přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
18.10.2022

Informace Ministerstva zemědělství k domácí, tj. nepovolené výrobě lihu v ČR

Článek obsahuje informaci k domácí, tj. nepovolené výrobě lihu v ČR.


18.10.2022

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky v užití denaturačního prostředku DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 26 KB)

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o povolení výjimky v užití denaturačního prostředku dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je možno podat i v jiném než uvedeném formátu; důležité však je, aby obsahovala rozsah informací, které jsou uvedeny ve vzoru žádosti.

Bližší informace podá Ing. Filip Růžička (tel.: 221 814 637) a Ing. Zdeněk Švec (tel.: 221 812 795).


3.3.2022

Evropské nařízení pro úplnou (obecnou) denaturaci lihu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 369 KB)

Nařízení Komise (ES) č. 3199/93, ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1880 ze dne 30. listopadu 2018, o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, stanovuje denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné (obecné) denaturaci lihu. Líh denaturovaný dle tohoto nařízení lze rovněž volně dovážet/vyvážet z/do ostatních členských států.


20.8.2021

Vydání stanoviska MZe k žádosti o koncesi (pro výrobu a úpravu lihu)

Ministerstvo zemědělství je na základě zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, kompetentní k vydání stanoviska ke koncesi pouze v rozsahu "Výroba a úprava kvasného lihu,...


18.10.2022

Vydání rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice

Rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provádět pěstitelské pálení jako službu pěstitelům ovoce v souladu...


20.8.2021

Vydání stanoviska MZe k žádosti o koncesi ("Výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů")

Celý název koncese je "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů...


32008R0110: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných...