přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
18.11.2020

Evropský antibiotický den: V ČR se od roku 2008 snížila spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat o více než 50 %

V České republice dlouhodobě pokračuje snižující se trend používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat. Svědčí o tom výrazný pokles jejich spotřeby o více než 50 %.


6.11.2020

Rozšiřuje se doba lovu bažantů v bažantnicích a také dalších druhů zvěře

Ministerstvo zemědělství (MZe) novelizovalo vyhlášku o době lovu jednotlivých druhů zvěře, změna se konkrétně týká bažanta obecného, orebice rudé, krocana obecného, perličky obecné a siky Dybowského.


3.11.2020

Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2021

Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví podmínky pro poskytování národních zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách najdou pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.


30.10.2020

Upozornění na změnu zabezpečení aplikací MZe!

K 1. listopadu dojde ke změně zabezpečení aplikací Ministerstva zemědělství na úrovni šifrovacích protokolů.


25.9.2020

Ministr zemědělství navštívil Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Hlavními tématy návštěvy ministra zemědělství Miroslava Tomana v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem byly chov koní, hospodaření s vodou v krajině a s tím související obnova Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, jež je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO.


21.7.2020

Nestátní majitelé lesů mohou ode dneška žádat Ministerstvo zemědělství o 4 miliardy korun na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Ministerstvo zemědělství (MZe) začíná dnes přijímat žádosti nestátních majitelů lesů o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Celkem jde o 4 miliardy korun ze státního rozpočtu.


1.7.2020

Zemědělci můžou začít žádat o podpory na závlahy

Od 1. července otevřelo Ministerstvo zemědělství (MZe) třetí Výzvu k podávání žádostí o podporu v programu „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“.


30.6.2020

Evropská komise uznala, že se mýlila, když chtěla pokutovat Českou republiku za údajné nedostatky při kontrolách zemědělských dotací

Česká republika stáhla žalobu na Evropskou komisi, která uznala, že ČR provádí kontroly welfare zvířat správně a vrátila finanční korekci 35 tisíc eur (přibližně 1 milion korun).


6.5.2020

Informace o prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů

Zítra, tedy 7. 5. 2020, nabude účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v souvislosti se vznikem a rozšířením výskytu koronaviru SARS CoV- 2 v ČR.


22.4.2020

Vinohradníci nebudou muset platit pokuty za nevysazení révy. Doporučilo to Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) doporučilo nedávat pokuty vinohradníkům, kteří kvůli koronavirové krizi a omezeními s tím spojenými nestihnou včas osázet vinice. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský s tím souhlasil a pokuty udělovat nebude.

zobrazit po