přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
12.11.2010

Ministr Fuksa jednal se svým rakouským kolegou

Tisková zpráva – Stěžejním tématem jednání ministra Ivana Fuksy s jeho rakouským protějškem Nikolausem Berlakovichem v pátek v Praze byla reforma Společné zemědělské politiky. Jednání se dále dotkla oblasti kvality potravin a situace v mléčném sektoru.


11.11.2010

Stanovisko k článkům Mladé fronty dnes z 11. 11. 2010

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se důrazně ohrazuje proti evidentním nepravdám zveřejněným ve čtvrteční Mladé frontě Dnes. Nezaměstnává nikoho, koho „smetl audit po nástupu Víta Bárty z VV – kvůli plýtvání“, všichni v článku zmiňovaní přišli na MZe už dříve.


11.11.2010

Strategie pro Kladruby pomůže uhasit akutní žízeň po investicích do areálu i najít dlouhodobé prameny financování

Tisková zpráva – Národní hřebčín Kladruby nad Labem je už skoro desetiletí národní kulturní památkou. Aby tomuto titulu nedělal ostudu a především plnil dál svoje poslání zachování unikátního chovatelského zařízení s několikasetletou tradicí, je třeba celý areál revitalizovat. V září uvolnilo ministerstvo zemědělství více než 22 milionů korun na nejnutnější opravy areálu. Dnes přijel ministr Fuksa osobně na prohlídku do Kladrub s cílem získat co nejlepší představu o současném stavu i požadavcích hřebčína. Přivezl i náměty na konkrétní možnosti a kroky k úspěšnému čerpání evropských dotací i k nalezení dlouhodobých zdrojů financování a propagaci hřebčína.


10.11.2010

Česko má novou koncepci protipovodňové ochrany po roce 2013

Tisková zpráva – Pokračování kroků protipovodňové ochrany po roce 2013 má zajistit koncepce, kterou ve středu projednala vláda. Materiál počítá s využitím technických i přírodě blízkých opatření a zabývá se strategií jejich financování, důraz klade na posílení schopnosti krajiny zadržet vodu a na správné hospodaření s vodou v krajině. Pro realizaci III. etapy protipovodňových opatření do roku 2020 by bylo optimálně zapotřebí ročně asi 4,2 miliard korun, přičemž se předpokládá přibližně polovinu použít na technická a polovinu na přírodě blízká.


9.11.2010

Ministr Fuksa vyzývá zemědělce ke společnému postupu v boji proti byrokracii

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal zemědělskou veřejnost, aby se zapojila do omezování přebujelé byrokracie a vyzval ji ke spolupráci při sběru podnětů upozorňujících na byrokracii v resortu. Ministerstvo zemědělství zřídilo 4. 11. na svých webových stránkách www.eagri.cz jednoduchý dotazník, který zemědělcům usnadní předání podnětů přímo Antibyrokratické komisi. Samotná výzva se k zemědělcům dostane prostřednictvím zemědělských a profesních organizací, které jim jeho výzvu předávají.


9.11.2010

Nové nastavení Společné zemědělské politiky má být férovější a jednodušší

Tisková zpráva – Před zveřejněním oficiálních návrhů Evropské komise k budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU 17. listopadu se začínají rýsovat koalice formované k efektivnímu k vyjednávání. Ministři zemědělství Visegradské skupiny spolu s protějšky z Rumunska a Bulharska projednávali společný postup v pondělí a v úterý v Bratislavě. Koordinovaný postup při vyjednávání má za cíl dosáhnout skutečné reformy této politiky a nastoleni spravedlivých podmínek pro zemědělce v celé EU.


4.11.2010

Správa drobných vodních toků přejde pod s.p. Povodí a Lesy ČR, stát tak ušetří stovky milionů korun

Tisková zpráva – Správu drobných vodních toků převezmou jednotlivá Povodí a Lesy ČR. Stát si od transformace Zemědělské vodohospodářské správy slibuje finanční úspory i urychlení odstraňování případných povodňových škod.


1.11.2010

100 dnů ministra zemědělství: úspory i koncepční kroky

Tisková zpráva – Pět priorit si po jmenování ministrem zemědělství vytyčil Ivan Fuksa a v pondělí společně s premiérem Petrem Nečasem rekapitulovali jejich dosavadní naplňování a plány dalšího postupu. Těmito prioritami jsou spravedlivé podmínky pro podnikání v zemědělství, poctivá správa majetku státu, ochrana půdy před erozí, povodněmi a zastavováním, zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců a dokončení majetkového vypořádání.


27.10.2010

Česko hájí jednoduchá pravidla a větší kompetence států v oblasti rozvoje venkova

Tisková zpráva – Mořský rybolov a rybolovná práva byla hlavními tématy dalšího pravidelného setkání ministrů zemědělství a rybářství členských států EU 26. října v Lucemburku. Ministři měli tentokrát dále na programu návrhy na zapracování Lisabonské smlouvy do legislativy EU. Diskutována byla i otázka tržní situace v sektoru cukru. Českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel.


26.10.2010

Potvrzeno: Klasa je používaná oprávněně

Tisková zpráva – Značku Klasa Ministerstvo zemědělství používá a propůjčuje oprávněně, rozhodl Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví, když v pondělí zamítl návrh na výmaz loga podaný právními zástupci údajných tvůrců loga. Značku Klasa nese aktuálně přes 1300 výrobků.

zobrazit po