přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Půda

Ministerstvo zemědělství v rámci Strategie resortu s výhledem do roku 2030 si klade za cíl zajištění přiměřeného potravinového zabezpečení. Pro možnost splnění tohoto strategické cíle je nezbytně nutné udržet strategickou výměru zemědělské půdy a to v odpovídající kvalitě. V posledních letech se zrychluje tempo vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu pro různé účely a stejně tak se velmi zásadně zrychlují degradační procesy. Odborníky vyhodnocené dopady klimatických změn mají přinést další zrychlení těchto degradačních procesů. Velké množství zemědělské půdy leží i v tzv. zastavitelných územích, tedy lze předpokládat, že v horizontu několika desítek let nebude tato půda disponibilní pro zemědělské účely. Z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství v rámci Strategie sleduje několik indikátorů zaměřených na kvantitu a kvalitu zemědělské půdy a připravuje řadu opatření, jak tyto indikátory naplňovat. Také spolupracuje s dalšími resorty např. s Ministerstvem životního prostředí, které má v ochranu zemědělského půdního fondu v gesci, na přípravě opatření legislativního i nelegislativního charakteru.

Ze Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 vyplývají následující strategické cíle:

  • Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje
  • Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny

Půda je od pradávna základním výrobním prostředkem v oblasti zemědělství a veškeré produkční i mimoprodukční funkce agrárního sektoru jsou s ní úzce svázané. Její ochrana je tedy klíčovým úkolem a to nejen ve vztahu k její úrodnosti (např. udržováním složek organické hmoty, ochrany struktury a zachování edafonu), ale rovněž při ochraně proti větrné a vodní erozi, nebo zabránění kontaminace půdy nežádoucími látkami.

Kontakty

Odbor průřezových činností a zemědělských informací

Oddělení půdy a geoprostorových informací

 

Resortní organizace MZe ve vztahu k ochraně půdy

Státní příspěvkové organizace:

Státní fond:

Veřejné výzkumné instituce:

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem