přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vědecké stanovisko k toxinům T-2 a HT-2

20.1.2012

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal stanovisko vědeckého Panelu pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (Panel CONTAM) ke zdravotním rizikům (pro lidi a zvířata) způsobeným přítomností toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech.

T-2 a HT-2 jsou mykotoxiny produkované různými druhy rodu Fusarium. Evropská komise požádala EFSA o vědecké stanovisko  k  riziku pro zdraví lidí a zvířat, spojené s přítomností toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech.

EFSA  shromáždil celkem  20 519 výsledků z 22 evropských států, v průběhu let 2005 - 2010, o obsahu těchto toxinů v potravinách, krmivech a v nezpracovaném obilí.

Nejvyšší koncentrace součtu toxinů T-2 a HT-2 byla zjištěna v obilí,  ve výrobcích z mouky,  zejména pak v ovsu a ovesných výrobcích. Obilí a z obilí vyrobené potraviny, především chléb, vybrané pekařské výrobky, výrobky z mouky  a snídaňové cereálie, tvoří významný příspěvek  k celkové expozici  těmito toxiny. Toxin T-2 je rychle metabolizován ve velkém množství produktů, HT-2 bývá hlavním metabolitem.

Použitím těchto dat a srovnávacích analýz stanovil Panel CONTAM tolerovatelný denní  příjem  (TDI)  100 ng/kg b.w. (živé hmotnosti) pro součet obou toxinů.

Odhad chronické dietní expozice pro populaci všech věkových kategorií k součtu toxinů T-2 a HT-2, založený na dostupných datech, je nižší než TDI 100 ng/kg b.w., a nepůsobí  tudíž žádné zdravotní obtíže.

Více informací a stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem