přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vzhledem k suchu je za určitých podmínek možné dřívější pokosení ploch zařazených v titulu Ochrana chřástala polního

7.8.2018

V souvislosti se suchem, které zasáhlo Česko, se na ministra zemědělství Miroslava Tomana obrátily nevládní organizace s požadavkem povolit dřívější pokosení pozemků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, a to na základě institutu ohlášení zásahu vyšší moci.

Vzhledem k závažnému dopadu sucha na krmivovou základnu pro hospodářská zvířata je tak možné dřívější seč ploch zařazených do titulu Ochrana chřástala polního provést, a to na základě individuálního ohlášení zásahu vyšší moci žadatelem na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). Žadatel musí podat ohlášení v souladu s platnými právními předpisy na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL).

Ohlášení zásahu vyšší moci bude uznáno pouze na těch dílech půdních bloků, ke kterým bude doloženo souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody (regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny nebo správa příslušného národního parku, OOP). V tomto stanovisku OOP potvrdí, že se na daném stanovišti chřástalové již vyhnízdili, nehrozí riziko usmrcení chřástalích mláďat, a dřívější seč je tak možné provést.

SZIF nebude pro uznání ohlášení zásahu požadovat doložení potvrzení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) o tom, že v dané oblasti panuje sucho. Zemědělci tak nemusí požadovat po ČHMÚ individuální potvrzení sucha na jejich pozemcích. 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem