přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Roční vzdělávací plán MZe pro odborné vzdělávání veřejnosti v rezortu

Do Ročního vzdělávacího plánu (RVP) jsou zařazovány vzdělávací a osvětové akce určené pro veřejnost financované z rozpočtu MZe.

Zadavateli vzdělávacích akcí jsou odborné útvary MZe, jimi navržená témata bezprostředně navazují na problematiku jejich činnosti a jsou využívána tam, kde je potřeba poskytnout odborné zemědělské nebo široké veřejnosti aktuální informace a šířit potřebné poznatky poskytované ve veřejném zájmu. RVP je definován ve Směrnici MZe č.j. 11169/2009-10000 a jeho provádění se řídí platnými Zásadami pro realizaci centralizovaného funkčního úkolu.

Přílohy


10.4.2018

Zásady pro realizaci Ročního vzdělávacího plánu Ministerstva zemědělství pro odborné vzdělávání veřejnosti v rezortu (RVP)

RVP se řídí a administruje podle Zásad pro realizaci centralizovaného funkčního úkolu RVP.


30.1.2023

Rada pro odborné vzdělávání

Rada pro odborné vzdělávání komplexně posuzuje priority ve vzdělávání, upřesňuje plán vzdělávacích aktivit a vyhodnocuje Roční vzdělávací plán MZe z hlediska účelnosti a hospodárnosti.