přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Stanovisko MZe ke zkouškám pro získání prvního rybářského lístku, které jsou organizovány pověřenými subjekty

8.2.2021

Podmínky pro získání prvního rybářského lístku v době pandemie.

Ministerstvo zemědělství s ohledem k četným dotazům v souvislosti s onemocněním Covid - 19 sděluje:

Jelikož vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, blíže nespecifikuje formu zkoušky pro získání prvního rybářského lístku, tak Ministerstvo zemědělství uvádí, že zkouška může být prováděna také například formou online konference. Osvědčení o vykonané zkoušce může být úspěšnému uchazeči následně předáno např. prostřednictvím poštovních služeb.

Aby pověřené subjekty plnily povinnosti stanovené v pověření ke zkouškám pro získání kvalifikace na první rybářský lístek, tak musí mimo jiné splnit následující podmínku: „O výsledku zkoušky se vyhotovuje protokol, jako protokol může sloužit i konkrétní test uchazeče. Protokol musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem. Protokol se ukládá
u pověřeného subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let.“
Po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 je možné zaslat úspěšnému uchazeči protokol například prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou. Následně úspěšný uchazeč musí zaslat pověřenému subjektu podepsanou kopii zpět. Je tedy možné u zkoušek konaných v době nouzového stavu naplnit podmínku pověření uchováváním kopie protokolu o zkoušce.

Tento způsob však nelze uplatnit u zkoušek na rybářskou stráž. Zkouška na rybářskou stráž je dle vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, jednoznačně rozdělena na písemnou a ústní část a je tedy nutné minimálně písemnou část zkoušky konat prezenční formou za předpokladu, že budou dodržena aktuální vládní opatření.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem