přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
25.8.2010

Rychlá pomoc pro povodněmi zasažené oblasti: uhrazení uklízecích prací a odklad splátek z nájmu půdy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa rozhodl o konkrétní podpoře určené zemědělcům, občanům a obcím z povodněmi zasažených oblastí. Pozemkový fond ČR uhradí náklady na odstranění naplavenin na pozemcích ve vlastnictví státu, které jsou zásadně znehodnoceny a jsou v jeho správě. Dále fond odloží splátku nájemného z pozemků silně poškozených povodněmi a svým klientům odloží finanční splátky z privatizace a prodeje státní zemědělské půdy. Vedle těchto rychlých forem pomoci jako koncepční řešení Pozemkový fond ČR umožní směnu či nákup státní půdy pro účely nové výstavby obcím a občanům postiženým povodní, a to za zvýhodněných podmínek.


25.8.2010

Rozšíření standardů dobré zemědělské praxe na další území pomůže bojovat proti erozi půdy

Tisková zpráva – Téměř polovina zemědělské půdy v Česku je v současné době ohrožena erozí. Zabránit dalšímu masivnímu smývání ornice, zhoršování kvality půdního fondu i vod má pomoci novela vládního nařízení a rozšíření platnosti tzv. standardů GAEC i na mírně erozně ohrožené půdy. Novela by měla začít platit od 1. ledna příštího roku, jako jeden z konkrétních kroků v oblasti ochrany půdy, kterou ministr Ivan Fuksa považuje za své prioritní téma.


20.8.2010

Ministerstvo zemědělství oznamuje spuštění stránek www.mesicbiopotravin.cz

Tisková zpráva – Měsíc září bude díky Ministerstvu zemědělství opět ve znamení biopotravin a ekologického zemědělství. Spolu se zemědělci a výrobci biopotravin oslavujeme příchod sklizně a doufejme i slušnou úrodu.


19.8.2010

Ministr Fuksa vyzval pozemkové úřady ke vstřícnému postupu vůči veřejnosti. Požaduji od vás vlídné jednání s občany pět dní v týdnu, říká

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa vyzval dopisem ředitele pozemkových úřadů ke vstřícnému jednání s občany a k co nejrychlejšímu vyřizování jejich požadavků. Dokončení restitucí a pozemkové úpravy přitom považuje za své osobní priority.


19.8.2010

K protržení polské přehrady Witka nemohlo přispět upouštění přehrad na řece Smědá. Na české straně totiž žádné přehrady nejsou.

Tisková zpráva – Na řece Smědá v Česku není žádná přehrada, jejíž upouštění při povodních 6.-8. srpna by mohlo teoreticky zhoršit situaci na polské straně a v přehradě Witka. Informoval o tom vrchní ředitel sekce vodního hospodářství MZe Pavel Punčochář po rozhovoru s pracovníky s.p. Povodí Labe.


18.8.2010

Ministr Fuksa zajistil finance na projekty Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Vláda schválila žádost Ministerstva zemědělství o bezúročnou půjčku od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) ve výši 1,5 miliardy korun na řešení financování projektů Programu rozvoje venkova. Dalších přibližně tři sta šedesát milionů korun zajistí komerční úvěr. Tento úvěr ale bude součástí předfinancování, které pokryje budoucí příjem z EU. Obě půjčky mají být postupně spláceny v letech 2011 až 2013 a nebudou mít žádný vliv na zvyšování deficitu vládního sektoru.


18.8.2010

Situaci v lesích vyřeší transparentní jednoroční tendry

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nastartovalo kroky k transparentní a poctivé správě státních lesů. Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes oznámil výsledky prvního kola úspor, které podle jeho pokynů provedlo vedení státního podniku Lesy ČR. Státní podnik Lesy ČR ještě v letošním roce uspoří na svých investicích a provozních nákladech 390 milionů korun. Z toho téměř 200 milionů korun podnik uspoří nezadáním plánovaných zakázek. Další úspory budou následovat v příštím roce.


18.8.2010

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

Tisková zpráva – „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009“ je pravidelnou každoroční bilancí stavu vodního hospodářství v uplynulém roce. Vžil se pro ni krátký název „Modrá zpráva“ a letos je vydávána už potřinácté. Vydává ji společně Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.


16.8.2010

Ivan Fuksa ohlásil úspory v resortu zemědělství: do konce roku téměř 1,3 miliardy korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ušetří ještě v roce 2010 na investicích, provozních nákladech a dotacích 1,288 miliard korun.


13.8.2010

SZIF na žádost ministra Fuksy pozastavuje kontroly v povodní postižených oblastech

Tisková zpráva – Ve čtvrtek odpoledne po návratu z povodní postižených oblastí požádal ministr Ivan Fuksa ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu o okamžité pozastavení kontrol v povodní postižených oblastech. Dnešním dnem se z nařízení ředitele SZIFu Tomáše Révésze pozastavily a odložily kontroly v zaplavených oblastech. Pokračovat budou až po dohodě se žadateli o dotace. První konkrétní úlevu zemědělcům v zaplavených oblastech zajistil ministr Ivan Fuksa okamžitě, na dalších krocích pracuje.

zobrazit po