přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nová legislativa k podmínkám při chovu psů a koček a ke vzdělání na úseku ochrany zvířat proti týrání

11.2.2013

Dne 30. ledna 2013 byly ve Sbírce zákonů publikovány dvě vyhlášky Ministerstva zemědělství, a to vyhláška č. 21/2013 Sb. o stanovení podmínek při chovu psů a koček a vyhláška č. 22/2013 Sb. o vzdělání na úseku ochrany zvířat proti týrání. Tyto vyhlášky jsou prováděcími právními předpisy k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který byl kvůli implementaci předpisů EU novelizován zákonem č. 359/2012 Sb. s účinností k 1. 1. 2013.

Vyhláška č. 21/2013 Sb. o stanovení podmínek při chovu psů a koček je pozůstatkem původní vyhlášky č. 5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu. Novelou zákona č. 359/2012 Sb. byla zrušena právní úprava řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení. V důsledku této změny byla v původní vyhlášce (č. 5/2009 Sb.) zrušena celá část týkající se veřejných vystoupení. Kvůli větší přehlednosti a čitelnosti právního předpisu byla zvolena forma zcela nové vyhlášky, která beze změn převzala celou zbývající část původní vyhlášky č. 5/2009 Sb. upravující podmínky ochrany zvířat při chovu – podmínky chovu psů a koček, jde-li o chovná zvířata.

Vyhláška č. 22/2013 Sb. o vzdělání na úseku ochrany zvířat proti týrání sjednocuje doposud roztříštěnou právní úpravu problematiky odborných kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání do jednoho uceleného předpisu. Dále zapracovává požadavky předpisů EU v oblasti odborné způsobilosti, a to především kurzů odborné přípravy pro získání odborné způsobilosti pro osoby, které se podílejí na úkonech souvisejících s porážením zvířat, dává do souladu kurzy na úseku ochrany pokusných zvířat s požadavky směrnice 2010/63/EU. Sjednocuje rovněž  podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem