přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
1.12.2010

Výsledky hodnocení nezávislé komise potvrzují výhodnost modelu P pro státní lesy

Tisková zpráva – Předseda komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů (P, OM) pro správu lesů ve vlastnictví státu Martin Chytrý předal 26. listopadu ministru zemědělství výslednou zprávu za období let 2008 a 2009. Komise, která vnikla na základě Memoranda MZe a KLDS z roku 2007, zpracovala ve spolupráci s vedením LČR, analýzu evidence nákladů a výnosů tak, aby bylo možno provést požadované srovnání. K vyhodnocení byla využita pouze data z plnění aktivních smluv vzešlých ze zadávacího řízení na střednědobou zakázku pro období 2008 až 2010.


26.11.2010

Příprava resortu na nadcházející jednání o reformě SZP je v plném proudu

Tisková zpráva – Spravedlivé podmínky u přímých plateb pro zemědělce se staly základním tématem čtvrtého jednání kulatého stolu k otázkám EU v zemědělství v pátek 26. listopadu. Zástupci Ministerstva zemědělství i nevládní sféry se shodují na odmítnutí přechodného období pro staré členské země, národního spolufinancování podpor v prvním pilíři SZP i omezování podpor podle velikosti podniků.


26.11.2010

Ministr Fuksa projednal s odborníky návrh koncepce hospodaření Lesů ČR

Tisková zpráva – Kulatý stůl lesnických odborníků dnes prodiskutoval návrh koncepce, podle které budou Lesy ČR v budoucnosti transparentně zadávat zakázky na pěstování lesa a těžbu dřeva. Koncepce odmítá privatizaci či dlouhodobé pronájmy lesa, ale současně nepočítá s postátňováním péče o les. Vychází totiž ze stavu nastoleného transformací lesnictví v 90. letech, kdy byly privatizovány lesnické akciové společnosti s veškerým majetkem, a stát začal péči o les zadávat soukromému sektoru.


25.11.2010

Geneticky modifikované plodiny jsou příslibem, ne hrozbou

Tisková zpráva – Geneticky modifikované plodiny mají budoucnost. Díky nim má budoucnost i nejeden zemědělský podnik, který by jinak byl odsouzen k zániku. Příkladem je škrobárna v Hodíškově, kterou ve čtvrtek navštívil ministr Ivan Fuksa. V Hodíškově jsou GM brambory zpracovány na průmyslový škrob. GM brambory Amflora v ČR pěstují tři pěstitelé na Vysočině na celkové ploše 150 hektarů.


22.11.2010

U kulatého stolu zasedli chovatelé hospodářských zvířat

Tisková zpráva – Na kulatém stole k živočišné výrobě v pondělí zasypali chovatelé ministra Ivana Fuksu podněty od klecových chovů drůbeže, přes problematiku dlouhodobého poklesu v sektoru vepřového až po odbytová družstva, která by mohla prospět třeba chovatelům skotu. Do 15. prosince mají proběhnout jednání v jednotlivých pracovních skupinách pro přežvýkavce, prasata, drůbež a koně. Od nich pak ministr Fuksa očekává návrhy řešení konkrétních problémů, které dnes představili.


18.11.2010

Zastropování plateb vyváženější zemědělskou politiku nepřinese

Tisková zpráva – Dlouho očekávaný návrh EK, který by měl detailněji naznačit, jakými směry by se měla ubírat budoucí podoba Společné zemědělské politiky, zatím jen obecně nastiňuje možné směřování. S principem „vyváženější, cílenější a udržitelnější podpora“, který má zřejmě největší naději na to, stát se oficiálním směrem, lze jedině souhlasit. To ČR ale nemůže prohlásit o představách Evropské komise ohledně návrhu stropů plateb, proti jejichž zavedení bude ministr Fuksa v rámci nadcházejících diskusí razantně vystupovat.


16.11.2010

Ministr Fuksa chce uchránit zemědělskou půdu i do budoucna pro zemědělce

Tisková zpráva – Přerušením projednávání devizového zákona chce ministr Ivan Fuksa dosáhnout garancí, že zemědělskou půdu stát v budoucnu prodá pouze aktivně hospodařícím zemědělcům. Do jednání vlády 23. 11. ministr předloží analýzu stávajícího stavu hospodaření na státní půdě. Jen asi 10 až 20 procent půdy, na níž zemědělci hospodaří, totiž také vlastní, zbytek si pronajímají od soukromníků nebo od státu.


15.11.2010

Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje

Tisková zpráva – Valašská obec Francova Lhota ze Zlínského kraje získala ocenění Oranžová stuha České republiky 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení proběhlo v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Ivana Fuksy bývalý starosta obce pan Karel Matůš, za jehož působení obec ocenění získala.


12.11.2010

Ministr zemědělství Ivan Fuksa vstoupil do cechu rybářského

Tisková zpráva – Rybářský křest podstoupil ministr Ivan Fuksa v pátek 12. listopadu při slavnostním výlovu obnoveného Řisutského rybníka. Rybářům se podařilo rybník, vzdálený zhruba 10 kilometrů od města Slaný, zachránit prostřednictvím dotace z ministerstva zemědělství.


12.11.2010

Úspěšné pozemkové úpravy pomohly obci i krajině

Tisková zpráva – Zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům, nová protipovodňová a protierozní opatření, to jsou některé z pozitivních výsledků probíhajících pozemkových úprav. Ministerstvo zemědělství ČR je výrazně podporuje. Pro současného ministra Ivana Fuksu jsou pozemkové úpravy i jednou z priorit. Obec Řisuty na Kladensku v rámci úprav vyřešila například nejasné vlastnické vztahy k pozemkům a mohla vybudovat i nové cesty. Ministerstvo zemědělství chce v následujících třech letech vytvořit podmínky pro rychlé dokončení dalších 600 obdobných pozemkových úprav po celé České republice.

zobrazit po