosavadní historii převedly do státního rozpočtu, resp. na zadaný účet v České národní bance, část volných finančních prostředků. Jde o částku ve výši 6 miliard Kč. Podnik tak učinil na základě vydaného rozhodnutí svého zakladatele, Ministerstva zemědělství a předchozího souhlasu vlády.


17.12.2013

Ministři zemědělství definitivně potvrdili podobu reformy Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Ministři zemědělství formálně odsouhlasili reformu Společné zemědělské politiky a přechodná opatření reformy pro rok 2014. Na dvoudenním jednání, které dnes skončilo v Bruselu, se zabývali také otázkou nového návrhu, který řeší propagační opatření, a jako každým rokem v této době nastavením rybolovných práv.


13.12.2013

Od ledna 2014 začnou platit zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů

Tisková zpráva – Od 1. ledna 2014 začnou ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.


19.11.2013

Ministerstvo zemědělství podpoří projekt obnovy Krušných hor a zaměstnanost v regionu evropskými i vlastními dotacemi

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) a Lesy České republiky, s. p. (LČR) podepsaly Deklaraci o společném záměru při zajištění projektu přeměny náhradních porostů v Krušných horách. Ta slouží jako podklad pro zpracování další dokumentace signatářů.


18.11.2013

Ministerstvo zemědělství upřesňuje informace o zadání veřejné zakázky na poradenské služby v lesnickém a mysliveckém výzkumu

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství považuje za důležité upřesnit informace, které se objevily v médiích v souvislosti s jeho záměrem zadat veřejnou zakázku „Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesnického a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích v letech 2014 - 2016“.


13.11.2013

Ministři podepsali memorandum o 300 milionech eur pro venkov

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal s ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským a ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem společné Memorandum, které má v programovém období 2014 – 2020 zajistit venkovu adekvátní finanční prostředky. Dohoda vzešla z iniciativy Ministerstva zemědělství, které tak reagovalo na výrazné snížení rozpočtu Programu rozvoje venkova Evropskou unií a následný převod 300 milionů eur na národní úrovni do jiných programů.


13.11.2013

Vlastníci lesů a myslivci dostanou 28 milionů korun na odstranění povodňových škod

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi v lesním hospodářství. Vlastníci lesů, fyzické nebo právnické osoby zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin a uživatelé honiteb, které zasáhly povodně, tak mohou začít o peníze žádat od 22. listopadu. Celková výše státní podpory pro lesní hospodářství a myslivost je 28 milionů korun.


12.11.2013

Ministerstvo zemědělství ušetří na energiích 18 milionů korun

Tisková zpráva – O 18 milionů korun méně než letos zaplatí Ministerstvo zemědělství a jím zřizované podniky a organizace v příštím roce za energie. Snížení meziročních nákladů o pětinu MZe dosáhlo díky nákupu energií pro celý resort na energetické burze.


12.11.2013

Ministr Miroslav Toman podepsal sazby přímých plateb pro rok 2013

Tisková zpráva – Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.


11.11.2013

Zájemci mohou žádat o dotace na projekty, které přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářství

Tisková zpráva – Na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví, jsou zaměřena opatření, na která budou přijímány žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství v rámci 18. kola. Od zítřka bude na Portálu farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zveřejněna Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, a to včetně instruktážního listu.


6.11.2013

Ministr zemědělství: Zemědělci letos dostanou dříve peníze v rámci programu Podpora pojištění

Tisková zpráva – Pro Podporu pojištění určil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) pro letošní rok 200 milionů korun. V říjnu MZe zajistilo dotaci, která navýšila prostředky na tento program o dalších 100 milionů. Prostřednictvím programu Zemědělec bude letos poskytnuto žadatelům zhruba 490 milionů korun.


1.11.2013

Radim Světlík odchází po dohodě z funkce generálního ředitele Povodí Moravy

Tisková zpráva – Generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík po dnešní vzájemné dohodě s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem odchází z funkce. Na místo šéfa tohoto státního podniku bude v pondělí 4. 11. 2013 vypsáno výběrové řízení.


24.10.2013

Kalkulačka usnadní zemědělcům rozhodnutí, zda požádat o Přechodnou vnitrostátní podporu

Tisková zpráva – Usnadnit žadatelům rozhodnutí, zda v tomto roce podají žádost o Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP) má kalkulace předběžné výše této podpory na úrovni farmy. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo nástroj pro kalkulaci orientační výše podpory. Podávání žádostí o poskytování PVP (dříve národní doplňkové platby TOP-UP) končí 1. listopadu tohoto roku.


23.10.2013

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora uspořádaly pro podnikatele seminář k možnostem vývozu do východních zemí

Tisková zpráva – Přestože statistiky agrárního zahraničního obchodu v poslední době vykazují pozitivní trendy, je třeba změnit komoditní strukturu exportu a zaměřit se hlavně na vývoz produktů s vyšší přidanou hodnotou. Uvedli to na pražském semináři „Možnosti zvýšení vývozu potravin na východ od EU“ náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková a ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna.


18.10.2013

Na místo ředitele státního podniku Lesy ČR se přihlásilo 18 uchazečů

Tisková zpráva – Do výběrového řízení na generálního ředitele Lesů ČR se přihlásilo 18 uchazečů. Okamžitě po uplynutí lhůty pro zasílání přihlášek, která byla dnes do 10.00, byly otevřeny obálky a zahájeno prověřování podkladů pro přihlášení do výběrového řízení.


17.10.2013

Nevhodná výživa se dotýká i populace ČR, proto Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní zdravé potraviny s jasným původem

Tisková zpráva – Nedostatečná a nevhodná výživa má na společnost ohromný dopad, který přichází v mnoha různých formách a kromě zdravotních rizik přináší také značné ekonomické problémy. Uvedla to na semináři na Ministerstvu zemědělství u příležitosti dnešního Světového dne výživy, jehož tématem je Udržitelné potravinové systémy pro potravinové zabezpečení a výživu, náměstkyně ministra Jaroslava Beneš Špalková.


17.10.2013

Ministr zemědělství: Pro zemědělce by bylo neúnosné zrušení podpory takzvané zelené nafty

Tisková zpráva – O dotacích, zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi a Programu rozvoje venkova hovořil ve středu večer ministr zemědělství Miroslav Toman se zemědělci v obci Klapý na Litoměřicku. Dalším z témat bylo daňové zvýhodnění tzv. zelené nafty a církevní restituce.


16.10.2013

Václav Beránek odchází po dohodě z funkce generálního ředitele Povodí Labe

Tisková zpráva – Generální ředitel státního podniku Povodí Labe Václav Beránek se dnes s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem dohodl, že odejde z funkce. Personální změna nastala na základě oboustranné dohody.


14.10.2013

Zemědělci mohou letos získat 80 milionů korun ve formě Přechodné vnitrostátní podpory

Tisková zpráva – Zemědělci mohou zasílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádost o tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). V jejím rámci můžou získat dotace na chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, na chov ovcí, koz, chov krav na maso a na zemědělskou půdu.


11.10.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro rok 2013 ve výši 6 068,88 korun na hektar. SAPS je plně hrazen z evropských peněz.


8.10.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman jednal se zástupci obchodních společností o podpoře českých potravin

Tisková zpráva – Novelizace zákona o potravinách a tabákových výrobcích a větší zastoupení českých potravin trhu byly hlavními tématy dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana s představiteli maloobchodních a velkoobchodních řetězců. Účastníci kulatého stolu hovořili také o zvýšení kvality potravinářského zboží nabízeného v obchodní síti, které Ministerstvo zemědělství vnímá jako jednu ze svých priorit.


5.10.2013

Ministerstvo zemědělství se účastní veletrhu Anuga 2013

Tisková zpráva – Nejnovější trendy v oblasti potravin a stravování sleduje mezinárodní potravinářský veletrh Anuga 2013, který dnes začal v Kolíně nad Rýnem. Této největší a nejvýznamnější mezinárodní výstavy v oblasti potravinářství konané v Evropě se účastní české firmy pod patronací Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond.


4.10.2013

Zemědělci mohou požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření

Tisková zpráva – Tisíce zemědělců mohou od 15. října do 15. listopadu požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci tohoto roku, popřípadě k 31. březnu 2014, a plynule pak navázat na nové programové období. Dne 1. října totiž začala platit novela nařízení vlády (č. 79/2007 Sb.) o provádění AEO a zavedení možnosti prodloužit o rok stávající závazky v těchto opatřeních je hlavní změnou novely.


3.10.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes navštívil ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman dnes v rámci návštěv jednotlivých resortních organizací navštívil ředitelství státního podniku Lesy České republiky v Hradci Králové, kde se setkal s vedením podniku a zúčastnil se rozšířené porady s řediteli krajských ředitelství a lesních závodů.


3.10.2013

Ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce se stal Martin Klanica

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman jmenoval novým ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanicu. Dosavadní ředitel Jakub Šebesta odešel z funkce po vzájemné dohodě. S Ministerstvem zemědělství ale bude spolupracovat jako poradce pro oblast potravinářství.


3.10.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman zhodnotil aktuální situaci v resortu a plnění programových priorit

Tisková zpráva – Odstranění povodňových škod a řešení finančních náhrad zemědělcům postiženým červnovými povodněmi, snaha o vysokou bezpečnost a kvalitu potravin a lepší informovanost spotřebitelů a sestavení rozpočtu Ministerstva zemědělství na příští rok. To byly priority ministra zemědělství Miroslava Tomana při jeho nástupu do úřadu. Dnes ministr zhodnotil, jak se daří je plnit.


2.10.2013

Novým ředitelem Národního hřebčína Kladruby nad Labem se stal Jiří Machek

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes jmenoval do funkce ředitele Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiřího Machka. Personální změna nastala poté, co dosavadní ředitel hřebčína, Jiří Jehlička, odešel na základě oboustranné dohody.


27.9.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman se v Jihlavě setkal se zemědělci a zahájil Den s Krajem Vysočina

Tisková zpráva – Současnému stavu zemědělství a dosavadním výsledkům jednání české agrární diplomacie o Společné zemědělské politice bylo věnováno dnešní setkání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zemědělci v Jihlavě. Ministr tam také zahájil Den s Krajem Vysočina.


27.9.2013

Ministerstvo zemědělství začne od 7. října rozdělovat podporu na zmírnění škod způsobených letošními povodněmi

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi na zemědělském majetku v červnu roku 2013. Zemědělci, které zasáhly povodně, tak mohou začít o peníze žádat od 7. října. Celková výše státní podpory pro zemědělství je 685 milionů korun.


26.9.2013

Evropská komise schválila státní podporu na zmírnění škod způsobených letošními povodněmi na zemědělském majetku ve výši 685 milionů korun

Tisková zpráva – Evropská komise schválila Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi na zemědělském majetku v červnu roku 2013. Státní podpora týkající se zemědělství ve výši 685 milionů korun se tak může začít vyplácet žadatelům, a to do konce roku 2014. Pokud jde o lesnictví a rybářství, tyto žádosti Komise ještě projednává.


26.9.2013

Ministerstvo zemědělství a Komora veterinárních lékařů: Dosavadní označování země původu je třeba zpřísnit

Tisková zpráva – Hlavním tématem setkání ministra zemědělství Miroslava Tomana s prezidentem Komory veterinárních lékařů (KVL) Janem Bernardym bylo řešení dopadů mediální kampaně vůči dozorovým orgánům a prováděným kontrolám. Prezident Bernardy potvrdil, že nebylo v zájmu KVL ani jeho vlastním, jakkoliv znedůvěryhodnit či znevážit dozorovou práci Státní veterinární správy.


25.9.2013

Království Saúdské Arábie chce v České republice investovat do zemědělství a potravinářství

Tisková zpráva – Představitelé Království Saúdské Arábie mají zájem o rozšíření spolupráce s českými zemědělskými a potravinářskými podniky. Chtějí také posílit výměnu zkušeností v oblasti veterinárního lékařství a zdraví zvířat. Uvedl to dnes v Praze při jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem jeho saúdskoarabský kolega Fahad bin Abdulrahman bin Sulaiman Balghunaim.


25.9.2013

Iniciativa ministra Tomana o značení země původu a konkrétního výrobce u potravin má podporu jeho polského kolegy

Tisková zpráva – Rozvíjející se příhraniční spolupráce mezi českými a polskými dozorovými orgány v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, podpora vzájemných investic a společný zájem prosadit v Evropské komisi plnou identifikaci země původu a konkrétního výrobce u potravin, což dlouhodobě prosazuje ministr Toman, byly tématy jednání českého ministra zemědělství a jeho polského kolegy Stanisława Kalemby. Ti v Poznani navštívili zemědělský a potravinářský veletrh Polagra.


24.9.2013

Ministři zemědělství EU jednali o budoucí podobě Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Ministři zemědělství EU tři měsíce po dosažení politické dohody mezi institucemi, včera opětovně diskutovali o reformě Společné zemědělské politiky (SZP). Na programu setkání v Bruselu byla rovněž otázka afrického moru prasat, transparentnost obchodního řídicího a expertního systému, aktuální stav v otázkách mezinárodního zemědělského obchodu či sdělení Evropské komise na téma podpora lesů a lesnictví – nový přístup pro novou strategii EU v oblasti lesů.


23.9.2013

Oranžovou stuhu ČR roku 2013 získala obec Prlov ze Zlínského kraje

Tisková zpráva – Starosta obce Prlov ze Zlínska Ladislav Gargulák dnes v Senátu Parlamentu ČR převzal ocenění Oranžová stuha roku 2013. Na druhém místě skončily středočeské Kněžice a třetí obec Bernartice z Jihočeského kraje. Výsledky ocenění Oranžová stuha 2013 byly vyhlášeny v rámci soutěže Vesnice roku.


20.9.2013

Ministerstvo zemědělství popírá tvrzení prezidenta Komory veterinárních lékařů, že kontrola masa v českých obchodech není dostatečná

Tisková zpráva – Tvrzení prezidenta Komory veterinárních lékařů Jana Bernardyho, že obchodní řetězce prodávají dovezené maso, které neprošlo českou veterinární kontrolou, se nezakládá na pravdě. Inspektoři Státní veterinární správy kontrolují v obchodní síti maso z českých i ze zahraničních chovů.


20.9.2013

Ministerstvo zemědělství získalo pro zemědělce 850 milionů korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům podporu 850 milionů korun z prostředků, které se resortu podařilo ušetřit. S přesunem financí tento týden souhlasila vláda. Z celé částky bude 80 milionů korun využito pro financování národní doplňkové platby TOP-UP, na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství půjde 570 milionů korun a k zajištění dotací pro programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) bylo vyčleněno 200 milionů korun.


19.9.2013

Ministr zemědělství jmenoval svým prvním náměstkem Stanislava Kozáka

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes jmenoval do funkce 1. náměstka Stanislava Kozáka (63). Ten dosud na Ministerstvu zemědělství působil jako náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství. Funkce se ujímá dnešním dnem.


17.9.2013

Farmářské slavnosti letos navštívilo téměř 20 tisíc lidí

Tisková zpráva – Téměř 20 tisíc lidí přišlo letos na cyklus šesti Farmářských slavnosti, které připravilo Ministerstvo zemědělství společně s Asociací soukromého zemědělství. Poslední slavnosti se konaly minulou sobotu v Libereckém kraji. Návštěvníci ekologické farmy Lyerových ve Všeni u Turnova si prošli farmářskou stezku, luštili hlavolamy, zapojili se do tvůrčích dílen, poslechli si koncert skupiny Rangers, připravili zdravou svačinu nebo vyráběli podzimní dekorace.


16.9.2013

Ministerstvo zemědělství se účastní veletrhu World Food Moskva

Tisková zpráva – Společnou expozici Ministerstva zemědělství a šesti českých potravinářských firem mohou od dnešního dne navštívit lidé na World Food Moskva, nejvýznamnějším mezinárodním potravinářském veletrhu v Rusku. Koná se každoročně od roku 1992 a MZe se jí účastní podruhé. Potrvá do 19. září.


14.9.2013

Titul Vesnice roku 2013 získala obec Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje

Tisková zpráva – Moravskoslezská obec Jeseník nad Odrou se dnes v Luhačovicích stala Vesnicí roku 2013. Poprvé v historii soutěže, která se letos konala již podevatenácté, tak vyhrála obec z tohoto kraje. Výsledky byly vyhlášeny na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Druhé místo v soutěži obsadila obec Holovousy z Královéhradeckého kraje a třetí se umístil Dolní Újezd z Pardubického kraje.


13.9.2013

Ministr zemědělství: K mým prioritám patří posílení a podpora pěstování ovoce a zeleniny

Tisková zpráva – O větší podporu zelinářského a ovocnářského odvětví bude pro následující programovací období usilovat ministr zemědělství Miroslav Toman. Na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích dnes uvedl, že pro to využije formu národních dotací nebo vhodně zvolených plateb v rámci přímých plateb nebo Programu rozvoje venkova.


11.9.2013

Ministr zemědělství vypíše výběrové řízení na generálního ředitele Lesů ČR

Tisková zpráva – Do konce příštího týdne vypíše ministr Miroslav Toman výběrové řízení na generálního ředitele Lesů ČR. V současné době je jejich vedením pověřený ekonomický ředitel státního podniku Michal Gaube. Výsledky výběrového řízení budou známy po parlamentních volbách.


10.9.2013

Ministři pro zemědělství a rybářství jednali ve Vilniusu o rodinných farmách

Tisková zpráva – Význam a vyhlídky rodinných farem byly předmětem dnešního neformálního jednání ministrů zemědělství, které pořádala Litva jako předsednická země EU ve Vilniusu. Rodinné farmy hrají v Evropské unii důležitou roli a nadále zůstávají základním modelem zemědělství i ve všech členských státech. Liší se od sebe velikostí, aktivitami, konkurenceschopností nebo dostupností zdrojů, takže mají i různé potřeby. Je proto nezbytné, aby jim Společná zemědělská politika nabídla cílenou podporu, která bude jejich potřeby reflektovat. Řada delegací, včetně České republiky, také akcentovala dohodu z letošního června o směřování Společné zemědělské politiky.


7.9.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman na dožínkách Ústeckého kraje ocenil práci zemědělců

Tisková zpráva – Výsledky práce zemědělců Ústeckého kraje dnes v Peruci ocenil ministr zemědělství Miroslav Toman. Na slavnostních krajských dožínkách, které tradičně ukončují sezonu, ministr poděkoval zemědělcům za jejich každodenní úsilí, za mnoho hodin těžké a poctivé práce a za to, jakým způsobem se o svá hospodářství a pole starají.


6.9.2013

Ministr Toman v Žatci: Chci získat více peněz pro pěstitele chmele

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes na Dočesné v Žatci řekl, že bude usilovat o navýšení podpor pro pěstitele chmele. Jeho hlavním cílem je, aby přestalo ubývat ploch českých chmelnic. Ministr se v Žatci zúčastnil už 56. ročníku slavností piva a chmele.


5.9.2013

Výstava soutěžních prací školáků a studentů v Národním zemědělském muzeu je prodloužena

Tisková zpráva – Výstava nejlepších prací dětí, které se zúčastnily soutěže každoročně vyhlašované Ministerstvem zemědělství u příležitosti Světového dne vody, je prodloužena do 15. září. Návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze si ji tak budou moci prohlédnout při Pražské muzejní noci, která se koná 14. září. Vstup do muzea bude od soboty 19 hodin do neděle jedné hodiny po půlnoci zdarma.


4.9.2013

Vláda projednala Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Tisková zpráva – Stav hospodaření s vodou, ochranu povrchových i podzemních vod a ochranu před povodněmi popisuje tzv. Modrá zpráva za rok 2012, kterou dnes projednala vláda. Materiál, který předložilo Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí, se věnuje i všem činnostem zahrnovaným do vodního hospodářství v působnosti obou resortů.


3.9.2013

Září – Měsíc biopotravin přinese spotřebitelům užitečné informace

Tisková zpráva – Zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu biopotravin a jejich povědomí o přínosu ekologického zemědělství a biopotravin na životní prostředí a lidské zdraví je cílem letošního Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství. Jeho devátý ročník, který v září vyhlásilo Ministerstvo zemědělství, má motto „Ručíme za bio“.


31.8.2013

Premiér Jiří Rusnok a ministr zemědělství Miroslav Toman se zemědělci oslavili Národní dožínky

Tisková zpráva – Každoročně se v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích konají Národní dožínky, které jsou oslavou práce zemědělců a poděkováním za úrodu. Spolu se zemědělci se tohoto slavnostního dne zúčastnili také předseda české vlády Jiří Rusnok a ministr zemědělství Miroslav Toman.

zobrazit po