přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
20.7.2010

Ministr Fuksa představil nejbližší spolupracovníky a nové fungování úřadu

Tisková zpráva – Do týmu ministra Ivana Fuksy nově přichází pouze dva náměstci Roman Boček a Juraj Chmiel. Odborní náměstci Oldřich Černoch, Karel Tureček, Jiří Novák a Aleš Kendík zůstávají, mírně se mění jejich kompetence.


19.7.2010

Ministerstvo zemědělství podporuje zdravý životní styl

Tisková zpráva – V České republice se dlouhodobě nedaří zvrátit zvyšující se míru obezity u dospělých i dětí, stejně jako neustále stoupající počet případů ischemické choroby srdeční. Jednou z možností, jak tyto negativní trendy omezit je zvýšit zájem veřejnosti o konzumaci sladkovodních ryb. Ministerstvo zemědělství v současné době uskutečňuje dlouhodobou komunikační kampaň Ryba domácí. Jedním z jejich cílů je právě seznámení veřejnosti se zdravotními benefity, které spotřeba sladkovodních ryb přináší.


15.7.2010

Novou tiskovou mluvčí ministerstva zemědělství je Tereza Dvořáčková

Tisková zpráva – Na pozici tiskové mluvčí Ministerstva zemědělství ČR nastoupila 15. července Mgr. Tereza Magdalena Dvořáčková.


14.7.2010

Nový ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa dnes převzal řízení resortu

Tisková zpráva – Dnes dopoledne premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového ministra zemědělství. Ivan Fuksa se poté osobně představil všem zaměstnancům úřadu ve velké aule ministerstva. Zde také poděkoval odstupujícímu ministrovi Jakubu Šebestovi.


12.7.2010

Zprávy o stavu zemědělství a lesního hospodářství za rok 2009

Tisková zpráva – Na dnešním jednání vlády předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2009 a Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009.


2.7.2010

V evidenci půdy došlo k aktualizaci vrstvy pro silně erozně ohrožené půdy

Tisková zpráva – Dne 1. července 2010 byla v evidenci půdy z důvodů zpřesnění aktualizována vrstva pro silně erozně ohrožené půdy (SEO půd). Nahradila tak vrstvu SEO půd, která byla užívána od 1. ledna tohoto roku.


29.6.2010

Tiskové prohlášení MZe

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství sleduje vývoj situace v Pivovaru Vyškov a v souvislosti s tím v nejbližší době svolá Valnou hromadu společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.


25.6.2010

Tiskové prohlášení MZe

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se důrazně ohrazuje proti tvrzením uvedeným v článku „Osud vyškovského pivovaru provázejí dohady“ ze dne 24.6.2010 v denik.cz.


24.6.2010

Aktuální informace k Pivovaru Vyškov

Tisková zpráva – Společnost Jihomoravské pivovary, a.s. vyhlásila dne 1.6. 2010 výběrové řízení na výběr nájemce nemovitostí a technologického vybavení Pivovaru Vyškov.


22.6.2010

Ministr zemědělství jedná dnes se svým jordánským protějškem

Tisková zpráva – Ministr Jakub Šebesta přivítal ministra zemědělství Jordánského hášimovského království Saida Al Masrího. Představitelé obou resortů projevili zájem pokračovat ve vzájemné spolupráci, pro kterou byl položen vhodný základ vloni podepsaným textem Memoranda o porozumění.


9.6.2010

Ministr zemědělství vystoupil na Obilnářském fóru

Tisková zpráva – Ministr Šebesta se dnes zúčastnil Obilnářského fóra, tradičního setkání agrární veřejnosti, které proběhlo ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Ve svém projevu a poté i v široké diskuzi věnoval pozornost klíčovým otázkám nejen našeho, ale i evropského obilnářství.


7.6.2010

Zpráva o činnosti SZIF a čerpání finančních prostředků za rok 2009

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta na dnešním jednání vlády předložil materiál „Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2009“.


7.6.2010

Vláda aktualizovala strategii financování ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Tisková zpráva – Na základě posledních šetření mapujících aktuální stav plnění podmínek směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) orientované na ochranu a nakládání s vodními zdroji, byla dle usnesení vlády ČR ze dne 9. června 2008 č. 693 aktualizována Strategie financování implementace nitrátové směrnice. Předkládaný návrh byl dnes na jednání vlády schválen.


7.6.2010

Reakce na článek „Ministr končí, na rozloučenou si dal stamilionový tendr“

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se důrazně ohrazuje vůči dnešnímu článku redaktorky Sabiny Slonkové, který obsahuje nepřesné a zavádějící údaje.


3.6.2010

Další etapa kampaně Ryba domácí

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ČR hodnotí dosavadní průběh kampaně RYBA DOMÁCÍ velmi pozitivně. Kampaň na podporu konzumace sladkovodních ryb, která je spolufinancována Evropským rybářským fondem, byla oficiálně zahájena 1. 9. 2008 a plánována je do konce roku 2011. V současnosti probíhá další fáze kampaně RYBA DOMÁCÍ – letní grilování.


28.5.2010

Desáté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta schválil 13. května 2010 zpřesnění Pravidel pro opatření pro 10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.


27.5.2010

Ministr Šebesta představil Vizi českého zemědělství po roce 2010

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes na tiskové konferenci představil Vizi českého zemědělství po roce 2010, kterou vytvořila Skupina pro strategické otázky v zemědělství.


26.5.2010

Šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2010

Tisková zpráva – Ministr zemědělství vyhlašuje šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. V rámci šestého kola OP Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotaci na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) Zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství a na projekty opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla). Šesté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 24.6.2010 a ukončeno 30.6.2010 ve 13 hodin.


25.5.2010

Ministři zemědělství ČR a Moldavské republiky podepsali Memorandum o porozumění

Tisková zpráva – Na základě pozvání ministra zemědělství Moldavské republiky Valeriu Cosarciuca absolvuje dnes a zítra ministr zemědělství Jakub Šebesta oficiální návštěvu této země. Ministři dnes podepsali Memorandum o porozumění týkající se spolupráce obou zemí v oblasti zemědělství.


21.5.2010

O Troubkách se bude znovu jednat

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes vydal pokyn generálnímu řediteli Povodí Moravy, s.p., aby neprodleně znovu oslovil vlastníky pozemků v místě, kde by měl být vybudován tzv. teplický poldr a zahájil nové vyjednávání o uvolnění pozemků pro stavbu poldru.


21.5.2010

Tisková zpráva

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta předložil vládě k projednání Informaci o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009. Součástí je žádost o změnu v programu Podpora prevence před povodněmi II v tom smyslu, že žádá o přesun prostředků ve výši jedné miliardy z programu na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních děl na pozemkové úpravy v rámci prevence před povodněmi. Vláda materiál projedná v pondělí 24. května t.r.


21.5.2010

Odstraňování povodňových škod na vodních tocích a vodních dílech

Tisková zpráva – S postupným opadáním letošní povodňové vlny se nyní v postižených oblastech mapují škody, které povodeň způsobila na vodních tocích a vodních dílech. Prvotní a dosud jen velmi rámcový odhad činí 500 – 700 mil. Kč na vodních tocích a vodních dílech a 200 – 300 mil. na zemědělství (částka bude upřesněna po odečtení plnění ze strany pojišťoven).


19.5.2010

Ministr zemědělství navštívil Čínu

Tisková zpráva – Ministr Jakub Šebesta se zúčastnil zahájení mezinárodního potravinářského veletrhu SIAL CHINA v čínské Šanghaji, který se koná od 19. do 21. května.


18.5.2010

Průběh kampaně Ryba domácí je hodnocen úspěšně

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství České republiky realizuje dlouhodobou komunikační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb - RYBA DOMÁCÍ, která je spolufinancována Evropským rybářským fondem. Oficiálně byla zahájena 1. 9. 2008. Její průběh a dosavadní výsledky hodnotí MZe jako úspěšné.


14.5.2010

Ministři zemědělství ČR a Srbska podepsali memorandum o porozumění

Tisková zpráva – Na základě pozvání ministra zemědělství Republiky Srbsko Saši Dragina dnes ministr zemědělství Jakub Šebesta absolvoval oficiální návštěvu této země. Ministři podepsali Memorandum o porozumění týkající se spolupráce obou zemí v oblasti zemědělství. Ministr Šebesta se také zúčastnil mezinárodní konference na téma Společná zemědělská politika-přístupy a změny.


14.5.2010

Stanovisko ministerstva zemědělství k obsahu pesticidů v biopotravinách

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila i letos Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách za rok 2009. Výsledky analýz reziduí pesticidů v biopotravinách však některá média mylně a zavádějícím způsobem interpretovala.


10.5.2010

Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes odvolal z funkce ředitele Odboru zakladatelské činnosti MZe

Tisková zpráva – Důvody pro odvolání Ing. Jana Ludvíka spočívají v nespokojenosti s jeho řídící prací. Současně jmenoval ministr zemědělství ředitelem Odboru zakladatelské činnosti Ing. Antonína Němce, Ph.D., dosavadního zástupce ředitele.


10.5.2010

Novou tiskovou mluvčí ministerstva zemědělství je Dita Vrbová

Tisková zpráva – Dosavadní mluvčí Státní rostlinolékařské správy ČR Ing. Dita Vrbová (32) nastoupila 10. května na pozici tiskové mluvčí ministerstva zemědělství.


10.5.2010

Šebesta: Napadání tendrů musím důrazně odmítnout

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes přijal zástupce organizací protestujících proti tendrům na lesnické práce. V průběhu jednání ministr zdůraznil, že odmítá nátlakové akce typu protestů před budovou ministerstva.


7.5.2010

Týden lesů 2010 v Praze

Tisková zpráva – 11. - 12. květen 2010


7.5.2010

Ministr zemědělství se zúčastnil Valtických vinných trhů

Tisková zpráva – Za účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty dnes proběhlo v jízdárně Valtického zámku slavnostní vyhlášení výsledků 43. ročníku soutěže Valtické vinné trhy 2010.


3.5.2010

Informaci o Národním hřebčínu v Kladrubech n. L. přijala vláda

Tisková zpráva – Na svém dnešním zasedání vzala vláda na vědomí postup při převodu majetku, práv a závazků státního podniku Národní hřebčín Kladruby nad Labem na státní příspěvkovou organizaci Národní hřebčín Kladruby nad Labem.


29.4.2010

Setkání ministrů zemědělství na veletrhu AGROBALT v Litvě

Tisková zpráva – Ministr navštívil mezinárodní veletrh AGROBALT v litevském Vilniusu. V rámci veletrhu proběhlo politicko-ekonomické fórum zaměřené na kvalitu života ve venkovských oblastech a na příležitosti v rámci nové finanční perspektivy EU. Ministr zároveň jednal s několika svými resortními kolegy z Pobaltí, Polska a Moldavska.


26.4.2010

Hodnotu neoprávněně ulovené zvěře pomáhá policistům stanovit sazebník

Tisková zpráva – Problematiku pytláctví a hodnoty upytlačené zvěře napomáhá řešit hodnotový sazebník pro zvěř a ryby. Tento sazebník slouží pro účely Policie ČR a byl připraven ve spolupráci s ní a některými nevládními organizacemi. Cílem je poskytnout policii vodítko pro její rozhodování v případech pytláctví.


23.4.2010

Senát dnes přijal novelu vodního zákona

Tisková zpráva – Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.


22.4.2010

Ministr zemědělství Jakub Šebesta se připojil k oslavám Dne Země

Tisková zpráva – Dnes, při čtyřicátém výročí světového Dne Země, vysadil ministr zemědělství Jakub Šebesta alej jedlých kaštanů podél cesty mezi jihomoravskými obcemi Krumvíř a Brumovice. Akce se zúčastnili starostové obou obcí a místní občané.


21.4.2010

Původ vína lze snadno a rychle ověřit

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství na Dni vín z České republiky v rámci 13. mezinárodního veletrhu Víno&Destiláty představí portály www.puvodvina.cz a www.zatridenivina.cz. Na těchto webových adresách si mohou všichni konzumenti vína ověřit kvalitu a původ tuzemských zatříděných vín. Jedná se vůbec o první takový projekt ochrany spotřebitele v Evropské unii. Ministerstvo zemědělství spolupracuje na projektu zatřídění vín s technologickým dodavatelem Registru vinic, společností CCV Informační systémy.


20.4.2010

Ministr zemědělství jmenoval ředitele Státní rostlinolékařské správy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta jmenoval s účinností od 15. dubna 2010 novým ředitelem Státní rostlinolékařské správy Ing. Richarda Ščerbu.


20.4.2010

Zemědělci mohou čerpat podporu na krajinné prvky

Tisková zpráva – Zemědělci, kterým budou prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány vnitřní krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé konkrétní platby (přímé platby, doplňkové platby, dotace farmářům v oblastech se zhoršenými přírodními podmínkami - tzv. LFA platby a podpory na agro-environmentální opatření).


16.4.2010

Ministerstvo zemědělství propůjčuje logo KLASA oprávněně

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nabylo práva k logu kvalitních potravin KLASA od reklamní agentury NOESIS Advertising s.r.o. na základě řádné smlouvy o dílo. Ministerstvo zemědělství popírá, že by nějaký jiný subjekt měl výhradní práva užívat logo KLASA a zváží právní kroky proti tomu, kdo si bude činit neoprávněný nárok na užívání a propůjčování loga.


15.4.2010

V Programu rozvoje venkova dochází k prospěšným změnám

Tisková zpráva – Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal možnosti dalšího snižování administrativní zátěže a zrychlení čerpání evropských prostředků. Výbor se věnoval také změnám opatření, které se objeví už při příjmu žádostí pro plánované letní kolo. Dalším bodem jednání bylo připravované podzimní kolo příjmu žádostí i aktuální otázka výše závazkování nedávno ukončeného 9. kola příjmu.


9.4.2010

Nová pravidla pro užívání loga Evropské unie pro ekologickou produkci

Tisková zpráva – Evropská komise 31. 3. 2010 zveřejnila své nařízení č. 271/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla upravující logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Mezi hlavní změny zejména patří změna grafické podoby loga EU pro ekologickou produkci a podmínky pro jeho užívání.


8.4.2010

Rozdílné režimy prodeje mléka z automatů se musí rozlišovat

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství v poslední době zaznamenává informace o tom, že rozvoj prodeje mléka prostřednictvím mléčných automatů ukázal určitá úskalí pro zemědělce při jeho provozování. Ze strany zemědělců dochází k zaměňování legislativy upravující tuto oblast, což následně vede k problémům s aplikací této legislativy v praxi. Prodej mléka pomocí mléčných automatů lze provádět v zásadě podle dvou právních předpisů, které je třeba rozlišovat.


7.4.2010

Včelařský program pro roky 2011–2013 bude schvalovat Evropská komise

Tisková zpráva – Úspěšný dotační titul pro včelaře bude mít třetí pokračování. Cílem připravovaného programu, který poběží v letech 2011–2013, je zejména technická pomoc včelařům a skupinám včelařů. Program umožní odborné školení včelařů například o prevenci proti onemocnění včel. Program poskytne spolufinancování nákupu nových nástrojů a zařízení nutných pro řádnou péči o včelstva, boji proti varroáze a opatřením na obnovu včelstev kvalitním genetickým materiálem.


29.3.2010

Společný trh a fungování potravinového řetězce dnes řešila rada ministrů zemědělství

Tisková zpráva – Na dnešní Radě ministrů zemědělství v Bruselu se debatovalo o fungování potravinového řetězce a o společné zemědělské politice, jmenovitě o opatřeních pro řízení trhu po roce 2013. Česká republika vítá aktivitu španělského předsednictví v oblasti budoucnosti společné zemědělské politiky, zejména proto, že se jedná o pokračování práce českého předsednictví.


26.3.2010

Letecká hasičská služba zasahuje

Tisková zpráva – Včera došlo v blízkosti obce Palkovice v okresu Frýdek – Místek k požáru lesního porostu. Vzhledem ke komplikovanosti terénu a hrozbě šíření požáru bylo jednotkami Hasičského záchranného sboru přivoláno hasební letadlo Letecké hasičské služby, které požár uhasilo.


26.3.2010

Veřejnost se vyjádřila k budoucnosti českého zemědělství

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravuje materiál „Vize českého zemědělství po roce 2010“. Aby se k přípravě tohoto materiálu mohla zapojit také široká veřejnost, probíhala během února na internetových stránkách eAgri veřejná konzultace k tomuto tématu.


22.3.2010

Vláda schválila podporu pro chovatele dojnic

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes předložil vládě podmínky pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka. Vláda tyto podmínky následně schválila. Prostředky slouží pro pomoc mlékařskému sektoru, který je dlouhodobě postižen ekonomickou krizí.


22.3.2010

Ministr Šebesta zahájil nejvýznamnější veletrhy zemědělské techniky

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta zahájil v Brně trojlístek mezinárodních veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX. Tyto veletrhy, které se letos konají ve dnech 21.-25. března, patří mezi největší a nejvýznamnější veletrhy zemědělské techniky v Evropě.


19.3.2010

Světový den vody

Tisková zpráva – Již po osmnácté se sešli odborníci na vodní hospodářství při příležitosti Světového dne vody. Na tomto tradičním setkání jsou vždy prodiskutována aktuální témata z oboru vodního hospodářství. Se světovým dnem vody jsou spojeny i vzdělávací aktivity.

zobrazit po