přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
18.11.2022

Světový týden antimikrobiální osvěty upozorňuje na problém antimikrobiální rezistence

Světový týden antimikrobiální osvěty, který byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v termínu od 14. do 20. listopadu, se věnuje riziku antimikrobiální rezistence (AMR). Navíc je 18. listopad Evropským antibiotickým dnem. Antimikrobiální rezistence se týká nás všech, představuje hrozbu pro lidi, zvířata, rostliny i životní prostředí. Proto letošní téma, navržené WHO pro Světový týden antimikrobiální osvěty, vyzývá ke spolupráci napříč odvětvími s cílem zachovat účinnost těchto kriticky důležitých léčiv.


9.11.2022

Agrární export České republiky vzrostl v zemích, kde působí agrární diplomaté

Obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO), agrární vývoz i agrární dovoz vzrostly v meziročním srovnání prvních tří čtvrtletí roku 2021 a 2022 zhruba o pětinu, tj. o 20 %. Hlavním důvodem jsou celosvětově rostoucí ceny potravin, které zvyšují cenu obchodovaných produktů. I přes tato vysoká čísla je pozitivní, že trvale záporné saldo AZO ČR se prohloubilo jen o zhruba 7 % (z 31,8 mld. Kč na 34,0 mld. Kč). ČR tak meziročně dosáhla za posledních 5 let meziročně nejvyššího krytí dovozu vývozem (85,4 %). To naznačuje zlepšující se kondici českého AZO.


27.9.2022

Ministerstvo zemědělství podporuje ukrajinské vědce a studenty, kteří se mohou zapojit do českého zemědělského výzkumu

Ministerstvo zemědělství vypsalo podporu pro ukrajinské vědecké pracovníky, kteří museli opustit své domovy, a tím jim pomáhá začlenit se do českých řešitelských týmů v zemědělském výzkumu. O tuto pomoc ve výši 2,1 milionu korun zažádalo celkem 9 výzkumných organizací na 9 projektů.


29.7.2022

Ministerstvo zemědělství připravilo národní expozici pro české producenty bioproduktů na veletrhu BIOFACH

Ministerstvo zemědělství (MZe) už podvanácté pomáhá s prezentací českých výrobců biopotravin a bioproduktů na největším světovém veletrhu biopotravin a biokosmetiky BIOFACH v Norimberku. Letošním tématem výstavy v oblasti ekologického zemědělství bylo Organic.Climate.Resilience – Ekologická klimatická odolnost. Ministerstvo v odborných diskuzích a setkáních informovalo o aktuální situaci ekologického zemědělství v České republice.


20.7.2022

EFSA prodlužuje kampaň proti africkému moru prasat ve většině zemí EU

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pokračuje v úsilí o zastavení šíření afrického moru prasat (AMP). Prodlužuje kampaň Zastavme africký mor prasat o třetí rok, druhým rokem poběží kampaň také v České republice. V ČR se podařilo v roce 2019 AMP úspěšně vymýtit, ale riziko opětovného zavlečení infekce vzhledem k aktuálnímu výskytu nákazy v sousedních zemích, jako jsou Polsko a Německo, zůstává vysoké.


22.6.2022

Začal příjem žádostí na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

Zájemci o mimořádnou podporu pro producenty v zemědělských odvětvích si o ni mohou žádat od 20. června. Příjem žádostí končí 30. června 2022.


1.6.2022

Portál eAgri, ani Portál farmáře nebudou v provozu od 1. 7. do 10. 7. 2022

Vážení uživatelé, od 1. července od 16 hodin do 10. července 2022 do 23 hodin dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací Ministerstva zemědělství z důvodu nutné aktualizace.


12.5.2022

Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu

Omezování dopadů změny klimatu patří k nejdůležitějším výzvám, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala 11. května v Domě zemědělské osvěty. Pracovní skupinu založilo Ministerstvo zemědělství v roce 2020 a jejím vedením pověřilo Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Celkem se sešlo 42 účastníků. Zastoupena byla státní správa, výzkumné ústavy, univerzity, Česká akademie zemědělských věd, odborné instituce, zástupci zemědělské a lesnické praxe, Státní pozemkový úřad, Komora poradců a zástupce demofarem.


22.4.2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal vědecké stanovisko k připravovanému novému nutričnímu značení potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko týkající se výživových profilů pro vývoj povinného nutričního označování potravin na přední straně obalu a pro regulaci používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Návrh nového značení chce Evropská komise představit koncem roku.


11.2.2022

U zemědělsko-potravinářských položek se loni zlepšil schodek AZO o více než sedm procent

Rekordních hodnot 498,8 miliardy korun dosáhl v loňském roce obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO) České republiky. Historicky nejvyšších čísel dosáhl také export zemědělsko-potravinářských položek, a to 227,5 miliardy, stejně tak dovoz ve výši 269,3 miliardy korun. Záporná bilance AZO se tak meziročně zhoršila o 15 %, kdy jeho schodek vzrostl z 36,4 miliardy na 41,9 miliardy korun. Největší podíl na zhoršení má obchod s cigaretami.

zobrazit po