přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
16.4.2020

Doporučení pro nákupování potravin přes internet

Doporučení týkající se nakupování potravin přes internet.


16.4.2020

Prodej potravin přes internet

Internetový prodej potravin je jednou z forem prodeje na dálku, tj. uzavírání smluv distančním způsobem, za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.


30.8.2018

Dovoz potravin do České republiky

Základní informace k dovozům potravin z členských států EU a ze 3. zemí.


28.8.2018

Zahájení činnosti v potravinářství

Základní informace a podmínky pro provozování činnosti v potravinářství pro budoucí provozovatele potravinářského podniku.


31.3.2023

Vydání stanoviska MZe k žádosti o koncesi (pro výrobu a úpravu lihu)

Ministerstvo zemědělství je na základě zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, kompetentní k vydání stanoviska ke koncesi pouze v rozsahu "Výroba a úprava kvasného lihu,...


31.3.2023

Vydání rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice

Rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provádět pěstitelské pálení jako službu pěstitelům ovoce v souladu...


20.8.2021

Vydání stanoviska MZe k žádosti o koncesi ("Výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů")

Celý název koncese je "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů...