přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Regionální potravina

Značka „Regionální potravina“ reprezentuje to nejlepší produkce v každém z krajů. Výrobky musí být vyrobeny z lokálních surovin a mít vazbu na svůj kraj - ať již tradičním způsobem výroby nebo originální regionální recepturou.

                               

Značku „Regionální potravina“ uděluje na základě krajských soutěží Ministerstvo zemědělství ve 13 krajích České republiky nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům. Výrobky musí být vyrobeny z lokálních surovin a mít vazbu na svůj kraj - ať již tradičním způsobem výroby nebo originální regionální recepturou. Odborné poroty vybírají vždy 1 vítězný výrobek v 9 kategoriích. Oceněné výrobky získávají certifikát ministra zemědělství a právo užívat značku „Regionální potravina“ daného kraje po dobu 4 let. Soutěžit o značku „Regionální potravina“ mohou pouze malé a střední podniky do 250 zaměstnanců.

Jedním z hlavních cílů značky „Regionální potravina“ je podpora opravdu kvalitních lokálních potravin na našem trhu. Díky krátkým distribučním cestám jsou lokální potraviny mnohem čerstvější než potraviny, které k nám putují z velké dálky, čímž se méně zatěžuje životní prostředí. Neméně důležitá je také podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

Další informace vč. přihlášky naleznete na stránkách Státního zemědělského a intervenčního fondu nebo na stránkách Regionalnipotravina.cz.

Přílohy