přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nanotechnologie v potravinářství

19.12.2011

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. zajistilo pro Českou technologickou platformu pro potraviny vydání publikace Nanotechnologie v potravinářství.

Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaných technologií současnosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom rozměru (0,1-100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy.

Záměrem publikace je podat stručný přehled o současném vývoji v oblasti využití nanotechnologie v potravinářství a seznámit s potenciálními aplikacemi nanotechnologie v potravinářském sektoru.

Výhody této technologie jsou známy. Vzhledem k tomu, že z pohledu legislativy EU se jedná o novou kategorii technologie výroby - tzv. „novel food“, je nezbytné schválení Evropské komise. K udělení schválení je nutno předložit mj. i dlouhodobé studie prokazující bezpečnost použití pro lidský organismus, zejména z pohledu dlouhodobé konzumace.

Potravina nebo její složka vyskytující se v podobě umělých nanomateriálů musí být jasně označena – v závorce za složkou slovem „nano“. V době přípravy této příručky nebyl schválen v rámci EU žádný produkt nanotechnologie pro přímou konzumaci.

Podrobnější informace o využití nanotechnologií a nanomateriálů, přehledu aplikací v potravinovém řetězci, legislativě, výrobcích potravin, databázi výrobků a spotřebitelích můžete najít ve výše uvedené publikaci Ing. Alexandry Kvasničkové z Ústavu zemědělských a ekonomických informací (ÚZEI) na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.

Zdroj: ÚZEI

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem