přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
21.12.2012

Státní pozemkový úřad bude řídit rozsáhlou pozemkovou agendu

Tisková zpráva – Státní pozemkový úřad (SPÚ), který bude zřízen k 1. lednu 2013, spojí agendy dosud vykonávané Pozemkovým fondem České republiky ( PF ČR) a pozemkovými úřady, které působily v okresních městech jako součásti Ministerstva zemědělství. Nová instituce je zřízena zákonem schváleným tento týden Poslaneckou sněmovnou a dnes podepsaným prezidentem Václavem Klausem.


19.12.2012

Ministerstvo zemědělství: Nová Společná zemědělská politika EU musí podporovat konkurenceschopnost evropského zemědělství

Tisková zpráva – Tématem prosincového zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU bylo vedle každoročního vyjednávání o rybolovných kvótách i uzavření kyperského předsednictví a pokrok dosažený v projednávání reformních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky.


19.12.2012

Stát se vzdává předkupního práva na prodané zemědělské pozemky

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes schválením zákona o Státním pozemkovém úřadu kromě vzniku tohoto úřadu a propojení dosavadního Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů vyřešila i jeden letitý problém. Ten trápil zhruba 60 tisíc majitelů zemědělské půdy, kteří po roce 1999 využili nabídky a koupili část ze zhruba 600 tisíc hektarů půdy, o jejichž prodeji zemědělcům tehdy stát rozhodl. Pozemky totiž podléhaly předkupnímu právu státu, což omezovalo vlastníky ve svobodném nakládání s majetkem, který si řádně koupili a zaplatili.


18.12.2012

Národní dotace do zemědělství budou vyšší o 630 milionů korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zvýšilo rozpočet národních dotací pro letošní a příští rok celkem o 630 milionů korun. Peníze podpoří živočišnou výrobu, a to konkrétně chov prasat a drůbeže. Finanční prostředky získalo Ministerstvo zemědělství z Pozemkového fondu, což umožnil minulý týden schválený zákon.


17.12.2012

Ministr zemědělství: Kontrola lihovin je pro nás stále prioritou

Tisková zpráva – Již tři měsíce od konce zákazu prodeje lihovin jsou v ČR uváděny do oběhu pouze lihoviny, které musí být bezpečné a zdravotně nezávadné a současně musí mít doklad o původu zboží, tzv. rodokmen. Děje se tak v souladu s požadavky nařízení vlády a také mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Navíc byly v tomto předvánočním období na pokyn ministra zemědělství Petra Bendla zintenzivněny kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).


17.12.2012

Ministr zemědělství Petr Bendl přijal novou Radu Vinařského fondu ČR

Tisková zpráva – Členy Rady Vinařského fondu České republiky jmenované v říjnu letošního roku dnes přijal ministr zemědělství Petr Bendl. Jedním z hlavních bodů prvního jednání nové Rady byla volba předsedy a místopředsedy.


17.12.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 34 830 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 16. prosince 34 830 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


13.12.2012

Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje české produkty úspěšné na zahraničních trzích

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství vydává pravidelnou publikaci, která obsahuje podrobné informace o českém zahraničním obchodě se zemědělským a potravinářským zbožím (AZO), letos má název "Za hranice EU".


10.12.2012

Ministr zemědělství: V přechodném období je pro nás prioritou zachování plateb SAPS

Tisková zpráva – Vyjednávání o legislativním balíčku k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie po roce 2013 a problematika cukerných kvót byly tématy posledního jednání kulatého stolu k evropským otázkám v zemědělství v tomto roce, které se dnes konalo na Ministerstvu zemědělství.


7.12.2012

Ministr Bendl vzkazuje spotřebitelům: Vánoční kvalitu ohlídáme

Tisková zpráva – Předvánoční období je tradičně spojené s vánočními trhy, které stejně jako například na jaře ty velikonoční, lákají charakteristickým sortimentem, potravinami a občerstvením. Mezi poctivými obchodníky se však objevují i ti, kteří chtějí zvýšeného zájmu zákazníků využít a prodávají nekvalitní zboží.


6.12.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 33 859 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 2. prosince 33 859 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


5.12.2012

Ministerstvo zemědělství: Zemědělci už dostali 93 % přímých plateb na plochu (SAPS) za letošní rok

Tisková zpráva – Státní zemědělský intervenční fond vyplatil zemědělcům už 93 % všech dotací na plochu SAPS za rok 2012. Během dvou prosincových dní se podařilo rozdělit téměř celý zbytek padesátiprocentního doplatku SAPS. K příjemcům se dostalo už více než 17,5 miliardy korun z celkového objemu letošních SAPS.


30.11.2012

Ministr Bendl schválil nové znění Statutu národního podniku

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes svým podpisem schválil nové znění Statutu národního podniku Budějovický Budvar. Stalo se tak poté, co statut projednala dozorčí rada podniku a připomínky k němu měl možnost vznést i jeho ředitel.


30.11.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 33 240 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 30. listopadu 33 240 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


29.11.2012

Ministerstvo zemědělství rozdělí v roce 2013 mezi zemědělce národní dotace ve výši 600 milionů korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství bude mít v příštím roce v rozpočtu 600 milionů korun na národní dotační programy. Ministerský návrh schválila vláda a musí ho ještě odsouhlasit Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Dotační programy jsou výslovně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.


29.11.2012

Ministr Bendl: Podstatné je nastavení spravedlivých podmínek, které zajistí konkurenceschopnost evropského zemědělství

Tisková zpráva – Diskuze k vybraným aspektům legislativních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) byla předmětem dvoudenního jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství, které se koná v Bruselu.


26.11.2012

Ministr Petr Bendl podepsal sazby přímých plateb pro rok 2012

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl schválil sazby pro rok 2012 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží na přímých platbách přibližně 1, 92 mld. korun. Dotace začne vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.


19.11.2012

Evropská unie podpoří české rybáře i v letech 2014 až 2020

Tisková zpráva – Prostředky z Evropské unie budou pro sladkovodní rybářství v ČR připraveny i v novém rozpočtovém období EU, tedy od roku 2014. Rybářům to dnes oznámil ministr zemědělství Petr Bendl, který se s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou při společné návštěvě Jihočeského kraje zúčastnil výlovu rybníka Svět v Třeboni.


13.11.2012

Změny v zákoně o potravinách usnadní život výrobcům a prodejcům a současně posílí ochranu spotřebitelů

Tisková zpráva – Posílit ochranu zdraví spotřebitelů a jejich informovanost na straně jedné a zvýšit efektivitu výkonu dozoru na straně druhé – takové jsou klíčové motivy rozsáhlé novelizace zákona o potravinách (č. 110/1997 Sb.) a navazující úpravy zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (č. 146/2002 Sb.). Oba návrhy zpracovalo Ministerstvo zemědělství a posílá je do meziresortního připomínkového řízení.


13.11.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 31 623 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 11. listopadu 31 623 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


6.11.2012

Resort zemědělství ušetří v letech 2010 - 2016 skoro 16 miliard korun

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes představil podrobnosti transformace organizací podřízených Ministerstvu zemědělství. Díky ní bude resort i v dalších letech pokračovat ve snižování provozních a správních nákladů.


5.11.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 30 516 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 4. listopadu 30 516 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


1.11.2012

Ministr Petr Bendl jmenoval nového ředitele kladrubského hřebčína

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl jmenoval novým ředitelem státní příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby (NHK) Jiřího Jehličku. Nový šéf hřebčína vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo sedm osob. Jehlička se své funkce ujme 15. listopadu.


31.10.2012

Změny na pozicích náměstků ministra zemědělství

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes (s účinností od 1. 11. 2012) jmenoval do funkce 1. náměstka Viléma Žáka (47). Ten dosud na Ministerstvu zemědělství působil jako poradce ministra a zabýval se především problematikou transformace resortních institucí. V nové funkci bude zodpovědný za správní úsek ministerstva.


30.10.2012

Výzkum: Určujícím faktorem pro spotřebitele je chuť potravin

Tisková zpráva – Pro české zákazníky je určujícím faktorem při výběru potravin jejich chuť. Tento názor potvrdilo 92 % spotřebitelů, naopak 73 % dotázaných považuje za nejdůležitější faktor při výběru potravin cenu. Takové jsou výsledky průzkumu veřejného mínění o kvalitě potravin, který zadalo Ministerstvo zemědělství.


29.10.2012

Půjčky a prodej obilovin ze Správy státních hmotných rezerv pomohou zemědělcům zmírnit následky sucha

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým letos na jaře suchem zahrnuje mimo jiné i možnost půjček a prodej obilovin ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR), který má pomoci podnikům se živočišnou výrobou překlenout výpadek krmných plodin z vlastní sklizně. Dalším opatřením je povolení výjimky z povinnosti zálohovat daň z příjmu.


25.10.2012

Ministr Petr Bendl jmenoval novou Radu Vinařského fondu ČR

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes jmenoval novou Radu Vinařského fondu České republiky. Učinil tak na návrh vinohradnických a vinařských sdružení, které k tomuto kroku vyzval letos v září. Rada, kterou tvoří celkem jedenáct členů, je jedním ze tří orgánů Vinařského fondu. Dalšími jsou ředitel Fondu a Dozorčí rada.


25.10.2012

Ministr Petr Bendl jednal s předsedou Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Františkem Kučerou

Tisková zpráva – O současné situaci v lesním hospodářství jednal v Poslanecké sněmovně ministr zemědělství Petr Bendl a František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).


24.10.2012

Rada pro zemědělství a rybářství jednala o nastavení pravidel pro přímé platby zemědělcům po roce 2013 a o novém Evropském námořním a rybářském fondu

Tisková zpráva – Rada pro zemědělství a rybářství, která se od pondělí konala v Lucemburku, jednala především o reformě systému přímých plateb a o budoucí podobě rybářského fondu. Českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček.


24.10.2012

Inspektoři SZPI udělali kvůli nebezpečnému metylalkoholu 28 457 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce udělali do 21. října 28 457 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


23.10.2012

Světový den výživy si odborníci připomenou seminářem o problémech nezdravého stravování a obezity

Tisková zpráva – U příležitosti Světového dne výživy, který si Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) každoročně připomíná 16. října, se pod záštitou náměstka ministra a předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO Martina Hlaváčka, bude konat 24. října 2012 v budově Ministerstva zemědělství seminář o problémech nezdravého stravování. Jako každoroční tradici, již od roku 2004, organizují tyto semináře Odbor zahraničně obchodní spolupráce s Výzkumným ústavem potravinářským Praha a Společností pro výživu.


22.10.2012

Ministerstvo zemědělství se účastní potravinářského veletrhu Salon International d´Alimentation, který začal v Paříži

Tisková zpráva – V Paříži začala jedna z největších světových výstav v oblasti potravinářského průmyslu – Salon International d´Alimentation (SIAL). Veletrh, kterého se tradičně účastní i Ministerstvo zemědělství, je určen nejen odborníkům, ale také široké veřejnosti.


18.10.2012

Soudní dvůr vyhověl žalobě Evropské komise v kauze pomazánkového másla

Tisková zpráva – Soudní dvůr v Lucemburku dnes svým rozsudkem vyhověl žalobě Evropské komise (EK) proti České republice. Soudní dvůr určil, že Česko tím, že umožňuje uvádět na trh výrobek pod obchodním názvem „pomazánkové máslo“, přestože nesplňuje požadavky nařízení (č. 1234/2007) pro používání pojmu „máslo“, neboť obsahuje nižší podíl mléčných tuků, nesplnilo povinnost vyplývající pro něj z práva Evropské unie.


16.10.2012

Ministr Petr Bendl odvolal ředitele Národního zemědělského muzea

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl se rozhodl odvolat Zdeňka Nováka z funkce ředitele Národního zemědělského muzea. Stalo se tak v důsledku nesouladu ohledně rozpočtu organizace v letošním roce i v letech následujících. Řízením Národního zemědělského muzea byla dočasně pověřena Šárka Steinová, o dalším postupu bude rozhodnuto během několika dní. Kateřina Böhmová ředitelka Odboru komunikace MZe


16.10.2012

Zemědělci již mohou žádat o národní doplňkové platby pro rok 2012

Tisková zpráva – Zemědělci mohou od začátku tohoto týdne žádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o národní doplňkové platby (TOP-UP). V rámci jedné žádosti TOP-UP 2012 mohou žádat o platbu na chmel, na přežvýkavce, na chov ovcí (popřípadě na chov koz), o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, na zemědělskou půdu a na brambory pro výrobu škrobu.


16.10.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 27 089 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 14. října 27 089 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


9.10.2012

Ministr Petr Bendl: České firmy jsou schopny dodávat do Ruska kvalitní zboží a služby

Tisková zpráva – Nové možnosti spolupráce byly tématem dnešního jednání ministra zemědělství Petra Bendla a gubernátora Samarské oblasti Nikolaje Ivanoviče Merkuškina. S ministrem je na návštěvě v Samaře i delegace českých podnikatelů zastupujících zemědělsko-potravinářské firmy, podniky z oborů dopravy, financování, právních služeb a softwaru a také představitelé zájmových organizací a akademické sféry.


9.10.2012

V 17. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova rozdělí Ministerstvo zemědělství téměř 1,6 miliardy korun

Tisková zpráva – Příjem žádostí o dotaci v 17. kole Programu rozvoje venkova bude probíhat od 17. do 23. 10. 2012. V tomto kole bude rozděleno přibližně 1,6 miliardy korun. Nejvíce peněz půjde na podporu cestovního ruchu, na investice do lesů a na pozemkové úpravy.


9.10.2012

Ministr zemědělství Petr Bendl schválil sazbu pro výplatu přímých plateb SAPS

Tisková zpráva – Sazba letošních přímých plateb SAPS byla ministrem zemědělství Petrem Bendlem stanovena ve výši 5 387,30 Kč/ha. Polovina z této částky přitom na účty příjemců poputuje již po 16. říjnu. Součástí v létě schváleného balíčku opatření pomoci zemědělcům postiženým letošním jarním suchem bylo totiž rozhodnutí, že část SAPS bude letos vyplacena formou zálohy co nejdříve. Zbylých 50 % celkové přiznané platby příjemci obdrží po 1. prosinci 2012.


8.10.2012

Ministerstvo zemědělství upřesní mapy erozního ohrožení v České republice

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství schválilo novou metodiku hodnocení erozního ohrožení půdních bloků. Změna přispěje ke zlepšení péče o půdu a ke zmírnění erozních událostí, jakými jsou zaplavení obcí, silničních a železničních staveb nebo vodních toků.


8.10.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 25 157 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce už vykonali 25 157 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


5.10.2012

Ministr Petr Bendl a eurokomisařka Maria Damanaki se shodli na maximální podpoře akvakultury v budoucím programovacím období 2014 - 2020

Tisková zpráva – O podpoře sladkovodní akvakultury v novém programovacím období jednali ministr zemědělství Petr Bendl a evropská komisařka zodpovědná za námořní záležitosti a rybolov Maria Damanaki. Eurokomisařka na jednání prezentovala snahu o maximální podporu akvakultury v období 2014 - 2020 a zároveň zmínila potřebu vstupu nových subjektů (začínajících rybářů) do odvětví akvakultury. Ministr Bendl uvítal sdělení komisařky ohledně spuštění proplácení plateb z Evropského rybářského fondu, které bylo pozastaveno na jaře tohoto roku kvůli pochybnostem o nastavení řídicích a kontrolních systémů.


5.10.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 23 495 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce už vykonali 23 495 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


4.10.2012

Zálezlice na Mělnicku budou do roka chráněny před povodněmi

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství společně s Povodím Labe dnes slavnostně představilo protipovodňovou ochranu středočeských Zálezlic. Obec, která utrpěla před deseti lety velké škody při tehdejší povodni, ochrání od příštího října 1,5 km dlouhá a 4 m vysoká zemní hráz. Míra protipovodňové ochrany odpovídá úrovni povodně ze srpna 2002. Vybudování protipovodňových opatření si vyžádá přibližně 47 milionů Kč.


4.10.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 22 083 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce už vykonali 22 083 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


3.10.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 21 557 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 1. října 21 557 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


1.10.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 20 895 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do dnešního dne 20 895 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


27.9.2012

Alkohol musí mít doklad o svém původu

Tisková zpráva – Všechny lihoviny prodávané v České republice, musí mít takzvaný rodokmen (vyrobené po 1. 1. 2012). Dokument doloží, že líh, z něhož je alkohol vyrobený, získal protokol o zkoušce z akreditované laboratoře. Toto opatření dnes nařídila vláda. Ministerstvo zemědělství spouští na svých stránkách sekci týkající se metanolu a opětovného uvádění bezpečného alkoholu do prodeje.


27.9.2012

Ministerstvo zemědělství rozdělí rybářům dotace na vzdělávání a výzkum

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 14. kolo příjmu žádostí o dotace v Operačním programu Rybářství (OP Rybářství). Celkem žadatelé dostanou 25 milionů korun. Příspěvky jsou určené na podporu vzdělávání a výzkumu.


26.9.2012

Ministerstvo zemědělství bude požadovat výplatu národních doplňkových plateb TOP UP i přes omezení Evropské komise

Tisková zpráva – Ministr zemědělství se dnes v Parlamentu sešel se zástupci nevládních zemědělských organizací. Na jednání se shodli, že i přes omezení (tzv. povinnost modulace), kterou nařídila Evropská komise k platbám TOP UP, budou usilovat o jejich výplatu za rok 2012. Nařízení se dotkne řady zemědělských subjektů povinným krácením platby TOP UP.

zobrazit po