přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koordinační místo (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) je prostředníkem mezi EFSA, národními úřady pro bezpečnost potravin (příp. organizacemi vykonávajícími tuto roli v členských státech) a dalšími zainteresovanými skupinami v členských státech – vědeckými institucemi, spotřebiteli a dalšími.

V České republice byl zajištěním činnosti Koordinačního místa pověřen Odbor bezpečnosti potravin, který je součástí Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství.

Základním úkolem koordinačního místa je podporovat zástupce ČR v Poradním sboru EFSA a to zajišťováním výměny vědeckých informací mezi EFSA a ČR, poskytováním podpory a poradenství při společně řešených projektech (zapojení organizací do spolupráce s EFSA podle čl. 36 nařízení 178/2002, přihlašování expertů do Databáze expertů) a zvyšováním viditelnosti EFSA a jeho výstupů v členské zemi.

Zástupci koordinačních míst se pravidelně scházejí za účelem výměny informací a dalšího rozvoje sítí. Průběžně spolu komunikují podle aktuálních potřeb.

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se spolupráce s EFSA (ať již současné, či budoucí) je možné se obrátit na Koordinační místo pro spolupráci s EFSA na adrese efsafocalpoint@mzecz {efsafocalpoints@mzecz}.

Přílohy


5.10.2020

Informace zprostředkovávané koordinačním místem

Přehled dokumentů a informací.