přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
25.11.2021

Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000 ze dne 25. 8. 2009, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vydalo Směrnici Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000 ze dne 25. 8. 2009 o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.


17.12.2014

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020, Č.j. 79158/2014 - MZE - 17013, schválená poradou vedení dne 8.prosince 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 389 KB)

Předložená koncepce navazuje na Směrnici MZe č. j. 11169/2009-10000, o dalším odborném vzdělávání v rezortu MZe a vychází z dalších strategických dokumentů a programů: Evropa 2020, Programu rozvoje venkova v období 2014–2020, Strategie celoživotního učení ČR, Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Koncepce bude každoročně hodnocena na zasedání vzdělávací sekce Národní rady poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova.


21.5.2014

Informace MŠMT k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 36 KB)

Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů.