přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plýtvání potravinami

Seznam organizací, kterým mohou obchodníci darovat potraviny v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Další neziskové organizace, které chtějí potraviny přerozdělovat potřebným, se mohou k této činnosti přihlásit na Ministerstvo zemědělství.

Evropská komise odhaduje, že jen v EU se každoročně vyplýtvá 90 milionů tun potravin, což je asi 173 kg na osobu. Velká část těchto potravin je ještě vhodná k lidské spotřebě. Podle Evropské komise rostoucí počet analýz zpochybňuje dlouhodobou udržitelnost nynějších trendů v produkci a spotřebě potravin. Potravinový systém má i velký vliv na životní prostředí emisemi skleníkových plynů, využíváním vody a půdy a užíváním chemických hnojiv a pesticidů.

Cílem Evropské komise je snížení potravinového odpadu do roku 2020 o 50%. Bližší informace naleznete na stránkách: ec.europa.eu.

Ministerstvo životního prostředí

Komplexní problematiku odpadů řeší ministerstvo životního prostředí v programu předcházení vzniku odpadů v ČR. Bližší informace naleznete na stránkách: www.mzp.cz.

Potravinová banka

Fungujícím opatřením snižujícím vznik odpadů z potravin a využívání potravin jsou potravinové banky. Shromažďují zdarma potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Bližší informace naleznete na stránkách: www.potravinovabanka.cz.

Potravinářská komora ČR

Potravinářská komora ČR vytvořila dokument „Programy prevence vzniku odpadů“, který mapuje hospodaření s odpady vznikajícími v potravinářském průmyslu a předcházení vzniku odpadu v jednotlivých společnostech v ČR. Bližší informace naleznete na stránkách www.foodnet.cz.

Na těchto stránkách naleznete též český překlad společného prohlášení k plýtvání s potravinami FoodDrinkEurope a Evropské federace potravinových bank zahrnující provozovatele potravinářských podniků napříč evropským dodavatelským potravinářským řetězcem „Každý drobek se počítá“. Původní verzi v angličtině naleznete na stránkách everycrumbcounts.eu.

Další související odkazy:

Problematikou předcházení vzniku odpadů se zabývá též České ekologické manažerské centrum (CEMC), které je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bližší informace naleznete na stránkách:
www.tretiruka.cz
www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/

Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR provedlo v dubnu 2014 průzkum týkající se plýtvání s potravinami. Zprávu „Občané o způsobu zacházení s potravinami“ naleznete na stránkách
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1757-obcane-o-zpusobu-zachazeni-s-potravinami-duben-2014.

Aktivity věnované předcházení vzniku odpadů v jednotlivých členských státech naleznete (v angličtině) na stránkách The European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production (mezinárodní konsorcium specialistů partnerských organizací z úřadů pro životní prostředí a výzkumných společností) scp.eionet.europa.eu.

Tiskovou zprávu Evropského svazu obchodu EuroCommerce (v angličtině) týkající se udržitelného evropského potravinového řetězce ze dne 29.4.2014 naleznete na stránkách www.eurocommerce.be.

Deklarace, ke které se vztahuje tisková zpráva je k dispozici také na stránkách www.eurocommerce.be.


26.4.2023

Seznam oprávněných příjemců darovaných potravin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 161 KB)


1.1.2020

Rozdíl mezi "datem spotřeby" a "datem minimální trvanlivosti"

V přiloženém dokumentu naleznete vysvětlení pojmů "datum spotřeby" a "datum minimální trvanlivosti". Porozumění těmto výrazům je nezbytné pro všechny spotřebitele obecně, zvláště pro ty, kteří se snaží omezit plýtvání potravinami. Samozřejmostí je jejich znalost provozovateli potravinářských podniků na všech úrovních (výrobci, distributoři, majitelé obchodů, restaurací atp.).


1.1.2020

Stanovisko MF k DPH u darovaných potravin

Vzhledem k tomu, že otázky kolem platby DPH u darovaných potravin jsou často diskutovány v médiích, požádali jsme Ministerstvo financí o stanovisko k dané problematice.


1.1.2020

Srovnávací studie Evropské komise týkající se legislativy a praxe ve vztahu k darovaným potravinám (text v anglickém jazyce)

Prezentace studie a krátké shrnutí. Studie byla provedena v červnu tohoto roku ve čtyřech evropských regionech u vybraných dvanácti členských států. Spolu s analýzou situace byly vytypovány čtyři překážky bránící darování potravin a vytvořena doporučení pro jejich minimalizování.


1.1.2020

EK vyzývá organizace soukromého sektoru, aby se staly členy EU Platformy - Potravinový odpad a potravinové ztráty

Evropská Komise a Ministerstvo zemědělství vyzývají k účasti na EU Platformě – Potravinový odpad a potravinové ztráty.


1.1.2020

Jak mohu omezit plytvaní potravinami

Evropská komise sestavila desatero rad, které by mohly pomoci spotřebitelům v boji s plýtváním potravinami.


28.5.2019

Seznam oprávněných příjemců darovaných potravin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 196 KB)

Ministerstvo zemědělství stanovilo v návaznosti na poslední novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích seznam oprávněných příjemců darovaných potravin.