přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Možnosti spolupráce

Rozvoj spolupráce a vytváření sítí mezi EFSA a členskými státy EU je klíčovou prioritou Úřadu. Již v roce 2006 přijala EFSA „Strategii spolupráce a vytváření sítí“, která definuje základní oblasti, metody a cíle spolupráce. Konstatuje, že existuje spolupráce mezi členskými státy v mnoha oblastech, ovšem tato spolupráce je často nekoordinovaná a málo efektivní. 

Strategie také stanovila čtyři hlavní priority spolupráce:

Sběr a výměnu vědeckých dat a informací
Cílem této priority je sbírat, třídit a analyzovat relevantní data z členských států a ukládat je v evropské databázi dostupné členským státům. Tento systém jednak znamená efektivní zapojení zemí EU do činnosti EFSA a také poskytuje EFSA odpovídající informace o aktivitách probíhajících v členských státech.

Hlavním výstupem této priority je vytvoření Platformy pro výměnu informací.

Sdílení praktik hodnocení rizik
Cílem této priority je jednak sdílet zkušenosti mezi experty a také posílit vzájemnou důvěru. Reakcí na tuto prioritu bylo vytvoření databáze expertů EFSA.

Spolupráce na harmonizaci metodik pro hodnocení rizik Harmonizace metodik pro hodnocení rizik přispěje k posílení důvěry a používání společné metodiky pro hodnocení rizik v Evropě. Při harmonizaci budou brány v úvahu aktivity FAO, OECD, OIE, WHO.

Jednotná komunikace o riziku
Správné praktiky pro komunikaci se soustředí především na včasnou komunikaci o nových tématech, pre-notifikaci tiskových zpráv (zasílání před publikací), zpětné hodnocení účinnosti komunikace a organizaci workshopů a školení ke zvýšení znalostí a sdílení zkušeností o komunikaci a vnímání rizik spotřebiteli.

DOKUMENT: Strategie spolupráce a vytváření sítí

Zhodnocení dosavadní spolupráce EFSA s členskými státy a výhled na léta budoucí přináší nová publikace „Spolupráce mezi EFSA a členskými státy: inventura a výhled“, jejímž účelem je přispět ke zvýšení povědomí různých organizací a potenciálních partnerů v členských státech EU o nutnosti konsolidace zdrojů pro hodnocení rizik a pro další posilování vědecké spolupráce s EFSA.

DOKUMENT: Spolupráce mezi EFSA a členskými státy: inventura a výhled

Další informace o spolupráci EFSA s členskými státy, jejich úřady a experty naleznete na stránkách EFSA.    

Přílohy

Související odkazy