přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
22.12.2010

Ministr zemědělství Ivan Fuksa se zúčastnil inspekce vánočního prodeje ryb

Tisková zpráva – Prodej ryb, zvláště kaprů, patří neodmyslitelně k vánočnímu koloritu. Jestli je při jejich prodeji vše tak, jak být má, prověřili dnes zástupci Státní veterinární správy společně s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou na tržnici na Kubánském náměstí v Praze 10. Zájem o sladkovodní ryby má v České republice stoupající úroveň, meziročně je to o osm procent, což představuje navýšení o 700 tun.


21.12.2010

Jednodušší pravidla Programu rozvoje venkova přispějí ke snížení byrokracie

Tisková zpráva – Jednodušší pravidla přivítají zejména Místní akční skupiny, žádosti do opatření Realizace místní rozvojové strategie bude nově možné podávat elektronicky. Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.


17.12.2010

12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v únoru

Tisková zpráva – Zahájení činnosti mladých zemědělců, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství a Realizace místní rozvojové strategie – na tato opatření se zaměřuje 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat projekty v termínu 17. 2. - 2. 3. 2011 do 13 hodin na opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro ostatní opatření je příjem žádostí od 15. 2. – 28. 2. 2011 do 13 hodin.


16.12.2010

Nový antibyrokratický dotazník Ministerstva zemědělství má úspěch. V listopadu ho využilo 132 lidí.

Tisková zpráva – Antibyrokratická komise se letos zabývala 65 podněty, které jí zaslali zemědělci. Vyřešila z nich 12 a dalších 18 je před dokončením. Farmáři a rolníci si oblíbili antibyrokratický dotazník, který je od začátku listopadu na internetových stránkách ministerstva zemědělství. Jeho prostřednictvím můžou snadno komisi napsat, kde je tíží přebujelá byrokracie.


15.12.2010

Zájem o program Školní mléko se razantně zvýšil

Tisková zpráva – O program Školní mléko je mezi školami v České republice veliký zájem, do projektu se zapojilo bezmála tři tisíce škol. Oproti předcházejícímu školnímu roku výrazně narostl počet škol zapojených do programu, a s tím se zvýšily i dodávky mléka a mléčných výrobků do škol.


15.12.2010

Projekt Ovoce do škol přináší ovoce, zapojilo se do něj již více než tři tisíce škol

Tisková zpráva – Projekt Ovoce do škol je úspěšný, dokládá to účast 3145 škol ve školním roce 2010/2011. To je o devět procent více než v minulém školním roce. Počet dětí, kterým se takto obohatí jídelníček, narostl v meziročním srovnání o 14 procent.


15.12.2010

Do roku 2015 má podíl ekologicky obhospodařované půdy vzrůst na 15%

Tisková zpráva – S nárůstem zemědělské půdy obhospodařované v ekologicky šetrném režimu na 15 procent do roku 2015 počítá Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, který v úterý vládě představil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Podle akčního plánu by měl v letech 2011-2015 také stoupnout podíl biopotravin na českém trhu s potravinami na tři procenta. Teď je jich necelé jedno procento.


14.12.2010

Chovatelé prasat mají šanci na pomoc EU, mapovat místní potíže má i česká pracovní skupina

Tisková zpráva – Evropská unie se chystá pomoci producentům vepřového masa, podobně jako v minulosti výrobcům mléka. Propad v sektoru vepřového masa totiž pokračuje už několik let v celé EU. Produkce vepřového v unii stále klesá a jen v Česku za šest let jeho členství v unii se snížila o 40 procent.


14.12.2010

Ministr Fuksa probral Dřevěnou knihu s NERVEm

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa v pondělí večer představil Národní ekonomické radě vlády návrh koncepce hospodaření v Lesích ČR, tak zvanou Dřevěnou knihu. Respektovaní ekonomičtí odborníci neměli ke koncepci výhrady a ocenili, že se na přípravě a vyhodnocení výběrových řízení bude podílet Transparency International.


14.12.2010

Výzkum potvrdil rostoucí zájem spotřebitelů o biopotraviny

Tisková zpráva – Biopotraviny, produkty ekologického zemědělství, zaujímají čím dál větší a stálejší místo v českých domácnostech. Celkový podíl spotřebitelů kupujících biopotraviny se podle průzkumu dostal na téměř 40%. Prakticky všichni spotřebitelé také mají dostatek základních informací, podle kterých se o nákupu biopotravin rozhodují.


13.12.2010

Monitorovací výbor projednal podmínky příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova pro příští rok

Tisková zpráva – Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova včetně nových podmínek tohoto programu. Po podpisu ministra zemědělství Ivana Fuksy budou Pravidla pro daná opatření zveřejněna společně s vyhlášením příjmu žádostí.


13.12.2010

O dotace z Operačního programu Rybářství se bude v roce 2011 žádat elektronicky

Tisková zpráva – Harmonogram výzev k předkládání žádostí do Operačního programu Rybářství na celý příští rok i nové podmínky programu projednal monitorovací výbor. Počínaje 8. kolem příjmu žádostí o dotaci, které bude otevřeno počátkem února 2011, bude Státní zemědělský intervenční fond tyto žádosti přijímat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.


8.12.2010

Vláda na návrh ministra Fuksy vyměnila šéfa SZIF

Tisková zpráva – Vláda na návrh ministra zemědělství Ivana Fuksy odvolala ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Tomáše Révésze. Do výsledku regulérního výběrového řízení bude fond řídit ekonomický náměstek ministra zemědělství Oldřich Černoch. Důvodem odvolání ředitele Révésze bylo prosazování netransparentní a nevýhodné výměny informačního systému SZIF.


6.12.2010

Výplaty opatření SAPS byly zahájeny

Tisková zpráva – Dne 1.12.2010 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájil výplaty opatření SAPS (jednotná platba na plochu). V prvních třech pracovních dnech měsíce prosince byly provedeny platby ve výši minimálně 8 950 mil. Kč, tj. 52,3 % celkových výplat.


6.12.2010

Příbramská školní jídelna obohatila svůj jídelníček o biopotraviny

Tisková zpráva – Stravovat se ve školní jídelně dnes rozhodně neznamená jíst nezdravá a nevábně vypadající jídla. Svůj podíl na tom má i projekt BIOškoly, kdy se za podpory Ministerstva zemědělství České republiky do jídelen zavádějí potraviny z ekologického zemědělství, tzv. biopotraviny. Na Příbramsku se jako první do projektu zapojila školní jídelna v ulici K Zátiší.


6.12.2010

Regionální potravina v příštím roce podle upravené metodiky

Tisková zpráva – Nová metodika pro udělování značky Regionální potravina navyšuje počet soutěžních kategorií, naopak zkracuje dobu, po kterou budou smět výrobci oceněné potraviny zdobit logem Regionální potraviny. Pevně se stanovil počet členů hodnotitelských komisí i zastoupení partnerských a spolupracujících organizací.


3.12.2010

Výstavišti v Českých Budějovicích přibude víceúčelový pavilon

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes dopoledne spolu s primátorem Českých Budějovic Jurajem Thomou, zástupci zemědělského výboru PSP ČR a dalšími hosty a zemědělskými odborníky položili základní kámen víceúčelového Pavilonu T. Jeho stavbou za téměř 188 milionů korun získá českobudějovické Výstaviště potřebný krytý prostor pro výstavy a impuls pro svůj další rozvoj.


3.12.2010

Evropa bojuje proti nelegálním těžbám dřeva

Tisková zpráva – Dřevo a výrobky z něj na unijním trhu budou napříště pod přísnější kontrolou. Nové nařízení Rady EU a Evropského parlamentu stanovující povinnosti hospodářským subjektům umisťujícím dřevo a dřevařské výrobky na trh, vstupuje v platnost právě v pátek 3. prosince. Evropa tímto opatřením výrazně pokročila v realizaci Akčního plánu EU pro vymahatelnost lesního práva, správu a obchod (FLEGT).


1.12.2010

Česká republika v Bruselu podpořila modernizaci Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Další z pravidelných Rad pro zemědělství a rybářství členských států EU 29. listopadu dominovala otázka rybolovných práv. V předvečer zasedání se uskutečnilo druhé setkání ministrů zemědělství členských států EU-12. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství pan Juraj Chmiel, akcentovala hlavně spravedlivé podmínky, odmítavý postoj vůči zastropování plateb a potřebu dalšího zjednodušování a modernizace SZP.


1.12.2010

Čeští včelaři budou v příštích třech letech dostávat větší dotace

Tisková zpráva – Čeští chovatelé včel dostanou v následujících třech letech téměř osm milionů eur v rámci Českého včelařského programu. V letech 2011 až 2013 k nim polovina alokované částky poputuje ze zdrojů Evropské unie a polovina ze státního rozpočtu.


1.12.2010

Výsledky hodnocení nezávislé komise potvrzují výhodnost modelu P pro státní lesy

Tisková zpráva – Předseda komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů (P, OM) pro správu lesů ve vlastnictví státu Martin Chytrý předal 26. listopadu ministru zemědělství výslednou zprávu za období let 2008 a 2009. Komise, která vnikla na základě Memoranda MZe a KLDS z roku 2007, zpracovala ve spolupráci s vedením LČR, analýzu evidence nákladů a výnosů tak, aby bylo možno provést požadované srovnání. K vyhodnocení byla využita pouze data z plnění aktivních smluv vzešlých ze zadávacího řízení na střednědobou zakázku pro období 2008 až 2010.


26.11.2010

Příprava resortu na nadcházející jednání o reformě SZP je v plném proudu

Tisková zpráva – Spravedlivé podmínky u přímých plateb pro zemědělce se staly základním tématem čtvrtého jednání kulatého stolu k otázkám EU v zemědělství v pátek 26. listopadu. Zástupci Ministerstva zemědělství i nevládní sféry se shodují na odmítnutí přechodného období pro staré členské země, národního spolufinancování podpor v prvním pilíři SZP i omezování podpor podle velikosti podniků.


26.11.2010

Ministr Fuksa projednal s odborníky návrh koncepce hospodaření Lesů ČR

Tisková zpráva – Kulatý stůl lesnických odborníků dnes prodiskutoval návrh koncepce, podle které budou Lesy ČR v budoucnosti transparentně zadávat zakázky na pěstování lesa a těžbu dřeva. Koncepce odmítá privatizaci či dlouhodobé pronájmy lesa, ale současně nepočítá s postátňováním péče o les. Vychází totiž ze stavu nastoleného transformací lesnictví v 90. letech, kdy byly privatizovány lesnické akciové společnosti s veškerým majetkem, a stát začal péči o les zadávat soukromému sektoru.


25.11.2010

Geneticky modifikované plodiny jsou příslibem, ne hrozbou

Tisková zpráva – Geneticky modifikované plodiny mají budoucnost. Díky nim má budoucnost i nejeden zemědělský podnik, který by jinak byl odsouzen k zániku. Příkladem je škrobárna v Hodíškově, kterou ve čtvrtek navštívil ministr Ivan Fuksa. V Hodíškově jsou GM brambory zpracovány na průmyslový škrob. GM brambory Amflora v ČR pěstují tři pěstitelé na Vysočině na celkové ploše 150 hektarů.


22.11.2010

U kulatého stolu zasedli chovatelé hospodářských zvířat

Tisková zpráva – Na kulatém stole k živočišné výrobě v pondělí zasypali chovatelé ministra Ivana Fuksu podněty od klecových chovů drůbeže, přes problematiku dlouhodobého poklesu v sektoru vepřového až po odbytová družstva, která by mohla prospět třeba chovatelům skotu. Do 15. prosince mají proběhnout jednání v jednotlivých pracovních skupinách pro přežvýkavce, prasata, drůbež a koně. Od nich pak ministr Fuksa očekává návrhy řešení konkrétních problémů, které dnes představili.


18.11.2010

Zastropování plateb vyváženější zemědělskou politiku nepřinese

Tisková zpráva – Dlouho očekávaný návrh EK, který by měl detailněji naznačit, jakými směry by se měla ubírat budoucí podoba Společné zemědělské politiky, zatím jen obecně nastiňuje možné směřování. S principem „vyváženější, cílenější a udržitelnější podpora“, který má zřejmě největší naději na to, stát se oficiálním směrem, lze jedině souhlasit. To ČR ale nemůže prohlásit o představách Evropské komise ohledně návrhu stropů plateb, proti jejichž zavedení bude ministr Fuksa v rámci nadcházejících diskusí razantně vystupovat.


16.11.2010

Ministr Fuksa chce uchránit zemědělskou půdu i do budoucna pro zemědělce

Tisková zpráva – Přerušením projednávání devizového zákona chce ministr Ivan Fuksa dosáhnout garancí, že zemědělskou půdu stát v budoucnu prodá pouze aktivně hospodařícím zemědělcům. Do jednání vlády 23. 11. ministr předloží analýzu stávajícího stavu hospodaření na státní půdě. Jen asi 10 až 20 procent půdy, na níž zemědělci hospodaří, totiž také vlastní, zbytek si pronajímají od soukromníků nebo od státu.


15.11.2010

Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje

Tisková zpráva – Valašská obec Francova Lhota ze Zlínského kraje získala ocenění Oranžová stuha České republiky 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení proběhlo v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Ivana Fuksy bývalý starosta obce pan Karel Matůš, za jehož působení obec ocenění získala.


12.11.2010

Ministr zemědělství Ivan Fuksa vstoupil do cechu rybářského

Tisková zpráva – Rybářský křest podstoupil ministr Ivan Fuksa v pátek 12. listopadu při slavnostním výlovu obnoveného Řisutského rybníka. Rybářům se podařilo rybník, vzdálený zhruba 10 kilometrů od města Slaný, zachránit prostřednictvím dotace z ministerstva zemědělství.


12.11.2010

Úspěšné pozemkové úpravy pomohly obci i krajině

Tisková zpráva – Zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům, nová protipovodňová a protierozní opatření, to jsou některé z pozitivních výsledků probíhajících pozemkových úprav. Ministerstvo zemědělství ČR je výrazně podporuje. Pro současného ministra Ivana Fuksu jsou pozemkové úpravy i jednou z priorit. Obec Řisuty na Kladensku v rámci úprav vyřešila například nejasné vlastnické vztahy k pozemkům a mohla vybudovat i nové cesty. Ministerstvo zemědělství chce v následujících třech letech vytvořit podmínky pro rychlé dokončení dalších 600 obdobných pozemkových úprav po celé České republice.


12.11.2010

Ministr Fuksa jednal se svým rakouským kolegou

Tisková zpráva – Stěžejním tématem jednání ministra Ivana Fuksy s jeho rakouským protějškem Nikolausem Berlakovichem v pátek v Praze byla reforma Společné zemědělské politiky. Jednání se dále dotkla oblasti kvality potravin a situace v mléčném sektoru.


11.11.2010

Stanovisko k článkům Mladé fronty dnes z 11. 11. 2010

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se důrazně ohrazuje proti evidentním nepravdám zveřejněným ve čtvrteční Mladé frontě Dnes. Nezaměstnává nikoho, koho „smetl audit po nástupu Víta Bárty z VV – kvůli plýtvání“, všichni v článku zmiňovaní přišli na MZe už dříve.


11.11.2010

Strategie pro Kladruby pomůže uhasit akutní žízeň po investicích do areálu i najít dlouhodobé prameny financování

Tisková zpráva – Národní hřebčín Kladruby nad Labem je už skoro desetiletí národní kulturní památkou. Aby tomuto titulu nedělal ostudu a především plnil dál svoje poslání zachování unikátního chovatelského zařízení s několikasetletou tradicí, je třeba celý areál revitalizovat. V září uvolnilo ministerstvo zemědělství více než 22 milionů korun na nejnutnější opravy areálu. Dnes přijel ministr Fuksa osobně na prohlídku do Kladrub s cílem získat co nejlepší představu o současném stavu i požadavcích hřebčína. Přivezl i náměty na konkrétní možnosti a kroky k úspěšnému čerpání evropských dotací i k nalezení dlouhodobých zdrojů financování a propagaci hřebčína.


10.11.2010

Česko má novou koncepci protipovodňové ochrany po roce 2013

Tisková zpráva – Pokračování kroků protipovodňové ochrany po roce 2013 má zajistit koncepce, kterou ve středu projednala vláda. Materiál počítá s využitím technických i přírodě blízkých opatření a zabývá se strategií jejich financování, důraz klade na posílení schopnosti krajiny zadržet vodu a na správné hospodaření s vodou v krajině. Pro realizaci III. etapy protipovodňových opatření do roku 2020 by bylo optimálně zapotřebí ročně asi 4,2 miliard korun, přičemž se předpokládá přibližně polovinu použít na technická a polovinu na přírodě blízká.


9.11.2010

Ministr Fuksa vyzývá zemědělce ke společnému postupu v boji proti byrokracii

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal zemědělskou veřejnost, aby se zapojila do omezování přebujelé byrokracie a vyzval ji ke spolupráci při sběru podnětů upozorňujících na byrokracii v resortu. Ministerstvo zemědělství zřídilo 4. 11. na svých webových stránkách www.eagri.cz jednoduchý dotazník, který zemědělcům usnadní předání podnětů přímo Antibyrokratické komisi. Samotná výzva se k zemědělcům dostane prostřednictvím zemědělských a profesních organizací, které jim jeho výzvu předávají.


9.11.2010

Nové nastavení Společné zemědělské politiky má být férovější a jednodušší

Tisková zpráva – Před zveřejněním oficiálních návrhů Evropské komise k budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU 17. listopadu se začínají rýsovat koalice formované k efektivnímu k vyjednávání. Ministři zemědělství Visegradské skupiny spolu s protějšky z Rumunska a Bulharska projednávali společný postup v pondělí a v úterý v Bratislavě. Koordinovaný postup při vyjednávání má za cíl dosáhnout skutečné reformy této politiky a nastoleni spravedlivých podmínek pro zemědělce v celé EU.


4.11.2010

Správa drobných vodních toků přejde pod s.p. Povodí a Lesy ČR, stát tak ušetří stovky milionů korun

Tisková zpráva – Správu drobných vodních toků převezmou jednotlivá Povodí a Lesy ČR. Stát si od transformace Zemědělské vodohospodářské správy slibuje finanční úspory i urychlení odstraňování případných povodňových škod.


1.11.2010

100 dnů ministra zemědělství: úspory i koncepční kroky

Tisková zpráva – Pět priorit si po jmenování ministrem zemědělství vytyčil Ivan Fuksa a v pondělí společně s premiérem Petrem Nečasem rekapitulovali jejich dosavadní naplňování a plány dalšího postupu. Těmito prioritami jsou spravedlivé podmínky pro podnikání v zemědělství, poctivá správa majetku státu, ochrana půdy před erozí, povodněmi a zastavováním, zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců a dokončení majetkového vypořádání.


27.10.2010

Česko hájí jednoduchá pravidla a větší kompetence států v oblasti rozvoje venkova

Tisková zpráva – Mořský rybolov a rybolovná práva byla hlavními tématy dalšího pravidelného setkání ministrů zemědělství a rybářství členských států EU 26. října v Lucemburku. Ministři měli tentokrát dále na programu návrhy na zapracování Lisabonské smlouvy do legislativy EU. Diskutována byla i otázka tržní situace v sektoru cukru. Českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel.


26.10.2010

Potvrzeno: Klasa je používaná oprávněně

Tisková zpráva – Značku Klasa Ministerstvo zemědělství používá a propůjčuje oprávněně, rozhodl Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví, když v pondělí zamítl návrh na výmaz loga podaný právními zástupci údajných tvůrců loga. Značku Klasa nese aktuálně přes 1300 výrobků.


22.10.2010

Regionfest přilákal stovky lidí. Přicházeli zvědaví, odcházeli spokojení.

Tisková zpráva – Oceněné výrobky z prvního ročníku projektu regionální potravina přilákaly na Vinohrady stovky lidí. Návštěvníci prvního Regionfestu v pátek 22. a sobotu 23. října ochutnávají to nejlepší, co nabízejí malí a střední výrobci a zemědělci ze všech regionů Čech a Moravy. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se v pátek vypravil i ministr zemědělství Ivan Fuksa.


22.10.2010

Odborná rybářská škola ve Vodňanech dostala k jubileu nové počítače

Tisková zpráva – Střední rybářská škola ve Vodňanech letos oslavila již 90 let od svého založení. Při příležitosti významného kulatého výročí školy dnes náměstek ministra zemědělství Jiří Novák slavnostně předal řediteli školy Karlu Dubskému výpočetní techniku pro zefektivnění dalšího vzdělávání studentů.


21.10.2010

Nejlepší Regionální potraviny se představí na Regionfestu

Tisková zpráva – To nejlepší, co nabízejí malí a střední výrobci a zemědělci ze všech regionů Čech a Moravy, mohou ochutnat návštěvníci prvního Regionfestu v Praze v pátek 22. a sobotu 23. října. Na náměstí Jiřího z Poděbrad postaví své stánky výrobci ocenění v projektu Ministerstva zemědělství ČR Regionální potravina.


21.10.2010

Regionální potravina zná své vítěze ve všech krajích

Tisková zpráva – Projekt ministerstva zemědělství na podporu menších regionálních zemědělců a potravinářů ocenil v prvním roce 71 výrobků. Krajské odborné komise posuzovaly celkem 943 produktů, které se do prvního ročníku projektu přihlásily. V každé z šesti kategorií mohla komise ocenit vždy jen jeden výrobek pro daný kraj.


21.10.2010

Intenzivní spolupráce Česka a Slovenska v zemědělské oblasti pokračuje, potvrdili si to resortní ministři na dnešním jednání

Tisková zpráva – Spolupráce při získávání ochranných známek zaručené tradiční speciality a obecně kvalita potravin, Společná zemědělská politika po roce 2013 a povodňové škody. Taková byla hlavní témata jednání ministra zemědělství ČR Ivana Fuksy s jeho slovenským protějškem Zsoltem Simonem. Pokračovat tato jednání budou na setkání ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky v Bratislavě 8.-9. listopadu.


19.10.2010

Stanovisko MZe: Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky je dokument, na jehož znění panuje shoda s nevládními organizacemi a akademickou sférou. Především jde však stále o materiál pracovní, který právě v úterý odpoledne projednával Výbor pro EU na pracovní úrovni a který bude předmětem příštích kulatých stolů k problematice EU, jež pravidelně organizuje ministr Fuksa, i dalších pracovních diskuzí. Ostré reakce se tedy míjejí účinkem, když komentují materiál, který se dále upravuje a aktualizuje, a navíc údajně opomíjené oblasti v sobě obsahuje a zabývá se jimi.


15.10.2010

Největší setkání bramborářů se koná v Havlíčkově Brodě již podvacáté

Tisková zpráva – Havlíčkův Brod v těchto dnech hostí tradiční, již 20. Bramborářské dny. Na dotacích poskytovaných MZe jde letos do bramborářského sektoru téměř čtyřicet milionů korun.


15.10.2010

Potravináři z České republiky se prezentují na veletrhu SIAL v Paříži

Tisková zpráva – Nejvýznamnější evropská přehlídka potravinářství – veletrh SIAL přivede do Paříže každé dva roky tisíce vystavovatelů. Letošní veletrh proběhne ve dnech 17. - 21. října a čeští potravináři se na něm budou prezentovat pod patronací Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu.


12.10.2010

Nová dozorčí rada důkladně prověří fungování Lesů ČR

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa podniká od počátku svého nástupu do funkce razantní kroky k tomu, aby Lesy České republiky přestaly být černou ovcí státní správy, která je soustavně propírána médii. Dozorčí rada Lesů ČR již dostala od ministra pokyn vypracovat audit společnosti.


12.10.2010

Mělník získá do tří let adekvátní ochranu proti povodním

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství spolu s městem Mělník se podílí na přípravě a realizaci protipovodňové ochrany města Mělník, na kterou stát poskytne dotaci ve výši 517 mil. Kč a která dokáže v dlouhodobém horizontu ochránit proti škodám majetky a životy zdejších občanů. Zemní hráze v kombinaci se stabilními protipovodňovými stěnami a mobilním hrazením ochrání 925 osob a území o výměře takřka 120 hektarů. V současnosti totiž dochází na území Mělníku ke vzniku povodňových škod již od průtoků pětileté vody, cílem protipovodňových opatření je zvýšení ochrany Mělníku ve většině lokalit proti stoleté povodni.

zobrazit po