přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
6.5.2020

Informace o prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů

Zítra, tedy 7. 5. 2020, nabude účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v souvislosti se vznikem a rozšířením výskytu koronaviru SARS CoV- 2 v ČR.


22.4.2020

Vinohradníci nebudou muset platit pokuty za nevysazení révy. Doporučilo to Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) doporučilo nedávat pokuty vinohradníkům, kteří kvůli koronavirové krizi a omezeními s tím spojenými nestihnou včas osázet vinice. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský s tím souhlasil a pokuty udělovat nebude.


25.2.2020

Evropská unie připravuje strategii budoucího směřování evropského zemědělství - vyjádřit se k ní mohou všichni občané

Evropská komise dne 17. 2. 2020 spustila veřejnou konzultaci k „cestovní mapě“ tzv. roadmap ke Strategii od zemědělce ke spotřebiteli („Farm to Fork“).


27.1.2020

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství upřesňuje značení typů chleba, definuje pekárnu a novou skupinu těstovin

Nová vyhláška pro mlýnské, pekařské, cukrářské a těstárenské výrobky zavádí srozumitelnou legislativu pro spotřebitele a výrobce, a to zejména při označování výrobků. Vyhláška mimo jiné definuje technické pojmy, uvádí aktuální technologické možnosti a širší vymezení fyzikálních i chemických ukazatelů a upřesňuje senzorické požadavky.


24.1.2020

Ministerstvo připravilo nové nástroje na předcházení škodám zvěří

Ministerstvo zemědělství připravilo a do meziresortního připomínkového řízení rozeslalo návrh novely zákona o myslivosti, který umožní ekonomicky výhodněji a administrativně jednodušeji snižovat škody způsobené zvěří při obnově kalamitních ploch v lesích.


22.1.2020

Mezinárodní rok zdraví rostlin zahájen

Zdraví kulturních a planě rostoucích rostlin je jedním z předpokladů zachování života na zemi.


9.1.2020

Ministerstvo zemědělství opět jezdí elektromobilem od ČEZ

Zaměstnanci Ministerstva zemědělství budou při své práci využívat elektromobil. Vůz dnes ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi předal předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.


19.12.2019

Kontroly u zemědělců byly v pořádku. Česká republika nemusí vracet 151 tisíc EUR, rozhodl Evropský soud

Výtky Evropské komise ohledně kontrol zemědělců v rámci opatření Programu rozvoje venkova byly neopodstatněné. Česká republika tak nemusí vracet původně vyměřenou korekci 151 tisíc EUR. Rozhodl o tom Tribunál Soudního dvora EU, jehož rozhodnutí dnes ČR obdržela.


6.12.2019

Reakce MZe na petici o zdravé krajině

Podpora přírody, krajiny, půdy, vody a druhové pestrosti patří k prioritám Ministerstva zemědělství, které už přijalo a i do budoucna plánuje přijímat opatření na jejich ochranu. S obsahem petice jsme tedy ve shodě a můžeme uvést mnoho aktivit Ministerstva, která podporují zlepšení životního prostředí.


26.11.2019

Budoucnost českého včelařství: méně chemie, propagace kvalitního českého medu a další vzdělávání včelařů

Snižovat množství chemických prostředků na ochranu rostlin, vzdělávat začínající i zkušenější včelaře, propagovat regionální a registrované značky medu i jejich lepší dostupnost pro zákazníky.

zobrazit po