přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Doporučení pro nákupování potravin přes internet

16.4.2020

Doporučení týkající se nakupování potravin přes internet.

V případě, že kupujete potraviny na internetu pro svou soukromou spotřebu a prodávající je podnikatelem, uzavíráte tzv. spotřebitelskou smlouvu uzavřenou na dálku. Jako spotřebitel při nákupu potravin přes internet požíváte ochranu především podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Za spotřebitelskou smlouvu uzavřenou na dálku se považuje smlouva, při jejímž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku (např. elektronická pošta nebo objednávkový formulář na webových stránkách), tedy takové, které umožňují její uzavření bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. V praxi se uzavřením smlouvy v případě nákupu potravin přes internet většinou rozumí vyplnění a potvrzení objednávkové formuláře a souhlas kupujícího s obchodními podmínkami prodávajícího.

Pokud na internetu prodává potravinu fyzická nepodnikající osoba, je třeba si uvědomit, že kromě využití některých ustanovení občanského zákoníku máte méně možností, jak v případě problémů s nákupem či se zbožím zjednat nápravu.

Je důležité si uvědomit, že existují různé formy internetových obchodů, kde je možné potraviny koupit, nejedná se jen o klasické e-shopy, ale také o různé typy elektronických tržišť (inzertní portály, slevové portály, srovnávače cen s e-shopem) až po prodej na sociálních sítích. Vždy je třeba mít na paměti následující doporučení:

  1. Zkontrolujte si, zda nabízené potraviny nejsou na seznamu rizikových webových stránek a výrobků.

  2. Zamyslete se nad tím, zda jsou pro vás webové stránky důvěryhodné.

  3. Zjistěte si co nejvíce informací o prodávajícím.

  4. Seznamte se důkladně s obchodními podmínkami a se svými právy.

  5. Zjistěte si co nejvíce informací o potravině, kterou chcete koupit.

  6. Dávejte si pozor na nekalé obchodní praktiky prodejce.

  7. Chraňte své osobní údaje.

Další užitečné informace naleznete v Příručce pro spotřebitele – Nakupování potravin na internetu vydané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem