přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
31.10.2022

Seminář ke sledovatelnosti tabákových výrobků

Dne 20. 6. 2022 se na Ministerstvu zemědělství konal úvodní seminář Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, s. p. určený pro zástupce výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků.


22.1.2021

Nová verze XML Creator 1.4.0

Upozornění na novou verzi nástroje XML Creator 1.4.0, která byla vydána 15. 12. 2020 a která je ke stažení v online knihovně CIRCABC v sekci pro tabákové výrobky.


22.1.2021

Tabákové výrobky po vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje oznámení Evropské komise zúčastněným stranám týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie k 1. 2. 2020 a uvádění na trh tabákových a souvisejících výrobků.


22.5.2019

Publikace sekundární legislativy vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku

Dne 15. prosince 2017 byla přijata sekundární legislativa vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku v návaznosti na čl. 15 a čl. 16 směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.


22.5.2019

Jmenování STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, s. p. vydavatelem jedinečného identifikátoru tabákových výrobků

Dne 19. 10. 2018 bylo zveřejněno USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. října 2018 č. 671 o jmenování Státní tiskárny cenin, s. p. vydavatelem jedinečného identifikátoru tabákových výrobků.


22.5.2019

Příručka pro zúčastněné strany k systému sledovatelnosti tabákových výrobků

Evropská komise vydala Příručku pro zúčastněné strany pro systém sledovatelnosti a bezpečnostní prvky pro tabákové výrobky v EU, která je základním informačním materiálem pro hospodářské subjekty zapojené do výroby, dovozu, distribuce a prodeje tabákových výrobků.


22.5.2019

Jmenování provozovatele sekundárního úložiště a zpřístupnění seznamu specifikací a společného datového slovníku

Dne 21. prosince 2018 Evropská komise jmenovala společnost Dentsu Aegis Network Switzerland AG provozovatelem sekundárního úložiště podle článku 27 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.


22.5.2019

Testovací prostředí sekundárního úložiště

Hospodářské subjekty mají možnost se registrovat do autentizované sekce na stránkách https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com zřízených provozovatelem sekundárního úložiště, společností Dentsu Aegis Network Switzerland AG.


22.5.2019

Společný seminář ke sledovatelnosti tabákových výrobků

Dne 24. 4. 2019 se na Ministerstvu zemědělství konal společný seminář Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, s. p., Ministerstva financí, Celní správy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších dotčených hospodářských subjektů.


22.5.2019

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/691

Dne 3. 5. 2019 vstoupilo v platnost nové rozhodnutí Komise (EU) 2019/691 ze dne 2. května 2019, kterým se v souladu s čl. 4 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) 2018/574 povoluje hospodářským subjektům využívat služeb jiného vydavatele identifikátorů.