přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Videospoty

9.11.2017

Aktuální videospoty s tématikou ochrany půdy.

Aplikace Půda v číslech

Ve spolupráci s VÚMOP - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy jsme připravili aplikaci Půda v číslech, která poskytuje statistiky o zemědělské půdě, zpřístupňuje informace o potenciální erozi půdy – vodní i větrné, o zamokřených a vysychavých půdách, o půdách zranitelných utužením a acidifikací, o existenci, stavu a výměře meliorací a o meziročních změnách těchto a dalších jevů.

Ztráta půdy

Jak se měří ztráta půdy? Podívejte se na práci VÚMOP - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr/videos/1836660496375933/

Trendy půdních vlastností

Od roku 2015 probíhá výzkumný úkol Využití archivních dat ke stanovení trendů změn půdních vlastností. Experimentální a teoretické práce zaměřené na získání nových poznatků o degradaci zemědělských půd, respektive ověření degradačních trendů produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy, včetně získání nových postupů a návrhů řešení případných negativních trendů.

Jak probíhá praktické hodnocení kvality půdy v terénu? Podívejte se.

https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr/videos/1782892998419350/

Demonstrační farmy

Náš projekt „Demonstrační farmy“ ostatním zemědělcům poskytuje poradenství a názorné ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. V letošním roce je projekt zaměřen především na péči o půdu.

Podívejte se informační video z jedné naší demonstrační farmy - Pooslaví Nová Ves.

https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr/videos/1715181471857170/

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem