přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodika provádění studií trvanlivosti pro Listeria monocytogenes

22.1.2013

NRL pro Listeria monocytogenes SVS ČR zpracovala metodiku provádění studií trvanlivosti pro Listeria monocytogenes u potravin určených k přímé spotřebě. Provádění těchto studií trvanlivosti je definováno v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena především pro provozovatele potravinářských podniků (PPP), inspektory příslušných dozorových orgánů a laboratoře, které se budou o provádění těchto studií ucházet.

Cílem této metodiky je, kromě jiného, sjednotit provádění studií pro jednotlivé PPP, umožnit jednotný přístup a vyhodnocení u příslušných inspektorů a stejně kvalitní provedení studie v různých laboratořích.
Při zpracování této metodiky jsme vycházeli především z dokumentu EU Community Reference Laboratory for Listeria monocytogenes „Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods", Version 2, November 2008, corrected 2009 29/04/2009.
Metodika provedení studie je rozdělena do dvou částí: a) metodika praxe b) laboratorní provedení.

První část metodiky se věnuje možnému členění výrobků u jednotlivých PPP a následnému odběru vzorků k provedení laboratorních testů. Laboratorní část studie detailně popisuje vlastní provedení a rozlišuje dva základní laboratorní mikrobiologické postupy:
a) „Challenge test" (expoziční test), kde se používají k testování uměle kontaminované vzorky,
b) studii trvanlivosti, kde se testují přirozené vzorky bez umělé kontaminace.

V závěru předložené práce jsou uvedena doporučení jak pro PPP, tak pro příslušné dozorové orgány.

autor: Ing. Kamila Grulichová, MZe

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem