přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
9.6.2023

Sezóna jahod začala, každý Čech jich ročně sní 2,5 kilogramu

V těchto dnech začíná sklizeň jahod a s ní i možnost jejich samosběru. Jde o skvělou příležitost, jak si levněji opatřit kvalitní české jahody. Samosběr je v ČR velmi oblíbený a často využívaný, sklízí se tak asi 90 % ploch jahodových polí. Není proto problém s pracovní silou jako u sklizní jiných druhů ovoce. Podle prvních odhadů by letošní úroda mohla být průměrná, záleží ale na počasí.


2.6.2023

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests - lessons learned from bark beetle calamities“, pořádaný Forest Europe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, za podpory Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. (VÚLHM) a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).


17.5.2023

EFSA spouští mezinárodní osvětovou kampaň EU si vybírá bezpečné potraviny #EUChooseSafeFood

Po úspěšných dvou předchozích ročnících dnes Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s partnery v 16 členských státech EU spouštějí třetí ročník kampaně #EUChooseSafeFood. Cílem kampaně je připomínat, že při výběru potravin je důležité myslet i na to, zda suroviny, ze kterých jídlo připravujeme, jsou čerstvé a neobsahují nežádoucí látky.


17.5.2023

Českého experta zvolili do vedení Fóra pro lesy OSN

Ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) Jaroslav Kubišta byl zvolen do vedení Fóra pro lesy OSN (UNFF). Bude tak zastupovat nejen Českou republiku, ale i celou Východoevropskou skupinu států OSN. Volilo se minulý týden v sídle OSN v New Yorku. V mezinárodní lesnické komunitě je členství prestižní záležitostí.


1.2.2023

Otevíráme on-line semináře pro zájemce, kteří budou letos podávat Jednotnou žádost o dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP)

Už nyní se mohou zájemci, převážně zemědělští podnikatelé, přihlásit na informační webináře k novému Strategickému plánu SZP. První on-line přednáška bude 15. února, poslední 29. března.


20.1.2023

Mimořádné veterinární opatření k tlumení afrického moru prasat v Libereckém kraji: zmírňují se pravidla a proškolení myslivci mají povinnost intenzivně lovit prasata divoká

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj nově vydala mimořádné veterinární opatření (MVO). Stanovuje povinnosti uživatelům honiteb (myslivcům) a dalším osobám dotčeným výskytem afrického moru prasat (AMP) v oblasti kolem Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byli v prosinci 2022 a letos v lednu nalezeni uhynulí divočáci nakažení AMP.


18.1.2023

Chovatelé prasat a drůbeže mohou do konce ledna podávat žádosti o dotaci z programu Nákazový fond. Pomůže jim to v jejich složité situaci

K překlenutí současné tíživé situace v chovu prasat a drůbeže mohou chovatelé podávat do 31. ledna žádosti o dotace z dotačního programu 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.


6.1.2023

Nebojte se konzumace drůbežího masa a vajec

V souvislosti s přibýváním ohnisek ptačí chřipky se množí dotazy na možnost přenosu této choroby na člověka. Někteří lidé se obávají konzumace drůbežího masa či vajec. V České republice je systém veterinárního dohledu nad bezpečností potravin velmi důkladný. Navíc nikdy nebyl potvrzen přenos této nemoci konzumací drůbežích produktů.


7.12.2022

Ředitelem Zemského hřebčince v Tlumačově se stal Ondřej Mamica

Ředitelem státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Tlumačov se stane Ondřej Mamica. Byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení a ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ho jmenoval do funkce, které se ujme 1. ledna 2023.


18.11.2022

Světový týden antimikrobiální osvěty upozorňuje na problém antimikrobiální rezistence

Světový týden antimikrobiální osvěty, který byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v termínu od 14. do 20. listopadu, se věnuje riziku antimikrobiální rezistence (AMR). Navíc je 18. listopad Evropským antibiotickým dnem. Antimikrobiální rezistence se týká nás všech, představuje hrozbu pro lidi, zvířata, rostliny i životní prostředí. Proto letošní téma, navržené WHO pro Světový týden antimikrobiální osvěty, vyzývá ke spolupráci napříč odvětvími s cílem zachovat účinnost těchto kriticky důležitých léčiv.


9.11.2022

Agrární export České republiky vzrostl v zemích, kde působí agrární diplomaté

Obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO), agrární vývoz i agrární dovoz vzrostly v meziročním srovnání prvních tří čtvrtletí roku 2021 a 2022 zhruba o pětinu, tj. o 20 %. Hlavním důvodem jsou celosvětově rostoucí ceny potravin, které zvyšují cenu obchodovaných produktů. I přes tato vysoká čísla je pozitivní, že trvale záporné saldo AZO ČR se prohloubilo jen o zhruba 7 % (z 31,8 mld. Kč na 34,0 mld. Kč). ČR tak meziročně dosáhla za posledních 5 let meziročně nejvyššího krytí dovozu vývozem (85,4 %). To naznačuje zlepšující se kondici českého AZO.


27.9.2022

Ministerstvo zemědělství podporuje ukrajinské vědce a studenty, kteří se mohou zapojit do českého zemědělského výzkumu

Ministerstvo zemědělství vypsalo podporu pro ukrajinské vědecké pracovníky, kteří museli opustit své domovy, a tím jim pomáhá začlenit se do českých řešitelských týmů v zemědělském výzkumu. O tuto pomoc ve výši 2,1 milionu korun zažádalo celkem 9 výzkumných organizací na 9 projektů.


29.7.2022

Ministerstvo zemědělství připravilo národní expozici pro české producenty bioproduktů na veletrhu BIOFACH

Ministerstvo zemědělství (MZe) už podvanácté pomáhá s prezentací českých výrobců biopotravin a bioproduktů na největším světovém veletrhu biopotravin a biokosmetiky BIOFACH v Norimberku. Letošním tématem výstavy v oblasti ekologického zemědělství bylo Organic.Climate.Resilience – Ekologická klimatická odolnost. Ministerstvo v odborných diskuzích a setkáních informovalo o aktuální situaci ekologického zemědělství v České republice.


20.7.2022

EFSA prodlužuje kampaň proti africkému moru prasat ve většině zemí EU

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pokračuje v úsilí o zastavení šíření afrického moru prasat (AMP). Prodlužuje kampaň Zastavme africký mor prasat o třetí rok, druhým rokem poběží kampaň také v České republice. V ČR se podařilo v roce 2019 AMP úspěšně vymýtit, ale riziko opětovného zavlečení infekce vzhledem k aktuálnímu výskytu nákazy v sousedních zemích, jako jsou Polsko a Německo, zůstává vysoké.


22.6.2022

Začal příjem žádostí na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

Zájemci o mimořádnou podporu pro producenty v zemědělských odvětvích si o ni mohou žádat od 20. června. Příjem žádostí končí 30. června 2022.


1.6.2022

Portál eAgri, ani Portál farmáře nebudou v provozu od 1. 7. do 10. 7. 2022

Vážení uživatelé, od 1. července od 16 hodin do 10. července 2022 do 23 hodin dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací Ministerstva zemědělství z důvodu nutné aktualizace.


12.5.2022

Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu

Omezování dopadů změny klimatu patří k nejdůležitějším výzvám, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala 11. května v Domě zemědělské osvěty. Pracovní skupinu založilo Ministerstvo zemědělství v roce 2020 a jejím vedením pověřilo Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Celkem se sešlo 42 účastníků. Zastoupena byla státní správa, výzkumné ústavy, univerzity, Česká akademie zemědělských věd, odborné instituce, zástupci zemědělské a lesnické praxe, Státní pozemkový úřad, Komora poradců a zástupce demofarem.


22.4.2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal vědecké stanovisko k připravovanému novému nutričnímu značení potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko týkající se výživových profilů pro vývoj povinného nutričního označování potravin na přední straně obalu a pro regulaci používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Návrh nového značení chce Evropská komise představit koncem roku.


11.2.2022

U zemědělsko-potravinářských položek se loni zlepšil schodek AZO o více než sedm procent

Rekordních hodnot 498,8 miliardy korun dosáhl v loňském roce obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO) České republiky. Historicky nejvyšších čísel dosáhl také export zemědělsko-potravinářských položek, a to 227,5 miliardy, stejně tak dovoz ve výši 269,3 miliardy korun. Záporná bilance AZO se tak meziročně zhoršila o 15 %, kdy jeho schodek vzrostl z 36,4 miliardy na 41,9 miliardy korun. Největší podíl na zhoršení má obchod s cigaretami.


9.12.2021

Bělorusko zavede od 1. ledna 2022 embargo na dovoz některých zemědělských produktů z Evropské unie, včetně České republiky, a dalších zemí

Bělorusko od 1. ledna 2022 zakazuje dovoz vybraných zemědělských produktů z Evropské unie, USA, Velké Británie, Kanady a dalších zemí. Rozhodla o tom 6. prosince Rada ministrů Bělorusku jako odpověď na uvalení pátého balíčku sankcí, který byl směřován na běloruské fyzické a právnické osoby za napomáhání nelegální migraci z Blízkého východu do EU. Embargo bude prozatím platit po dobu šesti měsíců.


9.12.2021

Milostivé léto pro dlužníky

Ministerstvo zemědělství upozorňuje dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. milostivém létu. Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce.


18.11.2021

Česká republika snížila spotřebu antimikrobik u zvířat o polovinu

Spotřeba antimikrobik u hospodářských zvířat v České republice je výrazně pod průměrem 31 evropských zemí. Spotřeba těchto přípravků klesla v ČR v období 2008 až 2018 přibližně o 50 %. Pokračuje tak trend celkového poklesu jejich spotřeby.


5.11.2021

Ministerstvo zemědělství podpoří také v roce 2022 obnovu a údržbu kulturních a venkovských prvků v krajině

K oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím tohoto programu v příštím roce rozdělí žadatelům 47,3 milionu korun, což je ve srovnání s rokem 2021 o 17,3 milionu více.


6.5.2021

Výroba a použití lihu pro dezinfekci bude mít od července upravená pravidla

Nové povolení na zvláštní denaturaci lihu k výrobě dezinfekce začne platit od 1. července 2021.


29.4.2021

Trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 procent. Obyvatelé ČR spotřebovali biopotraviny za 5,26 miliardy korun

Trh s biopotravinami v České republice nadále roste, tento trend trvá už od roku 2011. Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.


23.4.2021

Čína se otevírá českému krmivu. Ministerstvu zemědělství se po šesti letech podařilo dojednat povolení k vývozu krmných směsí

Pětice českých krmivářských firem může začít vyvážet své výrobky do Číny. Českému Ministerstvu zemědělství (MZe) se po složitém šestiletém vyjednávání s čínským Generálním ředitelstvím cel, které musí schválit každou exportní zemi a každý typ dováženého produktu, podařilo získat povolení k vývozu krmných směsí.


15.4.2021

Účastníci ministerské konference se shodli na vzniku systému pro sdílení znalostí o rizicích pro panevropské lesy

K plnění vize pro evropské lesy 2030, kdy jsou tyto lesy udržitelně obhospodařovány, aby byly odolné, zdravé, produktivní a multifunkční a aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, se zavázala bratislavská ministerská konference procesu FOREST EUROPE.


29.1.2021

Ministerstvo zemědělství zahájí příjem žádostí o dotace na údržbu kulturních a venkovských prvků

Ministerstvo zemědělství zahájí o půlnoci z 31. ledna na 1. února 2021 příjem žádostí o dotaci v rámci programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Příjem žádostí bude do půlnoci 19. února 2021 nebo do vyčerpání rozpočtu. Tento program je určen ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic.


1.12.2020

Ministerstvo zemědělství poskytlo nevládním organizacím informace k připravované Zelené architektuře, aby se k ní mohly vyjádřit

Nevládní zemědělské a ekologické organizace dostaly od Ministerstva zemědělství (MZe) v předstihu informace o chystané Zelené architektuře, aby se k ní mohly vyjádřit, případně vznést připomínky.


24.11.2020

Ministerstvo zemědělství bude v pátek jednat s Evropskou komisí o nových strategiích, které jsou součástí Evropské zelené dohody

Hlavním cílem Evropské zelené dohody, kterou představila Evropská komise (EK) v prosinci 2019, je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Na tento strategický dokument letos v květnu navázaly Strategie od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biologickou rozmanitost. Obě obsahují řadu velmi ambiciózních cílů v oblasti klimatu a životního prostředí, které jsou vztaženy k roku 2030.


24.11.2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady dotačního programu Agricovid potravinářství

Dnes, 24. listopadu 2020, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých stránkách Zásady, kterými se na základě rozpočtových pravidel stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru. Podmínkou žádosti je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. března do 30. listopadu 2020.


18.11.2020

Evropský antibiotický den: V ČR se od roku 2008 snížila spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat o více než 50 %

V České republice dlouhodobě pokračuje snižující se trend používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat. Svědčí o tom výrazný pokles jejich spotřeby o více než 50 %.


6.11.2020

Rozšiřuje se doba lovu bažantů v bažantnicích a také dalších druhů zvěře

Ministerstvo zemědělství (MZe) novelizovalo vyhlášku o době lovu jednotlivých druhů zvěře, změna se konkrétně týká bažanta obecného, orebice rudé, krocana obecného, perličky obecné a siky Dybowského.


3.11.2020

Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2021

Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví podmínky pro poskytování národních zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách najdou pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.


30.10.2020

Upozornění na změnu zabezpečení aplikací MZe!

K 1. listopadu dojde ke změně zabezpečení aplikací Ministerstva zemědělství na úrovni šifrovacích protokolů.


25.9.2020

Ministr zemědělství navštívil Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Hlavními tématy návštěvy ministra zemědělství Miroslava Tomana v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem byly chov koní, hospodaření s vodou v krajině a s tím související obnova Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, jež je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO.


21.7.2020

Nestátní majitelé lesů mohou ode dneška žádat Ministerstvo zemědělství o 4 miliardy korun na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Ministerstvo zemědělství (MZe) začíná dnes přijímat žádosti nestátních majitelů lesů o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Celkem jde o 4 miliardy korun ze státního rozpočtu.


1.7.2020

Zemědělci můžou začít žádat o podpory na závlahy

Od 1. července otevřelo Ministerstvo zemědělství (MZe) třetí Výzvu k podávání žádostí o podporu v programu „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“.


30.6.2020

Evropská komise uznala, že se mýlila, když chtěla pokutovat Českou republiku za údajné nedostatky při kontrolách zemědělských dotací

Česká republika stáhla žalobu na Evropskou komisi, která uznala, že ČR provádí kontroly welfare zvířat správně a vrátila finanční korekci 35 tisíc eur (přibližně 1 milion korun).


6.5.2020

Informace o prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů

Zítra, tedy 7. 5. 2020, nabude účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v souvislosti se vznikem a rozšířením výskytu koronaviru SARS CoV- 2 v ČR.


22.4.2020

Vinohradníci nebudou muset platit pokuty za nevysazení révy. Doporučilo to Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) doporučilo nedávat pokuty vinohradníkům, kteří kvůli koronavirové krizi a omezeními s tím spojenými nestihnou včas osázet vinice. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský s tím souhlasil a pokuty udělovat nebude.


25.2.2020

Evropská unie připravuje strategii budoucího směřování evropského zemědělství - vyjádřit se k ní mohou všichni občané

Evropská komise dne 17. 2. 2020 spustila veřejnou konzultaci k „cestovní mapě“ tzv. roadmap ke Strategii od zemědělce ke spotřebiteli („Farm to Fork“).


27.1.2020

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství upřesňuje značení typů chleba, definuje pekárnu a novou skupinu těstovin

Nová vyhláška pro mlýnské, pekařské, cukrářské a těstárenské výrobky zavádí srozumitelnou legislativu pro spotřebitele a výrobce, a to zejména při označování výrobků. Vyhláška mimo jiné definuje technické pojmy, uvádí aktuální technologické možnosti a širší vymezení fyzikálních i chemických ukazatelů a upřesňuje senzorické požadavky.


24.1.2020

Ministerstvo připravilo nové nástroje na předcházení škodám zvěří

Ministerstvo zemědělství připravilo a do meziresortního připomínkového řízení rozeslalo návrh novely zákona o myslivosti, který umožní ekonomicky výhodněji a administrativně jednodušeji snižovat škody způsobené zvěří při obnově kalamitních ploch v lesích.


22.1.2020

Mezinárodní rok zdraví rostlin zahájen

Zdraví kulturních a planě rostoucích rostlin je jedním z předpokladů zachování života na zemi.


9.1.2020

Ministerstvo zemědělství opět jezdí elektromobilem od ČEZ

Zaměstnanci Ministerstva zemědělství budou při své práci využívat elektromobil. Vůz dnes ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi předal předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.


19.12.2019

Kontroly u zemědělců byly v pořádku. Česká republika nemusí vracet 151 tisíc EUR, rozhodl Evropský soud

Výtky Evropské komise ohledně kontrol zemědělců v rámci opatření Programu rozvoje venkova byly neopodstatněné. Česká republika tak nemusí vracet původně vyměřenou korekci 151 tisíc EUR. Rozhodl o tom Tribunál Soudního dvora EU, jehož rozhodnutí dnes ČR obdržela.


6.12.2019

Reakce MZe na petici o zdravé krajině

Podpora přírody, krajiny, půdy, vody a druhové pestrosti patří k prioritám Ministerstva zemědělství, které už přijalo a i do budoucna plánuje přijímat opatření na jejich ochranu. S obsahem petice jsme tedy ve shodě a můžeme uvést mnoho aktivit Ministerstva, která podporují zlepšení životního prostředí.


26.11.2019

Budoucnost českého včelařství: méně chemie, propagace kvalitního českého medu a další vzdělávání včelařů

Snižovat množství chemických prostředků na ochranu rostlin, vzdělávat začínající i zkušenější včelaře, propagovat regionální a registrované značky medu i jejich lepší dostupnost pro zákazníky.


14.11.2019

Peníze z podpor na dojený a masný skot vracet nemusíme

Česká republika odvrátila hrozící finanční korekci 300 milionů korun. Částku stanovila Evropská komise (EK) poté, co v ČR v létě 2018 uskutečnila audit na ověření správnosti postupů při poskytování evropských podpor na dojený a masný skot.

zobrazit po