přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Publikace sekundární legislativy vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku

27.5.2019

Dne 15. prosince 2017 byla přijata sekundární legislativa vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku v návaznosti na čl. 15 a čl. 16 směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.

Prováděcí akty byly publikovány v Úředním věstníku EU dne 16. dubna 2018 a vstoupily v platnost 6. května 2018.

Jedná se o následující právní předpisy:

  1. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků;
  2. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků;
  3. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.

Bližší informace o sledovatelnosti tabákových výrobků jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce http://www.szpi.gov.cz/  (Sekce Informace – Podnikatelé – Tabákové výrobky – Sledovatelnost tabákových výrobků).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem