přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
15.8.2018

Státní tajemník Ministerstva zemědělství Jiří Bakalík ukončil na vlastní žádost služební poměr

Vláda dnes vyhověla žádosti státního tajemníka MZe Jiřího Bakalíka a na doporučení náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého ukončila jeho služební poměr.


7.8.2018

Vzhledem k suchu je za určitých podmínek možné dřívější pokosení ploch zařazených v titulu Ochrana chřástala polního

V souvislosti se suchem, které zasáhlo Česko, se na ministra zemědělství Miroslava Tomana obrátily nevládní organizace s požadavkem povolit dřívější pokosení pozemků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, a to na základě institutu ohlášení zásahu vyšší moci.


31.7.2018

Možnost příkrmu hospodářských zvířat na Druhově bohatých pastvinách

V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení provádění příkrmu hospodářských zvířat na pozemcích zařazených do titulu Druhově bohaté pastviny.


25.6.2018

Ministr zemědělství Milek dnes v Bratislavě jedná o nových pravidlech Společné zemědělské politiky

Společná zemědělská politika (SZP) bude hlavním tématem dnešního setkání představitelů slovenského a českého agropotravinářského sektoru v Bratislavě. Jednání nazvaného Společně za lepší SZP se zúčastní ministr zemědělství Jiří Milek a jeho slovenská kolegyně Gabriela Matečná.


21.6.2018

Ministerstva a kraje se dohodly na společném postupu při řešení kůrovcové kalamity, v krajích vzniknou kalamitní štáby

Ve všech krajích postižených kůrovcovou kalamitou vzniknou kalamitní štáby, které umožní intenzivní, a především rychlejší spolupráci mezi resorty a kraji. Veškerou iniciativu za vyhlášení a koordinaci štábů převezmou krajské samosprávy.


4.6.2018

Reakce Ministerstva zemědělství na závěr kontrolní akce NKÚ „Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020“

NKÚ vyčítá ve svém závěru MZe zpoždění v realizaci projektů. Je nutné si uvědomit, že programové období bylo zahájeno s ročním zpožděním díky schvalování legislativy EU. Navíc některé operace spolupráce mají delší dobu realizace projektu, a to až 7 let.


21.5.2018

Ministerstvo připravilo vyhlášku, která pomůže vlastníkům lépe ochránit lesy před následky sucha a dalších změn klimatu

Cílem návrhu vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů je doporučit vlastníkům lesů správné způsoby hospodaření a vhodnou druhovou skladbu dřevin pro konkrétní lesní stanoviště s ohledem na probíhající klimatické změny.
zobrazit po