přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zvýšení limitů dusičnanů a dioxinů v potravinách

11.1.2012

Nařízení 1258/2011/EU zvyšuje o 500 mg/kg max. limity pro dusičnany v čerstvém špenátu a salátu. Byla změněna metodika u dioxinů a dioxinům podobných tzv. polychlorovaným bifenylům (PCB) a v souvislosti s tím zpřesněny stanovené limity.

Navzdory pokroku dosaženému ve správné zemědělské praxi v oblasti omezování přítomnosti dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu a přísnému uplatňování této správné zemědělské praxe, nelze v některých regionech Evropské unie soustavně splňovat dosavadní limity dusičnanů v hlávkovém salátu a čerstvém špenátu.

Hlavním faktorem jsou klimatické, a zejména světelné podmínky, které producenti nemohou řídit ani změnit. Proto jsou některé limity pro čerstvý špenát a salát zvýšeny o 500 mg/kg. Ve výsledku odhadovaná expozice dusičnanům ze zeleniny pravděpodobně nepřináší významné zdravotní riziko, a uznávané pozitivní vlivy konzumace zeleniny tudíž převládají.

Na základě vědecké zprávy EFSA „Výsledky monitorování PCB bez dioxinového efektu v potravinách a krmivech“ byla přehodnocena metodika analýz vzhledem k zjištění o dosud rozdílné mezi kvantifikace v různých laboratořích. Limity pro "sumu dioxinů" a "sumu dioxinů a PCB podobných dioxinům" byly upraveny a nově byly doplněny i limity pro "sumu šesti indikátorových PCB bez dioxinového efektu".

Finsku, Švédsku a Lotyšsku byla na jejich žádost povolena výjimka pro limity u lososa z oblasti Baltského moře při splnění určitých podmínek. Tyto země musí zajistit, aby se takový losos nedostal na trh v jiných členských státech. Tato dočasná povolená odchylka se stala trvalou.

Podrobné informace o dioxinech a PCB, nařízení 1258/2011/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES o limitech kontaminantů (tabulku se stanovenými limity) a nařízení 1259/2011/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES o limitech kontaminantů, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách, můžete najít na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.

Zdroj: ÚZEI

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem