přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povinné uvádění data zmrazení na mase a rybách

19.1.2012

Nařízení 16/2012/EU doplňuje požadavky stanovené nařízením 853/2004/ES o povinné uvádění data zmrazení na mase a rybách dodávaných zpracovatelům.

Potravinová legislativa Evropské unie zahrnuje široké spektrum tematických oblastí, které řeší ochranu zdraví a ekonomických zájmů spotřebitelů, ochranu korektní hospodářské soutěže a řízení společného trhu. EU zajišťuje bezpečnost a nezávadnost potravin (především zajišťování hygieny a kontroly, veterinární a mikrobiologické požadavky), ale také opatření, která mají umožnit spotřebiteli kvalifikovaněji si vybírat ze širokého sortimentu potravin, a tím přispívat ke zlepšení výživy a zdravotního stavu (fortifikace potravin, výživová a zdravotní tvrzení, nutriční označování).

Zásilky zmrazeného masa (včetně zvěře) a ryb dodávané do zpracovatelských podniků budou muset být od 1. července 2012 podle nařízení 16/2012/EU označeny datem porážky/ulovení/výlovu a případného dělení masa a datem zmrazení (jedním nebo oběma, pokud se data liší), aby podniky měly podklad pro rozhodnutí o nezávadnosti produktu.

Důvodem vydání tohoto nařízení je, že tato sféra není pokryta nařízením o označování potravin – to je určeno jen pro konečné produkty. Zkušenosti z používání nařízení 853/2004/ES o hygieně živočišných produktů ukázaly, že jsou zapotřebí podrobnější pravidla.

Pokud jsou v dodávce šarže surovin s různými daty výroby a zmrazení, uvádí se starší datum.  Forma uvádění těchto údajů není předepsaná, ale údaje musí být pro příjemce dosažitelné.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem