přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EFSA hodnotí hrozbu háďátka borovicového

24.1.2012

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o objasnění rizik spojených specificky se středomořským druhem Pinus pinea, která má být, na žádost Španělska a Portugalska, vymazána z evropského seznamu rostlin považovaných za druhy, citlivé k háďátkům. Panel byl také požádán o názor na rostliny, jež náležejí k rodům Chamaecyparis, Juniperus a Cryptomeria, které na tomto seznamu Evropské unie nejsou.

Panel EFSA pro zdraví rostlin dospěl k závěru k závěru, že Pinus pinea, dřevina hojně rostoucí v Portugalsku a Španělsku, musí být stále považována za potenciální hostitelskou rostlinu pro háďátko borovicové. Panel vyzývá k dalšímu výzkumu pro hodnocení hrozby tohoto škůdce pro stromy v Evropě.

Uvedené závěry jsou součástí vědeckého stanoviska k rostlinolékařskému riziku spojenému s šířením háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus) na některých druzích jehličnatých stromů, znamenající významnou hrozbu v Severní Americe a na Dálném východě. V Evropě je tento problém do značné míry omezen na Portugalsko, které je vymezeným prostorem pro výskyt háďátka borovicového od května 2008 a vztahují se na něj mimořádná opatření pro zabránění dalšímu šíření tohoto škůdce.

Háďátka způsobují usychání borovic, což má za následek jejich náhlé odumírání. Vnímavé jehličnaté dřeviny napadají škůdci přes rány vytvořené brouky přenášejícími háďátka v období krmení nebo kladení vajíček.

Další informace a stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem