přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodika měření NH3 a CO2 v chovech drůbeže ve vztahu k IPPC

19.1.2012

Metodika měření amoniaku (NH3) a oxidu uhličitého (CO2) v chovech drůbeže ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění (IPPC).

Tato metodika je určena pro potřeby Ministerstva zemědělství  a dalším zájemcům o měření stájového mikroklimatu v souladu s požadavky na podmínky ochrany kuřat chovaných na maso při vyšší hustotě  osazení než 33 kg.m2 jako správný metodický návod na měření koncentrací  zátěžových a skleníkových plynů, amoniaku NH3 a oxidu uhličitého CO2 a dále teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a osvětlení stájových prostor  podle směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech na ochranu kuřat chovaných na maso. Směrnice vstoupila v platnost  v roce 2007 a vztahuje se na provozy  nad 500 ks kuřat chovaných na maso. Při základních podmínkách nesmí podle této směrnice hustota osazení překročit 33 kg.m2 a je-li hustota větší, musí chovatel zajistit mj. mikroklima definované touto směrnicí. Součástí této metodiky jsou popisy měření jednotlivých parametrů stájového mikroklimatu a popis měřících přístrojů kterými se provádí. Zásady provádění všech měření jsou v souladu s ustanovením zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, dále s vyhláškou č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech při chovu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb., a vyhlášky č. 464/2009 Sb., které realizují směrnici Rady 2007/43/ES.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem