přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
23.9.2009

Členka výkonného výboru Pozemkového fondu Květoslava Brátová odvolána z funkce

Tisková zpráva – Prezídium Pozemkového fondu ČR se na svém dnešním jednání zabývalo i průběžnou zprávou z kontroly přeceňování restitučních nároků oprávněných osob, jejímž předmětem je prověření restitučních případů v působnosti územního pracoviště Praha. Z předložených průběžných závěrů vyplývá, že došlo k zásadním pochybením, proto se Prezídium rozhodlo k dnešnímu dni odvolat z funkce vedoucí sekce restitucí PF ČR členku výkonného výboru Květoslavu Brátovou.


18.9.2009

Mezinárodní ocenění předsednictví ČR v oblasti komodit a potravin

Tisková zpráva – Nedávno skončenému předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti komodit a potravin se dostalo ocenění na mezinárodní úrovni. Rada Mezinárodní komoditní organizace ICCO v Londýně dnes na svém 80. zasedání zvolila svým předsedou ing. Jindřicha Fialku, ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství ČR.15.9.2009

Výsledky neformálního jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU

Tisková zpráva – Ve Švédském Växjő se v těchto dnech koná třídenní neformální jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU, které má jako hlavní téma adaptace zemědělství na změny klimatu a boj s dopady těchto změn na agrární sektor. Jednání se zúčastní také český ministr Jakub Šebesta, který se na okraji Rady usilovně věnoval řešení současné tíživé situaci na trhu s mlékem. Výsledkem je dohoda a společný postup 18 členských zemí, včetně Česka, které navrhly řadu dodatečných opatření a přijaly společnou deklaraci.


10.9.2009

Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ivo Vrzal rezignoval

Tisková zpráva – Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ivo Vrzal dnes rezignoval na svou funkci. Ministr zemědělství Jakub Šebesta jeho rezignaci přijal. Nového ředitele SRS jmenuje ministr zemědělství v nejkratší možné době.


7.9.2009

Ministři zemědělství jednali v Bruselu o situaci v odvětví mléka

Tisková zpráva – Zhodnocení výsledků zprávy Komise o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky bylo hlavním bodem Rady zemědělství a rybářství, která dnes probíhá v Bruselu. Zároveň dnes evropští ministři zemědělství odstartovali, v rámci diskuze o zvýšení konkurenceschopnosti evropského potravinářství, debatu o narovnání vztahů mezi prvovýrobci, zpracovateli a obchodními řetězci.


7.9.2009

Vláda schválila dotační titul na proplacení DPH obcím

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta, a který zavadí nový národní dotační titul OBCE na proplacení DPH obcím a svazkům obcí v rámci 1-5 kola příjmu žádostí v rámci PRV. Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč, administrací dotačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF).


4.9.2009

Ministr Šebesta na Zlínsku navštívil ekologické zemědělce

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes v rámci své pracovní cesty monitoroval podmínky ekozemědělců na Zlínsku. Také v tomto regionu dochází k viditelnému rozvoji ekologického zemědělství, počet ekozemědělců zde stoupl na 281 a výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství zahrnuje 29 067 ha. Ministr navštívil ekofarmu Agrofyto Lidečko, kde se seznamoval především s produkcí biomléka.


4.9.2009

Zpřesnění Pravidel pro osmé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta včera schválil zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 8. kolo příjmu žádostí. Podpora žadatelům v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč.


2.9.2009

Ministr zemědělství shrnul v Evropském parlamentu výsledky českého předsednictví

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes shrnul před Výborem Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova výsledky českého předsednictví Radě EU. Diskuse v Evropském parlamentu se věnovala zejména situaci v mléčném sektoru, podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013 a spolurozhodování v zemědělských otázkách s Evropským parlamentem.

zobrazit po