přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
22.12.2010

Ministr zemědělství Ivan Fuksa se zúčastnil inspekce vánočního prodeje ryb

Tisková zpráva – Prodej ryb, zvláště kaprů, patří neodmyslitelně k vánočnímu koloritu. Jestli je při jejich prodeji vše tak, jak být má, prověřili dnes zástupci Státní veterinární správy společně s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou na tržnici na Kubánském náměstí v Praze 10. Zájem o sladkovodní ryby má v České republice stoupající úroveň, meziročně je to o osm procent, což představuje navýšení o 700 tun.


21.12.2010

Jednodušší pravidla Programu rozvoje venkova přispějí ke snížení byrokracie

Tisková zpráva – Jednodušší pravidla přivítají zejména Místní akční skupiny, žádosti do opatření Realizace místní rozvojové strategie bude nově možné podávat elektronicky. Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.


17.12.2010

12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v únoru

Tisková zpráva – Zahájení činnosti mladých zemědělců, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství a Realizace místní rozvojové strategie – na tato opatření se zaměřuje 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat projekty v termínu 17. 2. - 2. 3. 2011 do 13 hodin na opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro ostatní opatření je příjem žádostí od 15. 2. – 28. 2. 2011 do 13 hodin.


16.12.2010

Nový antibyrokratický dotazník Ministerstva zemědělství má úspěch. V listopadu ho využilo 132 lidí.

Tisková zpráva – Antibyrokratická komise se letos zabývala 65 podněty, které jí zaslali zemědělci. Vyřešila z nich 12 a dalších 18 je před dokončením. Farmáři a rolníci si oblíbili antibyrokratický dotazník, který je od začátku listopadu na internetových stránkách ministerstva zemědělství. Jeho prostřednictvím můžou snadno komisi napsat, kde je tíží přebujelá byrokracie.


15.12.2010

Zájem o program Školní mléko se razantně zvýšil

Tisková zpráva – O program Školní mléko je mezi školami v České republice veliký zájem, do projektu se zapojilo bezmála tři tisíce škol. Oproti předcházejícímu školnímu roku výrazně narostl počet škol zapojených do programu, a s tím se zvýšily i dodávky mléka a mléčných výrobků do škol.


15.12.2010

Projekt Ovoce do škol přináší ovoce, zapojilo se do něj již více než tři tisíce škol

Tisková zpráva – Projekt Ovoce do škol je úspěšný, dokládá to účast 3145 škol ve školním roce 2010/2011. To je o devět procent více než v minulém školním roce. Počet dětí, kterým se takto obohatí jídelníček, narostl v meziročním srovnání o 14 procent.


15.12.2010

Do roku 2015 má podíl ekologicky obhospodařované půdy vzrůst na 15%

Tisková zpráva – S nárůstem zemědělské půdy obhospodařované v ekologicky šetrném režimu na 15 procent do roku 2015 počítá Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, který v úterý vládě představil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Podle akčního plánu by měl v letech 2011-2015 také stoupnout podíl biopotravin na českém trhu s potravinami na tři procenta. Teď je jich necelé jedno procento.


14.12.2010

Chovatelé prasat mají šanci na pomoc EU, mapovat místní potíže má i česká pracovní skupina

Tisková zpráva – Evropská unie se chystá pomoci producentům vepřového masa, podobně jako v minulosti výrobcům mléka. Propad v sektoru vepřového masa totiž pokračuje už několik let v celé EU. Produkce vepřového v unii stále klesá a jen v Česku za šest let jeho členství v unii se snížila o 40 procent.


14.12.2010

Ministr Fuksa probral Dřevěnou knihu s NERVEm

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa v pondělí večer představil Národní ekonomické radě vlády návrh koncepce hospodaření v Lesích ČR, tak zvanou Dřevěnou knihu. Respektovaní ekonomičtí odborníci neměli ke koncepci výhrady a ocenili, že se na přípravě a vyhodnocení výběrových řízení bude podílet Transparency International.


14.12.2010

Výzkum potvrdil rostoucí zájem spotřebitelů o biopotraviny

Tisková zpráva – Biopotraviny, produkty ekologického zemědělství, zaujímají čím dál větší a stálejší místo v českých domácnostech. Celkový podíl spotřebitelů kupujících biopotraviny se podle průzkumu dostal na téměř 40%. Prakticky všichni spotřebitelé také mají dostatek základních informací, podle kterých se o nákupu biopotravin rozhodují.


13.12.2010

Monitorovací výbor projednal podmínky příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova pro příští rok

Tisková zpráva – Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova včetně nových podmínek tohoto programu. Po podpisu ministra zemědělství Ivana Fuksy budou Pravidla pro daná opatření zveřejněna společně s vyhlášením příjmu žádostí.


13.12.2010

O dotace z Operačního programu Rybářství se bude v roce 2011 žádat elektronicky

Tisková zpráva – Harmonogram výzev k předkládání žádostí do Operačního programu Rybářství na celý příští rok i nové podmínky programu projednal monitorovací výbor. Počínaje 8. kolem příjmu žádostí o dotaci, které bude otevřeno počátkem února 2011, bude Státní zemědělský intervenční fond tyto žádosti přijímat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.


8.12.2010

Vláda na návrh ministra Fuksy vyměnila šéfa SZIF

Tisková zpráva – Vláda na návrh ministra zemědělství Ivana Fuksy odvolala ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Tomáše Révésze. Do výsledku regulérního výběrového řízení bude fond řídit ekonomický náměstek ministra zemědělství Oldřich Černoch. Důvodem odvolání ředitele Révésze bylo prosazování netransparentní a nevýhodné výměny informačního systému SZIF.


6.12.2010

Výplaty opatření SAPS byly zahájeny

Tisková zpráva – Dne 1.12.2010 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájil výplaty opatření SAPS (jednotná platba na plochu). V prvních třech pracovních dnech měsíce prosince byly provedeny platby ve výši minimálně 8 950 mil. Kč, tj. 52,3 % celkových výplat.


6.12.2010

Příbramská školní jídelna obohatila svůj jídelníček o biopotraviny

Tisková zpráva – Stravovat se ve školní jídelně dnes rozhodně neznamená jíst nezdravá a nevábně vypadající jídla. Svůj podíl na tom má i projekt BIOškoly, kdy se za podpory Ministerstva zemědělství České republiky do jídelen zavádějí potraviny z ekologického zemědělství, tzv. biopotraviny. Na Příbramsku se jako první do projektu zapojila školní jídelna v ulici K Zátiší.


6.12.2010

Regionální potravina v příštím roce podle upravené metodiky

Tisková zpráva – Nová metodika pro udělování značky Regionální potravina navyšuje počet soutěžních kategorií, naopak zkracuje dobu, po kterou budou smět výrobci oceněné potraviny zdobit logem Regionální potraviny. Pevně se stanovil počet členů hodnotitelských komisí i zastoupení partnerských a spolupracujících organizací.


3.12.2010

Výstavišti v Českých Budějovicích přibude víceúčelový pavilon

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes dopoledne spolu s primátorem Českých Budějovic Jurajem Thomou, zástupci zemědělského výboru PSP ČR a dalšími hosty a zemědělskými odborníky položili základní kámen víceúčelového Pavilonu T. Jeho stavbou za téměř 188 milionů korun získá českobudějovické Výstaviště potřebný krytý prostor pro výstavy a impuls pro svůj další rozvoj.


3.12.2010

Evropa bojuje proti nelegálním těžbám dřeva

Tisková zpráva – Dřevo a výrobky z něj na unijním trhu budou napříště pod přísnější kontrolou. Nové nařízení Rady EU a Evropského parlamentu stanovující povinnosti hospodářským subjektům umisťujícím dřevo a dřevařské výrobky na trh, vstupuje v platnost právě v pátek 3. prosince. Evropa tímto opatřením výrazně pokročila v realizaci Akčního plánu EU pro vymahatelnost lesního práva, správu a obchod (FLEGT).


1.12.2010

Česká republika v Bruselu podpořila modernizaci Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Další z pravidelných Rad pro zemědělství a rybářství členských států EU 29. listopadu dominovala otázka rybolovných práv. V předvečer zasedání se uskutečnilo druhé setkání ministrů zemědělství členských států EU-12. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství pan Juraj Chmiel, akcentovala hlavně spravedlivé podmínky, odmítavý postoj vůči zastropování plateb a potřebu dalšího zjednodušování a modernizace SZP.


1.12.2010

Čeští včelaři budou v příštích třech letech dostávat větší dotace

Tisková zpráva – Čeští chovatelé včel dostanou v následujících třech letech téměř osm milionů eur v rámci Českého včelařského programu. V letech 2011 až 2013 k nim polovina alokované částky poputuje ze zdrojů Evropské unie a polovina ze státního rozpočtu.

zobrazit po