přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis účinný od 4. 11. 2022

3.11.2022

Novela vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 325/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky navazuje na novelu zákona o spotřebních daních, která dočasně snižuje spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu, a vzhledem k unijním minimálním sazbám stanoveným směrnicí Rady 2003/96/ES z 27. 10 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, dočasně snižuje také výše vratek části spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě (tzv. zelená nafta). 

Předmětem vyhlášky je úprava způsobu výpočtu výše nároku na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese tak, aby byl v souladu s novelou zákona o spotřebních daních.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem