přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodej potravin přes internet

16.4.2020

Internetový prodej potravin je jednou z forem prodeje na dálku, tj. uzavírání smluv distančním způsobem, za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Z hlediska potravinového práva je ten, kdo prodává potraviny (uvádí potraviny na trh) prostřednictvím internetu, považován dle čl. 3 odst. 2 a odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, za provozovatele potravinářského podniku, který je zodpovědný za bezpečnost, jakost, správné označování nabízených produktů a dodržování ostatních požadavků (hygiena, skladování atd.).

Provozovatel potravinářského podniku musí splňovat níže uvedené základní povinnosti. Kromě těchto mohou existovat další specifické požadavky pro jednotlivé druhy prodávaných potravin.

Provozovatel potravinářského podniku, který chce prodávat prostřednictvím internetu, musí

 1. uvádět na trh bezpečné potraviny,

 2. splnit informační povinnosti („registrovat se“) u příslušného dozorového orgánu,

 3. identifikovat se (zveřejnit údaje o sobě např. v obchodních podmínkách nebo v kontaktech),

 4. respektovat práva spotřebitele,

 5. nepoužívat nekalé obchodní praktiky,

 6. poskytnout informace o prodávané potravině,

 7. dodržet zákonné požadavky na související reklamu,

 8. zajistit sledovatelnost nabízených potravin,

 9. dodržet hygienické požadavky při prodeji potravin,

 10. zajistit okamžité stažení nebezpečné potraviny z trhu.

Další podrobnější informace k této problematice naleznete v příručce Internetový prodej - Základní požadavky na provozovatele potravinářského podniku vydané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem