přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Strategické cíle v oblasti půdy do roku 2030

Oblast půdy je ve Strategii řešena v kapitole Zemědělství prostřednictvím strategických cílů A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny a A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků.

Příklady opatření k naplňování strategických cílů

A.8 A.2
Důsledné využívání všech možností ochrany půdy v rámci resortní a meziresortní spolupráce Vytvoření vzorové pachtovní smlouvy

Podstatné zvýšení efektivnosti transferu výsledků zemědělského výzkumu, poradenství a vzdělávání

zaměřeného na procesní, výrobkové i ekonomické aspekty zemědělské výroby a komplexní podniková

řešení s cílem růstu efektivnosti zemědělských podniků

Usilovat o soulad intenzivní zemědělské výroby s ochranou půdy

Vytváření podmínek pro zajištění kvalitní generační obměny všech kategorií pracovníků v zemědělství, včetně managementu podniků

Rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje „Protierozní kalkulačka“ Dokončení digitalizace komplexního průzkumu půd

Pokračující modernizace podniků, včetně závlahových systémů, s důrazem na technologické a výrobkové inovace ve vzájemné spolupráci s dodavatelským

a zpracovatelským sektorem.

Zastavení degradace zemědělské půdy zejména nadměrnou erozí, utužením, úbytkem organické hmoty

 

Podpora přirozeného zadržování a vsakování vody do půdy

 

Snížení tempa úbytků zemědělského půdního fondu, zejména nejkvalitnějších půd

 

Motivace uživatelů ke zvyšování podílu vlastní půdy

 

Podpora realizace pozemkových úprav

 

 

Příklady dotační politiky

  • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

  • Podpora nákupu půdy (dotace části úroků z úvěru)

  • Úvěry na nákup půdy

Související odkazy