přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
3.3.2022

Evropské nařízení pro úplnou (obecnou) denaturaci lihu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 369 KB)

Nařízení Komise (ES) č. 3199/93, ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1880 ze dne 30. listopadu 2018, o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, stanovuje denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné (obecné) denaturaci lihu. Líh denaturovaný dle tohoto nařízení lze rovněž volně dovážet/vyvážet z/do ostatních členských států.


3.3.2022

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky v užití denaturačního prostředku DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 26 KB)

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o povolení výjimky v užití denaturačního prostředku dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je možno podat i v jiném formátu; důležité je, aby obsahovala rozsah informací, které jsou uvedeny ve vzoru žádosti.

Bližší informace podá Ing. Filip Růžička (tel.: 221 814 637) a Ing. Zdeněk Švec (tel.: 221 812 795).


20.8.2021

Informace Ministerstva zemědělství k domácí, tj. nepovolené výrobě lihu v ČR

Článek obsahuje informaci k domácí, tj. nepovolené výrobě lihu v ČR.


20.8.2021

Vydání stanoviska MZe k žádosti o koncesi (pro výrobu a úpravu lihu)

Ministerstvo zemědělství je na základě zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, kompetentní k vydání stanoviska ke koncesi pouze v rozsahu "Výroba a úprava kvasného lihu,...


3.3.2022

Vydání rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice

Rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provádět pěstitelské pálení jako službu pěstitelům ovoce v souladu...


20.8.2021

Vydání stanoviska MZe k žádosti o koncesi ("Výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů")

Celý název koncese je "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů...


32008R0110: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných...