přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Otevíráme on-line semináře pro zájemce, kteří budou letos podávat Jednotnou žádost o dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP)

1.2.2023

Už nyní se mohou zájemci, převážně zemědělští podnikatelé, přihlásit na informační webináře k novému Strategickému plánu SZP. První on-line přednáška bude 15. února, poslední 29. března.

Na on-line přednáškách se zemědělci budou moci seznámit s podmínkami, za kterých mohou letos získat dotace při podání Jednotné žádosti. Přednášející se zaměří na nová pravidla, která po přijetí Strategického plánu 2023-2027 platí pro:

•             Agroenvironmentálně-klimatické opatření

•             opatření Ekologické zemědělství

•             oblasti s přírodními omezeními (ANC)

•             oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě

•             opatření Dobré životní podmínky zvířat

•             opatření Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

•             opatření Zalesňování zemědělské půdy

•             opatření Agrolesnictví

•             Lesnicko-environmentální opatření

•             Podmíněnost (Cross Compliance - CC)

•             Přímé platby

Cílem webinářů je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování Jednotné žádosti a souvisejících tématech. Účast je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství (MZe), kapacita je dostatečná a v případě potřeby přidá MZe k 10 plánovaným přednáškám další termíny. Webináře organizuje MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Přihlásit se můžete zde: www.agronavigator.cz/kalendar-akci.

Zájemci se musí registrovat nejpozději 2 pracovní dny před termínem, odkaz na připojení k webináři spolu s jednoduchým návodem dostanou na e-mail zadaný při registraci 1 pracovní den před konáním akce.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem