přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fórum BAT

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách podle novely zákona o IPPC č. 69/2013 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Na základě novely zákona o IPPC č. 69/2013 Sb. o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách a v souladu s rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 78/2003, Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje shromáždění odborníků s názvem Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, do něhož jmenují zástupce Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, inspekce, kraje a agentura CENIA a to za účelem zabezpečení výměny informací o vývoji nejlepších dostupných technik a k přípravě jednotného postupu při jednáních v příslušných evropských orgánech, zejména v Evropském fóru pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách svolávaném Evropskou komisí a v evropských technických pracovních skupinách pro přípravu dokumentů Evropských společenství o nejlepších dostupných technikách.

Fórum plní tyto úkoly:

  • sjednocuje postup v rámci výměny informací o nejlepších dostupných technikách na úrovni Evropských společenství, zejména v Evropském fóru a v evropských technických pracovních skupinách,
  • sleduje a vyhodnocuje činnost technických pracovních skupin,
  • projednává odborné komentáře a odborné výklady k dokumentům Evropských společenství o nejlepších dostupných technikách,
  • sleduje překlady dokumentů Evropských společenství o nejlepších dostupných technikách,
  • na základě sledování vývoje nejlepších dostupných technik vydává doporučení pro jejich aplikaci v procesu integrované prevence.

Více informací o činnosti fóra naleznete na internetových stránkách IPPC.

Související odkazy