přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Překlad Referenční báze pro půdní zdroje 2014, aktualizovaná verze 2015

11.1.2019

Ministerstvo zemědělství vydalo překlad publikace World reference base for soil resources 2014, update 2015, publikovaný Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organisation) a schválený Mezinárodní unií půdních věd.

Publikace čerpá z moderních konceptů klasifikace půdy, včetně taxonomie půdy, legendy Půdní mapy světa 1988 (FAO), Référentiel Pédologique a ruských koncepcí. V současnosti existuje kromě anglické verze pouze ruská, španělská a francouzská jazyková verze, v rámci druhého vydání (z roku 2006) pak slovenská jazyková verze. Druhé a třetí vydání však není kompatibilní a došlo zde k podstatným změnám v klasifikaci.

Publikace slouží jako přenosný můstek pro vědecké, akademické a odborné účely na poli mezinárodní klasifikace, korelace, komunikace a spolupráce mezi a poznatky nabytými u nás a v zahraničí a také se světovou literaturou. Jedná se o unikátní publikaci, kdy diagnostická kritéria odpovídají stávajících systémů tak, aby korelace s národními a mezinárodními systémy byla co nejpřímější a nejjednodušší.

Český překlad této publikace je volně přístupný na stránkách eAGRI a na stránkách www.fao.org.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem