přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informační centrum bezpečnosti potravin

IC Bezpečnosti potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) vzniklo v roce 2002 na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice. ICBP je součástí odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství. Jeho úkolem je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele.

Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

Informační centrum bezpečnosti potravin zajišťuje:

1) Internetové stránky a aplikace

Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz
Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci ČR. K dispozici jsou tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktuální informace o možném riziku z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i informace z oblasti výživových doporučení. Uživatelé internetových stránek mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail listu, tj. po zaregistrování je jim zasílán souhrn aktuálních informací v periodicitě, kterou si sami určí.

Rychlé informace o závadných potravinách na českém trhu
Prostřednictvím internetových stránek bezpecnostpotravin.cz se uživatelé mohou zaregistrovat k elektronickému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány. Další informace (i k hromadným registracím) na e-mailové adrese olafdeutsch@mzecz nebo na telefonním čísle 221 81 2361,  607 886 278.

Bezpečnost potravin A-Z
Slovník Bezpečnost potravin A-Z objasňuje základní termíny z  problematiky bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a z dalších souvisejících oborů. Slovník je volně dostupný z internetových stránek bezpecnostpotravin.cz. Vstup do slovníku Bezpečnost potravin A-Z zde.

Aplikace do mobilních telefonů "Víš co jíš?"

Odbor bezpečnosti potravin Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství  spustil novou aplikaci „Víš co jíš?“, určenou pro majitele mobilních telefonů, které pracují v operačním systému Android verze 2.3.3 (Gingerbread) a vyšších verzích. Nový program přináší do mobilních telefonů přehledný seznam povolených potravinářských přídatných látek (tzv. Éček) s jejich detailním popisem a výkladový slovník pojmů „Bezpečnost potravin A-Z“.

Nová aplikace do mobilních telefonů "Víš co jíš?" je ke stažení na adrese:  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.viscojis

Internetové stránky viscojis.cz
Internetové stránky viscojis.cz  jsou primárně určeny spotřebitelům. Na jejich tvorbě se podílejí odborníci z rezortu ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, a to ve spolupráci s odborníky z České zemědělské univerzity. Uvedené stránky poskytují seriózní a ověřené informace o potravinách, možných rizicích z konzumace potravin, výživových a hygienických doporučeních a řadu zajímavostí z domova i ze zahraničí.

Součástí webových stránek je aplikace, která je přímo vázaná na výukový program pro pedagogy 2. stupně ZŠ "Výživa ve výchově ke zdraví" a pracovní sešity, které jsou určené pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ.

Internetové stránky foodsafety.cz
Internetové stránky foodsafety.cz jsou určeny zahraničním uživatelům. Poskytují jim informace o tom, jak funguje v České republice systém zabezpečení nezávadných potravin. Uživatelé ze zahraničí mají k dispozici vybrané překlady tiskových zpráv dozorových orgánů a kontakty na organizace, které jsou součástí systému bezpečnosti potravin v ČR. Dostávají rovněž informace z koordinačního místa (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA.

2) Vzdělávací aktivity a přednášková činnost ICBP

Výukové programy pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ
Výukové programy vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému stravování“ - dospělá verze „5 klíčů k bezpečnému stravování“ - dětská verze.
Od roku 2011 programy volně čerpají i z programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Na realizaci zábavných programů pro děti se podílejí Sdružení Tereza a hudební skupina Vanda a Standa. Programy jsou nabízeny zdarma pouze předškolním zařízením a 1. stupni ZŠ.

Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ
Cílem přednáškové činnosti je představit nový produkt ICBP pro děti a pedagogy 2. stupně ZŠ. Téma bezplatných přednášek je sestaveno podle osnovy nového výukového programu pro pedagogy 2. stupně („Výživa ve výchově ke zdraví“). V rámci přednášky vedené jedním nebo dvěma odbornými lektory jsou probírána témata týkající se problematiky zdravé výživy, základních hygienických a stravovacích návyků, alimentárních onemocnění.

Přednášky pro dospělé spotřebitele
ICBP realizuje v omezené míře i přednášky pro dospělé spotřebitele a studenty středních škol. Cílem přednášek je poskytnout informace o fungování systému bezpečnosti potravin v ČR. Přednášky pro spotřebitele jsou plně hrazeny z prostředků MZe.

Hlavní témata přednášek:

  • Systém bezpečnosti potravin
  • Činnost Informačního centra bezpečnosti potravin (jak získat  informace)
  • Prevence onemocnění z potravin, zdravá výživa

Elektronická učebnice Výukový program pro resort MŠMTVýživa ve výchově ke zdraví
Elektronická učebnice  byla vypracována ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK a je určen pro pedagogy a žáky 2. stupně ZŠ. Cílem produktu je nabídnout rezortu MŠMT kvalitní produkt pro výuku žáků 2. stupně ZŠ, který vychází pouze z ověřených informačních zdrojů. Samotný program je rozdělen na šest základních témat:

  • Živiny a voda
  • Výživová doporučení
  • Výživa a nemoci
  • Nákazy z potravin a jejich prevence
  • Otravy z jídla
  • Potravinová bezpečnost

Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat požadované téma. K výuce jsou  připraveny k volnému stažení pracovní sešity k elektronické učebnici pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, který  slouží k procvičení probrané kapitol. Výukový program a pracovní sešity jsou  k dispozici  na hlavní stránce webových stránek viscojis.cz/teens ale i na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Další vzdělávací akce pro spotřebitele
ICBP realizuje pro spotřebitelskou veřejnost kromě přednášek a výukových programů i další akce s tématikou bezpečnosti potravin, na kterých spotřebitelé získávají podrobné informace k dané problematice. Součástí tzv. Dnů bezpečnosti potravin jsou nejenom přednášky, ale i realizace výše uvedených programů pro děti, popřípadě i rozdávání materiálů z produkce ICBP. Aktivity ICBP se realizují pouze na akcích nekomerčního charakteru, např. pro školská zařízení, zdravá města, Státní zdravotní ústav - regionální pracoviště podpory zdraví apod.
Další informace ke vzdělávacím  aktivitám ICBP získáte u Olafa Deutsche (tel.: 607 886 278, e-mail: olafdeutsch@mzecz).

3) Tiskový materiál ICBP

Propagační materiály a publikace
ICBP poskytuje veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů – publikací, letáků a příruček. Publikace jsou k dispozici v elektronické verzi zde.  Označené materiály lze získat v omezeném množství v tištěné formě, a to přímo na adrese MZe, Těšnov 17, Praha,  nebo poštou na vyžádání (e-mail: olafdeutsch@mzecz).
Všechny publikace jsou k dispozici zdarma, včetně úhrady poštovného. Publikace jsou určené (v omezeném množství)  pouze na aktivity k danému tématu.

Související odkazy


zobrazit po
Datum konání: 7.10.2022  13:00 – 8.10.2022  17:00

7. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se bude konat 7. a 8. října 2022

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou pořádají již 7. ročník akce pro rodiny s dětmi s názvem…


25.2.2020

Video "Pět klíčů k bezpečnému stravování"

Video názorně vysvětluje základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami.


Datum konání: 18.10.2019  9:00 – 19.10.2019  17:00

5. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná 18. a 19. října 2019

Ministerstvo zemědělství, Sekce zemědělství a potravinářství, ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou pořádají v pátek 18. a…


28.8.2019

V sobotu 24. 8. se konal již tradiční Den zdraví pro rodiny s dětmi v rámci agrosalonu Země živitelka

Den zdraví se konal v rámci doprovodných programů 46. ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.Datum konání: 6.10.2017  9:00 – 7.10.2017  17:00

Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?

Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha pořádají v pátek 6. a v sobotu 7. října 2017 od 9 do 17…


9.6.2017

Video Mléko

Mléko – pár faktů a zajímavostí o jedné z nejdůležitějších potravin


8.6.2017

ICBP se účastnilo Dne dětí na Střeleckém ostrově

ICBP připravilo pro děti soutěžní program s tematikou o původu a správném zacházení s potravinami.


8.9.2016

„Den zdraví“ na výstavě Země živitelka 2016 se vydařil

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravil pro návštěvníky letošního 43. ročníku výstavy Země živitelka v rámci doprovodných programů akci pro rodiny s dětmi „Den zdraví“.


Datum konání: 27.8.2016  9:00 – 16:00

Den zdraví na výstavě Země živitelka

Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny, pořádá v rámci doprovodných aktivit na výstavě Země živitelka…

zobrazit po