přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2022 byly avizovány dne 19. 4. 2022 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících dokumentech v odkazech níže.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ

Aktivita Datum
Vyhlášení veřejné soutěže 25. května 2022
Začátek soutěžní lhůty 26. května 2022

Termín soutěžní lhůty - termín

pro podávání návrhů projektů

13. července 2022

v 16:29:59

Konec soutěžní lhůty – termín

pro zaslání potvrzení podání

elektronického návrhu projektu

a zaslání dokladů pro prokázání

způsobilosti uchazeče

13. července 2022

v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

22. listopadu 2022

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

Po odeslání návrhu projektu se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „6. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – NÁVRH PROJEKTU“. V jedné zprávě je možné odeslat více „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“.

Dokumenty k prokázání způsobilosti zašle každý uchazeč dle podmínek zadávací dokumentace veřejné soutěže samostatně do ukončení soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele.

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, ať už jako hlavní příjemce nebo je v roli dalšího účastníka, postačí jediné řádné doručení dokumentů k prokázání způsobilosti. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „6. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Pro dotazy k podmínkám veřejné soutěže a podávání návrhů projektů zasílejte prostřednictvím aplikace Helpdesk nebo kontaktujte pracovníky odd. NAZV.

Předpokládané termíny konání seminářů pro uchazeče jsou 8. 6. 2022
a 22. 6. 2022. Bližší informace o přihlášení uchazečů na semináře budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Přílohy