přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2023

27.9.2022

Novela zákona o rostlinolékařské péči

 

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 273/2022 Sb., kterým se mění zákon
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti 1. července 2023.

 

Cílem novely zákona je zejména:

 • zavedení povinnosti označovat přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele jedinečnými identifikátory ve formě tzv. dvourozměrných čárových kódů a zasílat údaje
  o pohybech těchto přípravků do úložiště dat spravovaného Ministerstvem zemědělství,
  a to za účelem zabránění falšování těchto přípravků,
 • elektronizovat záznamy o použití přípravků a pomocných prostředků po vzoru připravované evidence použití hnojiv,
 • zlepšit dostupnost přípravků na ochranu rostlin, a to zjednodušením procesu vzájemného uznávaní povolení pro použití přípravků pro vlastní potřebu,
 • v reakci na kalamitní přemnožení hraboše polního upravit procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při kalamitních stavech škodlivých organismů; v této souvislosti se zejména revidují definice a postupy
  při stanovení populační hustoty škodlivých organismů,
 • usnadnit aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve formě kapslí nebo granulí pomocí dronů, pokud nebude překročena výška 5 metrů nad pozemkem,
 • provést dílčí změny v oblasti nakládání s přípravky s cílem zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, např. v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem