přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
21.5.2010

Tisková zpráva

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta předložil vládě k projednání Informaci o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009. Součástí je žádost o změnu v programu Podpora prevence před povodněmi II v tom smyslu, že žádá o přesun prostředků ve výši jedné miliardy z programu na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních děl na pozemkové úpravy v rámci prevence před povodněmi. Vláda materiál projedná v pondělí 24. května t.r.


21.5.2010

Odstraňování povodňových škod na vodních tocích a vodních dílech

Tisková zpráva – S postupným opadáním letošní povodňové vlny se nyní v postižených oblastech mapují škody, které povodeň způsobila na vodních tocích a vodních dílech. Prvotní a dosud jen velmi rámcový odhad činí 500 – 700 mil. Kč na vodních tocích a vodních dílech a 200 – 300 mil. na zemědělství (částka bude upřesněna po odečtení plnění ze strany pojišťoven).


19.5.2010

Ministr zemědělství navštívil Čínu

Tisková zpráva – Ministr Jakub Šebesta se zúčastnil zahájení mezinárodního potravinářského veletrhu SIAL CHINA v čínské Šanghaji, který se koná od 19. do 21. května.


18.5.2010

Průběh kampaně Ryba domácí je hodnocen úspěšně

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství České republiky realizuje dlouhodobou komunikační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb - RYBA DOMÁCÍ, která je spolufinancována Evropským rybářským fondem. Oficiálně byla zahájena 1. 9. 2008. Její průběh a dosavadní výsledky hodnotí MZe jako úspěšné.


14.5.2010

Ministři zemědělství ČR a Srbska podepsali memorandum o porozumění

Tisková zpráva – Na základě pozvání ministra zemědělství Republiky Srbsko Saši Dragina dnes ministr zemědělství Jakub Šebesta absolvoval oficiální návštěvu této země. Ministři podepsali Memorandum o porozumění týkající se spolupráce obou zemí v oblasti zemědělství. Ministr Šebesta se také zúčastnil mezinárodní konference na téma Společná zemědělská politika-přístupy a změny.


14.5.2010

Stanovisko ministerstva zemědělství k obsahu pesticidů v biopotravinách

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila i letos Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách za rok 2009. Výsledky analýz reziduí pesticidů v biopotravinách však některá média mylně a zavádějícím způsobem interpretovala.


10.5.2010

Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes odvolal z funkce ředitele Odboru zakladatelské činnosti MZe

Tisková zpráva – Důvody pro odvolání Ing. Jana Ludvíka spočívají v nespokojenosti s jeho řídící prací. Současně jmenoval ministr zemědělství ředitelem Odboru zakladatelské činnosti Ing. Antonína Němce, Ph.D., dosavadního zástupce ředitele.


10.5.2010

Novou tiskovou mluvčí ministerstva zemědělství je Dita Vrbová

Tisková zpráva – Dosavadní mluvčí Státní rostlinolékařské správy ČR Ing. Dita Vrbová (32) nastoupila 10. května na pozici tiskové mluvčí ministerstva zemědělství.


10.5.2010

Šebesta: Napadání tendrů musím důrazně odmítnout

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes přijal zástupce organizací protestujících proti tendrům na lesnické práce. V průběhu jednání ministr zdůraznil, že odmítá nátlakové akce typu protestů před budovou ministerstva.


7.5.2010

Týden lesů 2010 v Praze

Tisková zpráva – 11. - 12. květen 2010


7.5.2010

Ministr zemědělství se zúčastnil Valtických vinných trhů

Tisková zpráva – Za účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty dnes proběhlo v jízdárně Valtického zámku slavnostní vyhlášení výsledků 43. ročníku soutěže Valtické vinné trhy 2010.


3.5.2010

Informaci o Národním hřebčínu v Kladrubech n. L. přijala vláda

Tisková zpráva – Na svém dnešním zasedání vzala vláda na vědomí postup při převodu majetku, práv a závazků státního podniku Národní hřebčín Kladruby nad Labem na státní příspěvkovou organizaci Národní hřebčín Kladruby nad Labem.


29.4.2010

Setkání ministrů zemědělství na veletrhu AGROBALT v Litvě

Tisková zpráva – Ministr navštívil mezinárodní veletrh AGROBALT v litevském Vilniusu. V rámci veletrhu proběhlo politicko-ekonomické fórum zaměřené na kvalitu života ve venkovských oblastech a na příležitosti v rámci nové finanční perspektivy EU. Ministr zároveň jednal s několika svými resortními kolegy z Pobaltí, Polska a Moldavska.


26.4.2010

Hodnotu neoprávněně ulovené zvěře pomáhá policistům stanovit sazebník

Tisková zpráva – Problematiku pytláctví a hodnoty upytlačené zvěře napomáhá řešit hodnotový sazebník pro zvěř a ryby. Tento sazebník slouží pro účely Policie ČR a byl připraven ve spolupráci s ní a některými nevládními organizacemi. Cílem je poskytnout policii vodítko pro její rozhodování v případech pytláctví.


23.4.2010

Senát dnes přijal novelu vodního zákona

Tisková zpráva – Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.


22.4.2010

Ministr zemědělství Jakub Šebesta se připojil k oslavám Dne Země

Tisková zpráva – Dnes, při čtyřicátém výročí světového Dne Země, vysadil ministr zemědělství Jakub Šebesta alej jedlých kaštanů podél cesty mezi jihomoravskými obcemi Krumvíř a Brumovice. Akce se zúčastnili starostové obou obcí a místní občané.


21.4.2010

Původ vína lze snadno a rychle ověřit

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství na Dni vín z České republiky v rámci 13. mezinárodního veletrhu Víno&Destiláty představí portály www.puvodvina.cz a www.zatridenivina.cz. Na těchto webových adresách si mohou všichni konzumenti vína ověřit kvalitu a původ tuzemských zatříděných vín. Jedná se vůbec o první takový projekt ochrany spotřebitele v Evropské unii. Ministerstvo zemědělství spolupracuje na projektu zatřídění vín s technologickým dodavatelem Registru vinic, společností CCV Informační systémy.


20.4.2010

Ministr zemědělství jmenoval ředitele Státní rostlinolékařské správy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta jmenoval s účinností od 15. dubna 2010 novým ředitelem Státní rostlinolékařské správy Ing. Richarda Ščerbu.


20.4.2010

Zemědělci mohou čerpat podporu na krajinné prvky

Tisková zpráva – Zemědělci, kterým budou prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány vnitřní krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé konkrétní platby (přímé platby, doplňkové platby, dotace farmářům v oblastech se zhoršenými přírodními podmínkami - tzv. LFA platby a podpory na agro-environmentální opatření).


16.4.2010

Ministerstvo zemědělství propůjčuje logo KLASA oprávněně

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nabylo práva k logu kvalitních potravin KLASA od reklamní agentury NOESIS Advertising s.r.o. na základě řádné smlouvy o dílo. Ministerstvo zemědělství popírá, že by nějaký jiný subjekt měl výhradní práva užívat logo KLASA a zváží právní kroky proti tomu, kdo si bude činit neoprávněný nárok na užívání a propůjčování loga.

zobrazit po